Elektroniczny obieg dokumentow 2x

Firma Software AG poinformowała, że Forrester Research Inc., wiodąca firma analityczna rynku IT, uznała Software AG za lidera w zakresie technologii przetwarzania w pamięci w raporcie pt. „The Forrester Wave™: In-Memory Data Grids, Q3 2015” za platformę Terracotta In-Memory Data Fabric. Autor raportu, Mike Gualtieri, stwierdził, że „liderzy oferują najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi dla szerokiej gamy zastosowań.”

Firma SIMPLE S.A. przedstawia NOWOŚĆ w swojej ofercie - wiodące na rynku narzędzie analityczne BI.EXPERT Powered by Qlik, służące do samodzielnej, nieograniczonej pracy z danymi, dzięki czemu użytkownicy mają łatwy dostęp do najważniejszych informacji prezentowanych w niezwykły sposób.

Badanie Teradata i Forbes Insights podsumowuje korzyści biznesowe wynikające z praktycznego zastosowania big data i wskazuje na potencjalne trudności w osiąganiu oczekiwanych efektów.

Software AG ogłosiła dziś, że platforma cyfrowa Digital Business Platform została wzbogacona o wysokowydajne rozwiązania do analityki predykcyjnej wielkich zbiorów danych (Big Data). Są one przeznaczone dla firm z takich branż, jak: handel detaliczny, produkcja, usługi finansowe, telekomunikacja, usługi użyteczności publicznej czy turystyka i hotelarstwo. Dzięki nowoczesnej analityce predykcyjnej firmy te będą mogły szybciej i łatwiej uzyskiwać dostęp do kluczowych informacji biznesowych, prognozować je i odpowiednio reagować.

Firma Infovide-Matrix S.A. zrealizowała prace doradcze w obszarze Business Intelligence dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem stawianym wobec projektu, było opracowanie rekomendacji wyboru najlepiej dopasowanej do potrzeb Banku platformy BI wraz z przeprowadzeniem pilotażowego wdrożenia zalecanego narzędzia. Prace wykonano z wykorzystaniem autorskiej metodyki Infovide-Matrix zatytułowanej „Metodyka wyboru narzędzi BI”, przeznaczonej do wyboru i skalowania narzędzi klasy Business Intelligence w organizacjach.

Qlik przedstawił nowoczesną platformę analityczną wspierającą tworzenie aplikacji analitycznych szytych na miarę, także gotowych do umieszczenia w sieci Web.. Platforma Analityczna Qlik została zaprojektowana specjalnie dla deweloperów, by mogli oni budować aplikacje służące analizie danych i tym samym dać firmom przewagę konkrencyjną, wykorzystując wydajność platformy. Platforma analityczna Qlik może służyć zwiększeniu zasięgu wykorzystania narzędzi BUSINESS INTELLIGENCE  wśród partnerów i klientów za pośrednictwem ekstranetu czy stron WWW, ułatwiając współpracę oraz interakcje z wykorzystaniem danych.

Rozwiązania Business Intelligence należą dziś do najszybciej rozwijających się technologii. Jak wynika z analiz firmy badawczej Gartner, w 2013 roku wartość rynku Business Intelligence wzrosła o 9%, zaś do 2018 roku będzie rosła w tempie 8,7% rocznie. To oznacza, że analityka biznesowa zyska na znaczeniu w ciągu kilku najbliższych lat, otwierając przed biznesem ogromne możliwości zarządzania danymi i czerpania z nich cennej wiedzy.

Zastosowanie pokrywa samoobsługową wizualizację danych, raportowanie i tworzenie dashboardów, po szyte na miarę analizy, z możliwością osadzania na witrynach sieci web.

bigdataibmIBM rozszerza współpracę z firmą doradczą EY, dostarczając jej wsparcie technologiczne z obszaru analityki, Big Data, cloud computing oraz rozwiązań dla przedsiębiorstw. W efekcie firmy stworzą wspólną ofertę skoncentrowaną wokół narzędzi analitycznych IBM, a EY uzyska dostęp do wersji testowych nowego oprogramowania, wsparcie techniczne oraz szkoleniowe.

qlik-w-ovsOVS, wiodący włoski producent odzieży, wdrożył Qlik Sense w departamencie Zaopatrzenia i Dostaw, aby usprawnić i koordynować działanie różnych działów zakupowych w organizacji. Dzięki temu wdrożeniu, OVS będzie wykorzystywał rozwiązania Qlik, aby zaspokoić w przedsiębiorstwie potrzeby związane z samoobsługową analityką - i wizualizacją danych.

loading...