it integro systemy erp w abonamenci 1920

Infor poinformował o dostępności uaktualnionej wersji oprogramowania Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Platforma Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) to zaawansowane, elastyczne rozwiązanie, które zapewnia firmom funkcjonalność potrzebną do utrzymania konkurencyjności w dzisiejszym złożonym, globalnym środowisku biznesowym.

Ettienne Reinecke, Chief Technology Officer w Dimension Data, stwierdził, że cyfryzacja polega na tworzeniu w pełni klientocentrycznych modeli biznesowych przy wykorzystaniu IT, w tym: sieci, centrów danych, aplikacji, a także całej pozostałej infrastruktury, która może być lokalna bądź oparta na chmurze.

Firma Oracle zaprezentowała nowe udoskonalenia Oracle Cloud Platform. Jeszcze bardziej zwiększą one atrakcyjność tego rozwiązania dla klientów przenoszących aplikacje o znaczeniu krytycznym do chmury.

Ze względu na to, że nowe siły polityczne, zmienione koalicje handlowe oraz bardziej zdecydowane działania banków centralnych i ustawodawców wywierają istotny wpływ na przedsiębiorstwa i rynki na całym świecie, w 2017 roku liderzy biznesu mogą spodziewać się większej presji niż w latach ubiegłych.

Oracle poinformował o podpisaniu umowy nt. przejęcia firmy programistycznej Apiary. Jej pionierskie rozwiązanie APIFlow udostępnia platformy i narzędzia potrzebne do opracowywania interfejsów aplikacji (API), które łączą usługi i dane korporacyjne oraz pomagają projektować nowoczesne aplikacje chmurowe.

Gospodarka cyfrowa to obecnie siła napędowa rynku, która wykracza daleko poza obszar ekonomii, determinując również zmiany społeczne. W niedługim czasie ma szansę stać się głównym czynnikiem decydującym o rozwoju poszczególnych krajów.

FORTINET światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, informuje o wprowadzeniu nowej, udostępnianej w chmurze usługi o nazwie FortiCare 360º. FortiCare 360º wspiera zasoby IT przedsiębiorstw i dostawców usług, poprzez dostarczanie audytów wydajności systemu Fortinet Security Fabric, określanie poziomu sprawności rozwiązań bezpieczeństwa oraz bieżące rekomendacje inżynierów Fortinet.

Aż 91 proc. firm ma obawy związane z bezpieczeństwem danych przechowywanych w chmurze – wynika z raportu „Cloud Security Survey Report” opublikowanego przez firmę CloudPassage. Największą obawę wzbudza możliwość wycieku danych. Eksperci Onex Group, zwracają jednak uwagę, że większość zapytanych przedsiębiorców nigdy nie doświadczyła żadnego niebezpiecznego incydentu związanego z bezpieczeństwem danych przechowywanych w chmurze.

Kontynuując swoje zaangażowanie w obsługę klientów chmurowych poprzez szerokie inwestycje w inżynierię i infrastrukturę, firma Oracle poinformowała o tym, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy planuje wprowadzić trzy nowe Regiony do obsługi chmury. Będą to: Reston w stanie Wirginia, Londyn oraz Turcja. Nowe Regiony będą uruchomione w pierwszej połowie 2017 r.

Red Ha poinformował o dostępności nowej wersji rozwiązania do zarządzania otwartą chmurą hybrydową – Red Hat CloudForms 4.2. Zespoły operacyjne IT często mają do czynienia z powolnymi, ręcznymi procesami wewnętrznego dostarczania usług, które są czasochłonne, kosztowne i zmniejszają konkurencyjność. Aby rozwiązać ten problem, mogą one skorzystać z rozwiązania Red Hat CloudForms, które przyspiesza dostarczanie usług, jednocześnie pozwalając pracownikom skupić się na kluczowych kwestiach wpływających na funkcjonowanie firmy.

loading...