Elektroniczny obieg dokumentow 2x

supplychainSprawnie działający „łańcuch dostaw” jest jednym z ważniejszych elementów w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień. To czynnik, który coraz częściej pozwala wygrać z konkurencją. Sprawna organizacja dostaw stanowi jednak nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowej, gdzie stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba podwykonawców oraz kooperowanie w ramach złożonych „łańcuchów dostaw”.

ludzie kluczowy czynnikNa rynku mamy sporo dobrych rozwiązań ERP. Nie brakuje też firm IT z kompetencjami by wdrożenie zrealizować z sukcesem. Czy jednak tylko klasa systemu i kompetencje partnera decydują o powodzeniu projektu?

cowybracWiększość dyrektorów IT na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – i idącej za tym rozwojem rosnącej liczby systemów IT – staje przed podobnymi decyzjami: gdzie fizycznie posadowić systemy, czyimi siłami je utrzymywać? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta nie tylko ze względu na wielość czynników, które na decyzję wpływają, ale też na mnogość wariantów rozwiązań. W niniejszym poradniku przeanalizujemy najważniejsze argumenty, które warto wziąć pod uwagę.

otym jak blaszki„Paczka czeka już w Paczkomacie…” – SMS tej treści zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Po pierwsze, jestem informowana o dostarczeniu przesyłki pod wskazany przeze mnie adres i wiem, że już na mnie czeka. Po drugie, to ja zdecyduję, kiedy ją odbiorę. I po trzecie, nie będę musiała czekać w gigantycznej kolejce na odbiór upragnionej przesyłki – to sprawia, że uśmiech się poszerza. Tak. Każdy, kto choć raz tego doświadczył, wie, co mam na myśli.

comarch optymalizuj produkcjeComarch ERP XL od wielu lat z powodzeniem wspiera firmy produkcyjne w optymalizacji procesów wytwórczych, a także w pozostałych obszarach prowadzonej działalności. Począwszy od wersji 2014 użytkownicy tego systemu zyskują kolejne, oczekiwane narzędzie istotne z punktu widzenia firm produkcyjnych. Mowa o MPS.

mattmayevsky ekonomiachmurJedną z charakterystycznych cech współczesnego świata jest dwukierunkowość relatywnej percepcji przestrzeni. W przestrzeni fizycznej, nasza Globalna Wioska ciągle się kurczy. Odległość relatywnie zmniejsza się, standaryzuje się styl życia, rozrywka, praca. Tak jak kiedyś można było dzielić ludzi na tych, którzy żyją na wsi i na tych którzy mieszkają w mieście, tak teraz ten podział już się zatarł. Wszyscy mieszkamy w wiosce. Z tym, że jest to już Globalna Wioska. Jest nam trochę ciaśniej, jest nas więcej, ale nasze znajomości, w coraz większej mierze, nie są oparte na geograficznej bliskości, ale raczej na wspólnych zainteresowaniach, poglądach i pasjach. W tej Wiosce dwa atrybuty są niezwykle istotne: odległość i dostępność. Odległość, poprzez proces globalizacji, otwartości granic, nowoczesnych i różnorodnych środków transportu - sprawia, że Świat stał się mały. Z kolei ‘dostępność’ jest bramą do Wirtualnego Świata.

Wdrożenie ERP jest niewątpliwie ogromną szansą dla firmy decydującej się na implementację systemu IT tej klasy. Korzyści w postaci zintegrowania informacji, zdefiniowania i uporządkowania procesów, czy optymalizacji zasobów firmy - są nie do przecenienia. Jednak managerowie i właściciele biorący udział we wdrożeniu nie zawsze wiedzą, na co tak naprawdę się decydują. Wdrożenie systemu ERP to przecież ogromny wysiłek ze strony przedsiębiorstwa, a firma wdrożeniowa ma za zadanie tylko pokierować całym tym procesem. Z jakimi mitami wdrożeniowymi stykają się konsultanci wdrożeniowi?

erp w chmurze standard przyszlosciWiele przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich jeszcze korzysta z kilku aplikacji odrębnie dostosowanych do potrzeb działów i oczywiście przy dobrej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa takie rozwiązanie ma szansę działać. W dużych firmach ten model powoduje brak przepływu wiedzy i danych pomiędzy komórkami, co za tym idzie niemożliwa jest również analiza wskaźników biznesowych. To z kolei może być źródłem poważnych problemów i strat finansowych.
 

Gdy ERP spedza Ci sen z powiekSkuteczne zarządzanie w MŚP

Na pytanie o metody zdobycia przewagi konkurencyjnej nie ma oczywistych odpowiedzi. Każda firma musi odnaleźć własną drogę i indywidualne know-how. Przydadzą się „ludzie z wizją”, ale nawet najzdolniejsi managerowie nie są w stanie podejmować skutecznych decyzji bez wykorzystania odpowiednich narzędzi wspierających procesy zarządzania. Na rynku dostępnych jest wiele systemów ERP do zarządzania firmą, o różnym stopniu kompleksowości i różnych funkcjonalnościach. Który z nich wybrać i na co zwrócić uwagę podejmując tą strategiczna decyzję?
 

Czynnik ludzki jako kluczowy element w procesie wdrozenia ERPSukces wdrożenia systemu ERP zależy nie tylko od trafności wyboru rozwiązania. Niemniej ważnym czynnikiem jest aspekt ludzki. Sage jako dostawca systemu ERP X3, w oparciu o własne doświadczenia dzieli się swoją wiedzą, pokazując na co należy zwrócić uwagę oraz jakich ludzi wyznaczać do prowadzenia projektu.

wsparcie procesu produkcyjne przez system erpBranża produkcyjna z roku na rok coraz bardziej docenia wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w swojej działalności. Rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się systemy klasy ERP, które w sposób kompleksowy wspierają i automatyzują nawet najbardziej skomplikowane procesy produkcyjne.

perspektywy specjalistow itSystemy ERP stworzono z myślą o wspieraniu strategicznych procesów biznesowych. Jedną z ich ważnych funkcji jest także odciążanie działów IT firm. Ta funkcja jest realizowana dzięki centralizacji systemu – w warstwach rejestrowania, przetwarzania i raportowania z transakcji biznesowych. Centralny system wspomagający zarządzanie ma tę zaletę, iż eliminuje działania IT (z reguły czasochłonne i kosztowne) ukierunkowane na integrację.

wdrozenie erp jak i kiedy podjac wlasciwa decyzjeWielu polskich przedsiębiorców coraz częściej staje przed wyborem odpowiedniego dla siebie systemu wspomagającego zarządzanie firmą klasy ERP. Niestety brak czasu i budżetu na szczegółową analizę swoich własnych potrzeb często skutkuje niewłaściwym wyborem. Podstawową zasadą, którą powinniśmy się kierować w trakcie poszukiwań, jest to, ażeby system dopasowany był do naszej firmy a nie do rynku. Podkreślamy to nie bez powodu - bowiem specyfika każdej firmy jest inna, nawet w zakresie tej samej branży, a co za tym idzie i potrzeb.

globalcompanySystem ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym musi spełniać określone kryteria. W tym artykule przybliżamy wymagania funkcjonalne w zakresie sprawozdawczości oraz raportowania dla szczebli menedżerskich. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń firmy Badesta – jednego z najstarszych w Polsce biur rachunkowych obsługujących firmy międzynarodowe oraz firmy Sage, oferującej system ERP X3, który obecnie wspiera pracę przedsiębiorstw w 58 krajach.

ROLAPLANISTY WSYSTEMACH ERPPlanista produkcji, o ile jego rola jest dobrze umocowana w strukturze organizacyjnej, staje się osobą niemal równie istotną jak CEO. Ma bowiem wpływ na istotne czynniki, które decydują o poziomie kosztów, efektywności i bezpieczeństwie kluczowych procesów biznesowych, a do tego należy dodać jakość obsługi klientów.

osczczednosc z cyfrowej fabrykiKiedy znamy model produktu, linii technologicznej i człowieka wykonującego konkretne zadania, to możemy wszystkie elementy połączyć i - jeszcze zanim cokolwiek zrobimy realnie - wyprodukować produkt w wirtualnej fabryce - mówi Mariusz Zabielski, prezes zarządu Siemens Industry Software.

procesminingEksploracja procesów jest zbiorem metod i narzędzi wykorzystywanych do odkrywania modeli procesów biznesowych, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

TEORIA PRZEPŁYWÓW, A SYSTEMY....Artykuł ten jest przeznaczony dla działów IT i firm tworzących systemy informatyczne dla biznesu. Celem poniższego artykułu jest przeanalizowanie wzajemnych relacji pomiędzy biznesem a działem IT przy wdrażaniu systemu informatycznego i jego zmianach oraz podkreślenie rangi ważności i odpowiedzialności działów IT za poprawne funkcjonowanie systemu jako całości. Ze względu na to, iż przedstawione w artykule rozwiązania w obszarze systemów informatycznych dla biznesu bazują na kompletnie nowej Teorii Przepływów konieczne jest zapoznanie się z tą teorią.

 

procesminingNa gruncie zainteresowania biznesowymi analizami danych z jednej strony, i na gruncie zainteresowania metodami ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i nadzoru korporacyjnego z drugiej, wyrosło nowe zagadnienie eksploracji procesów. Jest to pojęcie nowe w praktycznych zastosowaniach biznesowych, ale w środowisku akademickim znane od przeszło dziesięciu lat. Eksploracja procesów właśnie osiągnęła taki poziom dojrzałości by opuścić mury akademickie i być powszechnie wykorzystywaną w praktyce.

czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Obserwacje rynku wskazują, że wielu problemów podczas wdrożeń systemów IT udałoby się uniknąć, gdyby firmy – jeszcze na etapie inicjowania projektu – wystarczająco dużo czasu poświęciły na jego odpowiednie zaplanowanie. Sygnałów, które wskazują, że proces wdrożenia może zakończyć się porażką, jest naprawdę wiele. By zminimalizować ich negatywne następstwa, przedsiębiorstwa powinny nauczyć się identyfikować problemy oraz odpowiednio na nie reagować.

chainPodstawowym celem istnienia każdego łańcucha dostaw jest zaspokojenie potrzeb klienta oraz wygenerowanie zysków. Działania łańcucha dostaw rozpoczynają się wraz z zamówieniem klienta, a kończą, gdy ten sam zadowolony klient płaci za zakup. Wszystko inne, co zdarza się pomiędzy początkiem a końcem powinno być kierowane jednym celem -dodania wartości do wkładu i stworzenia produktu bliżej potrzeb klienta.

SAGE - ERP, Cloud Computing, Systemy eRPPodchodząc do tematu Chmury, można wybierać między hurraoptymizmem a entuzjazmem. Fala zwolenników Chmury jest tak wielka, że ci, którzy usiłują choćby delikatnie powątpiewać w jej potrzebę i znaczenie, postrzegani są jak maruderzy, przywiązani do archaicznych rozwiązań. Takie zjawisko zawsze towarzyszy nowym technologiom i modelom biznesowym. Wystarczy spojrzeć na pierwsze lata XXI wieku…

czyli jak ustrzec się przed porażką wdrożenia systemu IT?

Każde wdrożenie systemu informatycznego jest obarczone pewnym ryzykiem niepowodzenia ? im prędzej firmy zdadzą sobie z tego sprawę, tym szybciej będą mogły reagować na początkowe sygnały. Zmiana oprogramowania nie tylko usprawnia pracę przedsiębiorstwa i wpływa na jego sukces rynkowy, ale stanowi także duże wyzwanie. Często okazuje się bowiem, że nakłady poniesione na implementację oraz utrzymanie systemu są większe niż korzyści płynące z jego implementacji.

7milowy - ERP - systemy ERPZ przedłużającym się procesem wyboru systemu ERP są związane konkretne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla firm średniej wielkości. Przygotowując firmę do takiego wdrożenia, warto mieć tego świadomość - by koszty wyboru rozwiązania nie skonsumowały nam korzyści, które spodziewamy się osiągnąć dzięki wdrożeniu.

SAGE - ERP, systemy ERP, SAGE ERP X3Efektywność zarządzania produkcją wzrasta, jeśli procesy produkcyjne traktowane są jako element w całej organizacji, a nie jako wyodrębniony, specjalistyczny, zamknięty obszar firmy. „Otwarcie produkcji” na inne procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie wspiera i umożliwia zintegrowany system ERP. Integracja obszarów działalności przynosi bardzo korzystne rezultaty.

loading...