Elektroniczny obieg dokumentow 2x

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 4: zaangażowanie odpowiedniego kierownika projektu

Dobrze zaplanowany projekt to taki, w którym każda osoba w niego zaangażowana wie dokładnie, co i kiedy ma zrobić. Tyle mówi teoria, ale w praktyce jest to prawie niemożliwe do zrealizowania. Prace projektowe często przedłużają się, decyzje zapadają później niż zakładano a dodatkowo wynikają nieprzewidziane sytuacje – to sprawia, że projekt przestaje wyglądać tak, jak pierwotnie zakładaliśmy. Aby zniwelować wpływ tych czynników na nasz plan potrzebny jest kierownik projektu, który nie tylko zarządza pracami, ale również je kontroluje. Pracując z dobrym zespołem przy prostym projekcie, można powiedzieć, że jego praca ogranicza się do roli administratora. W praktyce, choć dobrych zespołów nie brakuje, projekty są na tyle skomplikowane, że nie da się uniknąć trudności.

Niki koszt kontraktu na system ERP – sukces negocjacyjny, ale czy zawsze?

Jednym z powodów, dla których część firm boi się wdrożenia systemu ERP są jego wysokie koszty. W związku z tym, kiedy już zdecydują się na ten krok, robią wszystko, by możliwie jak najbardziej zredukować związane z nim koszty. Moment, w którym dostawca rozwiązania spotyka się z klientem przy stole negocjacyjnym często okazuje się jednym z najtrudniejszych momentów wdrożenia, jednocześnie będąc jednym z czynników jego powodzenia. W czasie negocjacji kontraktu określa się m.in. zakres prac i termin ich wykonania, odpowiedzialność stron, podział obowiązków i zadań, procedury odbioru a także – co oczywiste – koszt wdrożenia.

Konieczność planowania zasobów i optymalnego ich wykorzystywania skłania przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne rozwiązania wspierające biznes, także w obszarze informatycznej obsługi firmy. To właśnie ten obszar stanowi największe wsparcie w organizacji zarządzania, nawet bardzo dużym przedsiębiorstwem. Dlatego myśląc o poprawie organizacji i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa właściciele firm decydują się na zakup i wdrożenie systemu ERP ((Enterprise Resource Planning) – kompleksowej aplikacji wspierającej planowanie zasobów organizacji i realizację świadczonych usług.

Jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza produkcją jest stosowanie zasad szczupłego zarządzania (lean management). Pozwala to na eliminowanie rozrzutności w procesach gospodarczych i procesach produkcyjnych. Stosowanie tych zasad jest zwykle wspomagane odpowiednim software’em. Procedury operacyjne stosowane są coraz częściej jako standardowe pozwalając na osiągnięcie sukcesu na rynku. Zasady te mogą być stosowane dla różnych typów zarządzania wytwarzaniem, w tym dla układów hybrydowych, gdy część procesu produkcyjnego sterowana jest taktem wymuszonym np. na taśmie, a inna część sterowana zleceniami klientów. Wdrażanie zasad szczupłej produkcji w takim przypadku może odbywać się etapami dzięki czemu można obniżyć koszty wdrożenia. Poniższy tekst jest omówieniem zasad stosowanych w szczupłym zarządzaniu i wymagania jakie powinno spełniać oprogramowanie je wspierające.

WNP.PLTrochę lepiej, ale jeszcze na rozbiegu - tak najtrafniej można opisać sytuację w branży IT. Z kryzysu wyłania się nowy model ściślejszej współpracy z zamawiającymi usługi klientami.

Krok 1 – jasno określ oczekiwania wobec systemu ERP

optimapartnersOd dawna lubię posługiwać się zasłyszanym kiedyś powiedzeniem, że „projekty ERP zwykle nie udają się, bo klient dostaje to, o co prosi”. Zwykle funkcjonuje to w formie żartu, ale w rzeczywistości wydaje mi się to być główną przyczyną nieudanych wdrożeń. Przynajmniej jedną z głównych.

Produkcja środków spożywczych ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki. Odbywa się zwykle w średnich i małych przedsiębiorstwach o produkcji typu procesowego. Zarządzanie tą działalnościa podstawową wspierane systemem informatycznym ma wiele specyficznych wymagań odmiennych od zarządzania produkcją dyskretną np. montaż samochodów lub obróbka mechaniczna części.

GSI - wmsCoraz więcej przedsiębiorstw decyduje się obecnie na wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Głównym powodem wdrażania rozwiązań typu ERP jest możliwość integrowania informacji pochodzących z wielu różnorodnych działów przedsiębiorstwa. Obserwowany w naszym kraju szybki rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie średnich i dużych przedsiębiorstwem wydłuża listę oferowanych produktów krajowych i importowanych. Wg rankingów publikowanych coroczne przez „Computerland” na naszym rynku jest ok. 40.

Wymagania na oprogramowanie ERP a analiza przedwdrożeniowa – gdzie różnica?

Pół roku temu napisałem: Tak więc: najpierw analiza tego co i jak robimy. Potem podział tego na obszary standardowe, które obsłużymy narzędziem uniwersalnym, i pozostałe (których z reguły jest bardzo mało ale są bardzo ważne dla nas) i zróbmy je po swojemu ale nie pakujmy się w niszowe lub przestarzałe technologie. Nie dawajmy także wiary w to, że kupno tego co ma (powielenie tego co robi) nasz konkurent uczyni nas bardziej konkurencyjnymi bo praktyka pokazuje coś zupełnie odwrotnego. (czytaj Wymagania na oprogramowanie ERP wspomagające zarządzanie: dwie kupki).

Autor: Jarosław Żeliński - IT Consulting

EXACT - systemy ERP, CRMOrganizacja bez wsparcia systemów informatycznych bardziej przypomina okręt, którego kurs może zostać zmieniony przez przypadkowy boczny wiatr. Tymczasem utrzymanie kursu i dopłynięcie do kolejnego portu wymaga niezawodnego systemu nawigacji, dostarczającego niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie się na spotkanie z ewentualnymi burzami…

Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez różne odmiany systemów opracowanych z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce zasad planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy te są , pomijając zastosowania biurowe typu procesor tekstu lub arkusz kalkulacyjny, najszerzej rozpowszechnione w praktyce państw uprzemysłowionych na całym świecie.

Celem działania firmy jest tworzenie wartości dodanej dla klienta, gdyż to właśnie ona umożliwia osiąganie zysku. Dlatego warto cały czas od nowa zadawać sobie pytanie, jak systemy informatyczne wspierające zarządzanie mają wpływać na wzrost sprzedaży i obniżkę kosztów funkcjonowania.

Dr inż. Ludwik Maciejec

czyli w jaki sposób podejść do wyboru systemu ERP

Załóżmy, że w naszym przedsiębiorstwie zaistniała konieczność podjęcia pewnych działań skierowanych na informatykę. Powyższa sytuacja może powstać na skutek wielu przyczyn wywołanych rozmaitymi czynnikami.

Architektura aplikacji i odpowiednia technologia decydują o wszystkim
ORACLE - systemy ERP, CRM, MRP, ERPKiedy w połowie lat 90 rozpoczynałem przygodę z aplikacjami biznesowymi, moje pierwsze zderzenie z wnętrzem systemu zintegrowanego było dosyć bolesne. Jako młody adept sztuki ERP, świeżo zwerbowany z pracy na uczelni, spodziewałem się zaobcować z technologią najwyższych lotów i najświeższymi nowinkami technicznymi. Okazało się jednak, że prawda daleko odbiegała od moich oczekiwań.

- w terminie i zgodnie z budżetem
SOLEMIS - systemy ERP, Business Intelligence, ERPJeszcze do niedawna badania wskazywały, że PONAD 20% projektów związanych z wdrożeniem systemów klasy ERP kończyło się niepowodzeniem. Dziś, według ostrożnych szacunków jest o po-łowę lepiej – czyli nie udaje się tylko ok.10% wdrożeń – jedno z dziesięciu. Natomiast aż 30% wdro-żeń nie kończy się zgodnie z harmonogramem i/lub przekraczany jest zaplanowany koszt wdrożenia.

ASTORTrudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa bez systemu informatycznego klasy ERP. Systemy te dzięki integracji danych przyczyniły się do korzystnych zmian w przedsiębiorstwach – podniosły wiarygodność gromadzonych danych i przyspieszyły ich przepływ pomiędzy jednostkami firmy. Stały się one podstawą koncepcji „firmy bez papieru”, w której przepływ informacji wewnątrz firmy jest realizowany głównie drogą elektroniczną. Wraz z rozwojem rynku i jego potrzeb wymagania użytkowników wobec systemów ERP stale rosną. Nierzadko okazuje się, że rozwiązania do niedawna uważane za wystarczające – już takimi nie są. Jakich zatem dodatkowych funkcji oczekują ich użytkownicy?

IT INTEGROSystemy informatyczne bywają bardzo kosztownymi inwestycjami, dlatego dobranie rozwiązania zaspakajającego specyficzne potrzeby firmy, a jednocześnie dającego się łatwo modyfikować pracownikom, może być ciężkim zadaniem. Niniejszy przewodnik pomoże Państwu przejść drogę od oceny potrzeb biznesowych, przeanalizowania dostępnego oprogramowania spełniającego te wymagania i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie firmą, który najlepiej zaspokaja potrzeby firmy. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie, jakiego producenta ostatecznie Państwo wybiorą, porady, sposoby i szablony przedstawione w niniejszym podręczniku pomogą Państwu w dokonaniu właściwej inwestycji.

TETA - systemy ERP, MRP, ERP, zarządzanie produkcjąWspółcześnie wielu producentów staje przed potrzebą udzielenia szybkiej odpowiedzi na pytania typu: Czy możemy przyjąć do realizacji to zamówienie? Na kiedy zamówienie może być gotowe? Jaką ilość możemy zrealizować w zakładanym terminie? Klienci zwykle wymagają krótszych terminów realizacji (delivery lead time), niż skumulowana długość cyklu produkcyjnego (cumulative lead time), więc firma jest zmuszona zamawiać materiały oraz rozpoczynać produkcję na podstawie prognoz. Wymusza to przyjęcie strategii produkcji na zapas (Make-to-stock) lub – co ostatnio staje się coraz popularniejsze – montaż na zamówienie (Assembly-to-order).

IT INTEGRO - SYSTEMY ERP, ERPWe współczesnym świecie systemy ERP służące do wsparcia zarządzaniem oraz pracą przedsiębiorstw, stały się aplikacjami bardzo złożonymi. Nawet mała firma potrzebuje często pełnego automatyzmu przetwarzania dużej ilości danych. Także procesy zachodzące w takich firmach stają się coraz bardziej skomplikowane.

W dzisiejszych czasach producenci działają w bardzo złożonym, rozproszonym i podzielonym środowisku. Z jednej strony w dobie globalizacji pojawiły się ogromne szanse na rozwój nowych produktów oraz pozyskanie nowych klientów i rynków. Z drugiej jednak strony walka konkurencyjna stała się bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie trzeba zmierzyć się z niespotykanym dotąd naciskiem na redukcję kosztów operacyjnych, terminowość dostaw, optymalizację wykorzystania dostępnych środków trwałych oraz zachowanie zgodności z przepisami.

{jathumbnail}

5mistakesSystem ERP - jego wymiana nie należy do łatwych zadań. Z definicji taki system to trzon informacyjny przedsiębiorstwa, który obejmuje wszystkie obszary jego działalności oraz cały łańcuch wartości. Wymiana systemu jest procesem trudnym i żmudnym, ale wykonana prawidłowo może otworzyć przed firmą nieograniczone możliwości biznesowe. Kluczowym elementem tego procesu jest znalezienie partnera, który może pokazać firmie, jak ułatwić trudną migrację oraz zaufanego specjalisty, który będzie wspierał klienta do czasu osiągnięcia zamierzonych celów. Przedsiębiorstwa decydują się na zmianę systemu ERP z różnych powodów. Na samym początku należy zadać sobie pytanie, czy obecny system wspiera czy też ogranicza zdolność przedsiębiorstwa do realizacji jego strategii biznesowych, które mają zapewnić sukces i zajęcie czołowej pozycji w branży.

COMARCH - systemy ERP, Business Intelligence, ERP, MRPW dobie globalnego spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa mogą na chwilę odetchnąć od biznesowego pędu. Nadarza się okazja do uporządkowania firmy i posprzątania ewentualnego organizacyjnego bałaganu, który był spowodowany pospiesznie podejmowanymi decyzjami. W poprzednich okresach przedsiębiorstwa inwestowały głównie w systemy umożliwiające gromadzenie dużej ilości danych transakcyjnych, co paradoksalnie, zamiast ułatwiać podejmowanie decyzji, często je utrudnia.

Migracja danych w projektach

HICRONMigracja danych jest jednym z zagadnień które występują w każdym większym projekcie informatycznym. Zagadnienie to przekłada się na konieczność zaplanowania i wykonania szeregu istotnych czynności. W zasadzie wszyscy zgadzają się co do ich wagi, gdyż bez wykonania migracji danych (zwłaszcza danych określonych jako „dane podstawowe”) nie jest możliwe rejestrowanie danych transakcyjnych, a co za tym idzie – uruchomienie funkcjonalne systemu. Pojawia się zatem pytanie dlaczego w takim razie migracja jest często źródłem wielu problemów projektowych i jak tym problemom zapobiec…

PC GUARD - systemy ERP, ERPSkończyła się technologiczna moda na ERP. To dobra wiadomość - oznacza bowiem krok w kierunku budowania rzeczywistych fundamentów przedsiębiorstwa.

Nastały czasy, kiedy niełatwo skusić przedsiębiorstwo do wymiany oprogramowania. Moda technologiczna na posiadanie ERP skończyła się jakiś czas temu, zaś osikowym kołkiem zabijającym optymizm ‘wielkich inwestycji’ stały się czasy kryzysu. To w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bowiem rozsądek decyzji biznesowych podejmowanych w trakcie czasów wielkich wyzwań pozwoli na budowę rzeczywistych – a nie opartych na przesądach – fundamentów przedsiębiorstwa.

Nowe podejście do wyboru systemu ERP
Z przedłużającym się procesem wyboru systemu ERP są związane konkretne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla firm średniej wielkości. Przygotowując firmę do takiego wdrożenia, warto mieć tego świadomość – by koszty wyboru rozwiązania nie skonsumowały nam korzyści, które spodziewamy się osiągnąć dzięki wdrożeniu.

loading...