oracleKażdy właściciel małej lub średniej firmy marzy o rozwoju i sukcesie – jest to w końcu powód założenia firmy. Rozwój wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami. Niewielka firma może nie potrzebować działu HR ani zaawansowanych systemów do zarządzania pracownikami, lecz nie są to kluczowe elementy w przypadku jej rozwoju. Małej firmie może też wystarczać zaledwie jedna osoba posługująca się arkuszem kalkulacyjnym do zarządzania finansami. W przypadku większych organizacji zarządzanie finansami wymaga zespołu profesjonalistów korzystających z rozwiązań do planowania zasobów oraz zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.
 
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Rozwijające się firmy muszą więc zwiększać swoje możliwości, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom. Najlepszym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom jest korzystanie z chmury, a dokładniej integracja technologii platformy w chmurze z usługami obliczeniowymi. Jeśli małe i średnie firmy mają mieć możliwość szybkiego rozwijania swoich możliwości IT, muszą zintegrować platformę w chmurze z pozostałą technologią, a w szczególności z infrastrukturą związaną z obliczeniami, przechowywaniem danych, siecią i bezpieczeństwem.

Bez rozwiązań chmurowych, małe i średnie przedsiębiorstwa mają niewielkie szanse na osiągnięcie takiego poziomu integracji. Zakup gotowej lokalnej infrastruktury umożliwiającej tworzenie i zarządzanie aplikacjami firmowymi dla większości z tych firm wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Co więcej, tego typu podejście może związać firmę z określonymi technologiami na cały czas ich okresów eksploatacji. W czasach gdy technologia rozwija się tak szybko, każda większa inwestycja w infrastrukturę może szybko okazać się nieopłacalna.

Usługi obliczeniowe oparte na chmurze oferują małym i średnim firmom najbardziej praktyczne rozwiązanie pozwalające na utworzenie elastycznej infrastruktury, która rozwija się wraz z firmą. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zintegrować całą potrzebną infrastrukturę ze swoimi aplikacjami biznesowymi poprzez platformy w chmurze (spełniające rolę oprogramowania pośredniczącego przed wprowadzeniem technologii chmurowej). W wyniku tego firmy mogą dostosowywać zasoby do swoich potrzeb i integrować wszystkie dane, sprzęt oraz oprogramowanie, aby stale się rozwijać.

Dotyczy to w szczególności mikrousług. Usługi obliczeniowe oparte na chmurze umożliwiają korzystanie z mikrousług takich jak PHP (do tworzenia stron internetowych) oraz Ruby (dla projektowania procesów). W przeciwieństwie do tradycyjnych, jednolitych aplikacji, mikrousługi pozwalają firmom na tworzenie aplikacji w formie zestawu niezależnych usług, które mogą być w łatwy sposób dostosowywane do poszczególnych elementów firmy. Wraz z rozwojem firmy można wykorzystać mikrousługi korzystające z usług obliczeniowych do dostosowania aplikacji do nowych kanałów komunikacji, jak Internet, urządzenia mobilne i noszone w ubraniach oraz Internet Rzeczy. Taki stopień integracji oznacza, że architektura IT może w łatwy i tani sposób nadążyć za tempem rozwoju firmy i poszukiwania przez nią nowych możliwości.

Autor: Pascal Giraud, dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze w regionie Oracle EMEA
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top