Multicloud to złożone środowisko obliczeniowe, które wykorzystuje moc kilku chmur. Z chwilą, gdy firmy nauczyły się korzystać ze środowisk obliczeniowych oferowanych przez jednego dostawcę, zaczęły współpracować z kilkoma, z których każdy mógł obsługiwać specyficzną potrzebę IT (taką jak np. archiwizowanie czy przetwarzanie bieżących danych).

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Multicloud bywa mylony z chmurą hybrydową, a jest on bardziej złożonym modelem biznesowego IT. W skład chmury hybrydowej wchodzą bowiem dwie zintegrowane ze sobą infrastruktury: chmura prywatna, skonfigurowana w lokalnym centrum danych oraz chmura publiczna, gdzie sprzęt, oprogramowanie i infrastruktura wspierająca należą do dostawcy chmury. Multicloud jest zaś kompleksowym narzędziem, po które chętnie sięgają firmy o specyficznych potrzebach.

Relacja wydajności do ceny, kwestia przepustowości pasma, lokalizacja centrów danych czy SLA – argumenty stojące za korzystaniem z kilku chmur są różne. Dla jednych firm priorytetem będzie uniezależnienie od jednego dostawcy (tzw. vendor lock-in), dla innych gwarancja wysokiej dostępności ich krytycznego projektu.

Zanim przyjrzymy się korzyściom, jakie oferuje multicloud, czyli środowisku obliczeniowemu, które nie bazuje na pojedynczej chmurze publicznej, ale na kilku chmurach, przyjrzyjmy się, czym jest strategia multicloud i czym różni się od chmury hybrydowej.

Publiczne, prywatne, hybrydowe, multicloud – czyli atlas chmur

Według danych z grudnia 2018 r., 26% europejskich firm korzysta z chmury. W Polsce odsetek wynosi ok. 11,5%. Oznacza to olbrzymi potencjał i przestrzeń do rozwoju tej technologii.

Chmurę hybrydową i multicloud łączy fakt, że dane są przetwarzane poza lokalnym centrum danych. Nie są to jednak tożsame modele. Chmura hybrydowa, jak wskazuje nazwa, łączy w sobie usługi od dostawcy z tymi zlokalizowanymi we własnym centrum danych. Ten wariant pozwala niektórym przedsiębiorcom na korzystanie z dobrodziejstw chmury publicznej, jednocześnie utrzymując własną chmurę prywatną na potrzeby wrażliwych, kluczowych lub ściśle kontrolowanych danych i aplikacji.

Popularność chmur publicznych i hybrydowych w ostatnich latach oznacza, że coraz więcej firm szuka rozwiązań w formie usługi, zlokalizowanych poza siedzibą spółki i których nie musiałyby w pełni utrzymywać (off-premises). Korzystanie z chmury hybrydowej deklaruje około 51% przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób . Potrzeba jest więc zauważalna. Środowisko multicloud to szereg rozwiązań, którymi można centralnie zarządzać. Strategia multicloud jest więc podejściem, w którym przedsiębiorstwo może korzystać z dowolnej kombinacji chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych, połączonych ze sobą bądź nie. Na tym polu eksperymenty z nową formułą deklaruje już 31% przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób .

Dodajmy, że rosnąca popularność Internetu rzeczy (Internet of Things), rozprzestrzenienia mobilnych urządzeń, inteligentnych sprzętów AGD i czujników bezpieczeństwa nie byłaby możliwa, gdyby nie rozwój infrastruktury multicloud.

Jakie konkretne korzyści płyną z przyjęcia strategii wielochmurowej? I przed jakimi wyzwaniami stają ci, którzy ją wdrażają?

Środowisko wielochmurowe – i świat staje otworem

Korzyści oferowane przez chmury hybrydowe pozwalają organizacjom wykorzystać skalowalność chmur publicznych. Jednocześnie umożliwiają przedsiębiorstwom współdzielenie zasobów i przenoszenie ich między chmurami publicznymi i prywatnymi, by zmniejszyć podlegające nieustannym zmianom koszty tych zasobów i poziomy obciążenia sieci.

Środowisko wielochmurowe zapewnia wszechstronne połączenie chmur publicznych i prywatnych. W tym wariancie nie muszą być one ze sobą zintegrowane. Brak związania z jednym dostawcą ułatwia fakt, że niektóre platformy stworzono w oparciu o technologie open-source, takie jak OpenStack. Są one wspierane przez dostawców usług w chmurze, m. in. OVH. Co więcej, wybór otwartej chmury daje firmom dodatkową elastyczność.

Strategia multicloud oferuje również możliwość korzystania z różnych usług od różnych dostawców. To o tyle pomocne, że niektóre środowiska chmurowe mogą być lepiej dostosowane do konkretnych zadań niż inne. Czasem dostawcy usług w chmurze oferują także nowocześniejsze od konkurencji narzędzia do analizy danych lub inne dające przewagę rozwiązania, takie jak chmura akcelerowana procesorami graficznymi NVIDIA GPU Cloud (NGC) w OVH, wspierająca rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, m.in. uczenie maszynowe czy wyliczanie sieci neuronowych.

Model wielochmurowy pozwala także organizacjom na przesiadkę na rozwiązania chmurowe w ich własnym tempie i z zachowaniem elastyczności – jednocześnie odpowiadając na ich strategiczne potrzeby. Oznacza to, że firmy są w stanie kontrolować i uruchamiać aplikacje, procesy oraz dane na dowolnej chmurze (publicznej, prywatnej i hybrydowej) w zależności od własnych wymogów i możliwości technicznych.

Róża bez kolców?

Chociaż strategia multicloud posiada wiele zalet, nowe możliwości w oczywisty sposób rodzą także nowe wyzwania. Praca na kilku chmurach jednocześnie może oznaczać więcej potencjalnie słabych punktów. Dlatego też konieczne jest włożenie dodatkowego wysiłku w zapewnienie skutecznej ochrony, zarządzania i spójności.

Z tego powodu zapewnienie bezpieczeństwa środowiska multicloud wymaga wyboru dostawcy będącego w stanie zapewnić możliwość zarządzania całością usług cyfrowych i procesów operacyjnych.

Jakkolwiek by na to nie patrzeć, adaptacja chmury nie jest pytaniem o to czy, a kiedy. Warto pamiętać, że organizacja przechodząca proces zmian ma dostęp do mnóstwa środowisk w chmurze, które mogą pomóc jej przejść tę transformację. Wraz z postępem technologii infrastruktura w chmurze stanie się koniecznością rozwoju i postępu, niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa. Dlatego jesteśmy w OVH orędownikami wielochmurowych środowisk. Pozwalają one firmom sprostać nieustannie zmieniającym się wymogom cyfrowej transformacji.

Autor: Michel Paulin, CEO, OVH

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top