Masowa migracja systemów informatycznych do chmury stworzyła iluzję pełnej dojrzałości tych rozwiązań. Łatwo zapomnieć, że rozwój technologii przetwarzania w chmurze to zjawisko ciągłe, którego tempo wciąż rośnie. Tak naprawdę jesteśmy dopiero na wczesnym etapie wdrażania rozwiązań tego typu. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia są wyniki raportu Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019, według którego globalni decydenci ds. informatycznych planują wydać średnio 41 milionów dolarów na wdrażanie technologii do zarządzania danymi w chmurze w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W rezultacie trwają prace nad poważnymi zmianami. Infrastruktura przetwarzania w chmurze i centra przetwarzania danych przechodzą do rozwiązań zupełnie nowej generacji.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wartość danych osiąga masę krytyczną

Przedsiębiorstwa muszą przygotować się na skokowy rozwój w stosunkowo krótkim czasie. Według badań przeprowadzonych przez IDC, do roku 2025 rozmiar globalnej sfery danych wzrośnie do 163 zetabajtów. Te 163 biliony gigabajtów to aż dziesięć razy więcej danych niż w 2016 roku. Rośnie nie tylko ilość, ale także wartość danych. Im ich więcej, tym wyższa ich wartość. Firma Statista szacuje, że do roku 2023 branża wielkich zbiorów danych (Big Data) będzie warta 77 miliardów dolarów. To kolejne zwiększenie liczby wytwarzanych danych sprawi, że przedsiębiorstwa będą bardziej zależne od infrastruktury informatycznej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponieważ firmy przenoszą coraz więcej obciążeń do chmur publicznych, to szukają one sposobów na płynniejsze przenoszenie danych pomiędzy chmurą, a lokalnymi zasobami. Jednym z takich sposobów jest Cloud-Native — strategia, która oddziela platformy danych od podstawowej infrastruktury firmowej w celu stworzenia skalowalnych i elastycznych aplikacji za pośrednictwem chmury publicznej. Zasadniczo sprawia to, że fizyczna infrastruktura staje się nieistotna co umożliwia przedsiębiorstwu uruchamianie aplikacji w dowolnej chmurze i na dowolnym urządzeniu. W większości przypadków podejście Cloud-Native odnosi się do środowisk opartych na kontenerach, przy czym kontenery zapewniają platformę służącą do przygotowania aplikacji Cloud-Native. Kontenery to przenośna jednostka, która może działać na dowolnej platformie i szybko uzyskiwać dostęp do danych, aby zasilać nimi aplikacje. W uproszczeniu, w środowisku kontenerowym aplikacja jest bliżej danych.

Świat zdefiniowany w oprogramowaniu

Biorąc pod uwagę podejście nowoczesnych przedsiębiorstw, stawiające cyfryzację na pierwszym miejscu, rozwiązania informatyczne muszą być wysoce skalowalne i elastyczne, aby zapewnić ciągłość biznesową. Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe sprawdzają się tu idealnie. Podejścia takie jak Cloud-Native czy „infrastruktura jako kod” w połączeniu z technologiami takimi jak Kubernetes i Kontenery ułatwiają wdrażanie systemów informatycznych. Oznacza to, że dane skalowane są szybciej oraz że można nimi zarządzać sprawniej i dokładniej. Firmy nie są hamowane przez rozwiązania informatyczne - używają ich, aby przyspieszyć swój rozwój.

Minęły czasy, gdy menedżerowie działów IT musieli ręcznie udostępniać infrastrukturę. Podejście „infrastruktura jako kod” eliminuje problem konfiguracji i wdrażania sprzętu. Pozwala firmom stworzyć plan infrastruktury i wdrożyć ją w wielu lokalizacjach. Praktycznym przykładem może być sprzedawca detaliczny chcący otworzyć wiele nowych sklepów. Poprzednio wymagałoby to ręcznej konfiguracji infrastruktury informatycznej dla każdego nowego sklepu i powtórzenia tego procesu dla każdej placówki z osobna. Podejście „infrastruktura jako kod” zapewnia zatem kluczowe korzyści biznesowe. Znacznie obniża czas i koszty związane z udostępnianiem infrastruktury w wielu lokalizacjach przez automatyzację tego procesu. Eliminuje to również możliwość wystąpienia błędu ludzkiego w trakcie tego procesu.

Wraz z coraz częstszym stosowaniem przez firmy podejścia Cloud-Native oraz podejścia opartego na kontenerach, rozwiązania Kubernetes przyniosą wielkie zmiany. W rzeczywistości działają one jak orkiestratorzy i umożliwiają zarządzanie wdrożeniami aplikacji i uruchamianie środowisk kontenerowych w całej organizacji. Zapewnia to przedsiębiorstwom zupełnie nowy poziom elastyczności, a jednocześnie skraca czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększa zdolność do reagowania na potrzeby klientów.

Zarządzanie nowymi zbiorami danych

Te stosunkowo nowe technologie i metody można określić jako całościowe zarządzanie danymi w chmurze. Obejmuje to zarządzanie danymi w całej chmurze organizacji oraz przechowywanie danych przez połączenie tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania ich po awarii.

Utrzymanie dostępności danych nigdy nie było jeszcze tak ważne, ponieważ firmy są znacznie bardziej uzależnione od swoich infrastruktur cyfrowych. Jako, że ręczne udostępnianie i replikacja środowisk informatycznych jest zastępowane wysoce zautomatyzowanymi i powtarzalnymi rozwiązaniami, organizacje muszą odpowiednio zarządzać danymi. Oznacza to konieczność zainwestowania w solidną strategię zarządzania danymi w chmurze, ciągłego tworzenia kopii zapasowych danych, ich replikacji i odtwarzania. Dane muszą być zarządzane tak samo szybko, jak są tworzone, przenoszone i eksplorowane w celu wydobycia z nich cennych informacji. To nakłada obowiązek odpowiedniego zarządzania danymi na każdą organizację, która chce uzyskać przewagę nad konkurencją wykorzystując swoje dane.

Autor: Andrzej Niziołek – dyrektor regionalny w Veeam Software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top