microsoft logo 2018Grupa TAURON kontynuuje długofalową strategię transformacji cyfrowej, przecierając szlaki polskim i europejskim przedsiębiorstwom z obszaru infrastruktury krytycznej. Lider cyfrowej transformacji na polskim rynku energii jako pierwsze przedsiębiorstwo spośród tych mających kluczowe znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, przenosi się do chmury.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Grupy TAURON, Spółka TAURON Obsługa Klienta zapewniła 15 tys. pracownikom dostęp do usług Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Projekt prowadzony był siłami wewnętrznymi przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Dziś TAURON sięga jeszcze dalej, wdrażając Power Platform do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników. Pierwszymi z nich są aplikacje przygotowane przez zespół TAURON Dystrybucja “komunikacja kryzysowa” która ma być skierowana do 3 tys. pracowników terenowych i mobilnych oraz prototyp “inspekcji stacji transformatorowych”. Kolejnym przykładem tzw. demokratyzacji dostępu do danych jest budowa platformy Power BI na potrzeby codziennej i zaawansowanej pracy analitycznej.

“Pomocą w zaadresowaniu potrzeb ciągle zmieniającego się świata okazują się nowoczesne rozwiązania oparte o publiczną chmurę obliczeniową. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najbardziej istotne potrzeby nie tylko swoich klientów, ale i pracowników” – mówi Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu ds. CUW IT w TAURON Obsługa Klienta.

Cyfryzacja branż regulowanych

Chmura obliczeniowa niesie ze sobą ogromny potencjał nie tylko dla firm, które powstały w środowisku cyfrowym. Z najnowszych technologii w sposób bezpieczny mogą korzystać także kluczowe dla funkcjonowania państwa podmioty, czego przykładem jest transformacja cyfrowa Grupy TAURON i jej największej spółki, czyli TAURON Dystrybucja.

W niedalekiej przyszłości centra danych zlokalizowane w Polsce, takie jak to ogłoszone w ramach inwestycji Microsoft w Polską Dolinę Cyfrową, pozwolą branżom regulowanym w pełni wykorzystać potencjał usług chmurowych dla rozwoju swojego biznesu. Administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia będą mogły przetwarzać swoje dane w jednym z takich centrów Microsoft, które powstaną w Warszawie i jej okolicach” – podkreśla Paweł Jakubik, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft.


Kompleksowy plan inwestycyjny firmy to budżet 1 mld. dolarów, którego fundamentem jest otwarcie nowego regionu data center Microsoft w Polsce – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisali strategiczne porozumienie, którego celem jest zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej i szerokiego dostępu do rozwiązań chmurowych dla wszystkich branż i przedsiębiorstw w Polsce. Firma zobowiązała się również do długoterminowych inwestycji w podnoszenie kwalifikacji partnerów, klientów Microsoft i studentów. Inwestycja ta zapewni polskim przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i branżom regulowanym dostęp do bezpiecznych i zgodnych z przepisami usług chmurowych, które przyspieszą cyfryzację i wprowadzanie innowacji.

Mając na uwadze doświadczenia z ostatnich miesięcy jesteśmy przekonani, że chmura jest naturalnym kierunkiem, w którym powinny podążać polskie firmy, jeśli chcą się transformować i zmieniać sposób funkcjonowania. Dotyczy to również przedsiębiorstw z wysokoregulowanych i kluczowych sektorów gospodarki, takich jak energetyka. W TAURON zaproponowaliśmy oparte na chmurze środowisko do pracy i współpracy oraz platformę, dzięki której zyskaliśmy możliwość budowania skrojonych na miarę aplikacji wspierających codzienne obowiązki przez swoich pracowników. To z kolei upraszcza i skraca proces dostarczania rozwiązań, a dodatkowo są one bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb tych pracowników. To pokazuje, jakie możliwości niesie za sobą chmura obliczeniowa, nie tylko w kontekście zmniejszania kosztów operacyjnych, ale i wspierania pracowników. Taka zmiana nie mogłaby się jednak wydarzyć bez zaangażowania poziomu zarządczego i kierowniczego” – Artur Jess Senior Account Executive w firmie Microsoft.


Zmiana małymi krokami

Projekt uruchomienia usług Microsoft 365 rozpoczął się od serii warsztatów z przedstawicielami różnych obszarów biznesowych, tzw. ideation workshops z zakresu Office 365 i Power Platform, które skierowane były do różnych grup pracowników i prowadzone były przez TAURON Obsługa Klienta. Na potrzeby wdrożenia w spółce TAURON Dystrybucja został utworzony kilkunastoosobowy interdyscyplinarny Zespół ds. optymalizacji wykorzystania usługi Office 365. Prace ruszyły w czerwcu 2019 i rok później 9 tys. pracowników Spółki mogło współpracować ze sobą w jednym wirtualnym środowisku.

Do projektu zaangażowano również Zarządy. Aby rozwijać cyfrowe kompetencje i jak najlepiej docierać z nowymi rozwiązaniami do pracowników, powołano społeczność Ambasadorów Office 365, którzy swoją postawą kształtują nową kulturę pracy. Program zmiany w TAURON bazuje na metodycznym podejściu ADKAR.

Przyjęcie ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą to istotny wyróżnik tego projektu. Zakłada ono, że przy zmianach dotykających nawyków i kultury pracy kluczowym pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb i specyfiki pracy poszczególnych pracowników, którzy w efekcie zmieniają sposób i organizację swoich zadań na bardziej efektywny. Projekt jest realizowany według 5 kroków modelu ADKAR : awereness (świadomość), desire (chęć), knowledge (wiedza), ability (umiejętność) oraz reinfercement (wzmocnienie). Metoda ta całkowicie zmienia podejście do wdrożenia i przyswajania technologii oraz wykorzystania możliwości, jakie dają usługi Microsoft 365, umieszczając pracownika i jego potrzeby w centrum naszych działań.

Hackathon iskrą do zmian

Potencjał i nowe możliwości realizacji usług informatycznych dla TAURON zostały w pełni dostrzeżone podczas hackathonu #PowerAppsChallenge organizowanego przez Microsoft. Podczas wydarzenia zespół TAURON Dystrybucja, złożony z przedstawicieli różnych obszarów biznesowych, zbudował prototyp aplikacji inspekcji stacji transformatorowych, który zajął 3 miejsce. Aplikacja była stopniowo rozwijana w kolejnych miesiącach. Dała też pracownikom (tzw. Ambasadorom zmiany) impuls do szukania nowych pomysłów na podobne aplikacje.

Idee te były przepracowywane podczas spotkań online Power Platform. Skierowane do grupy ponad 600 osób szkolenia zaowocowały zgłoszeniem kilkudziesięciu pomysłów na wykorzystanie Platformy do budowania bieżących usprawnień i większych rozszerzeń istniejących systemów dziedzinowych.

Jako Grupa TAURON mamy już doświadczenie w projektach cyfrowej transformacji. Wiemy, że zmiany należy wprowadzać etapami, najpierw zaznajamiając pracowników z nowymi narzędziami i sposobami ich wykorzystania. Bardzo pomocne tutaj okazały się warsztaty z wykorzystania Power Platform. Uczestnicy sami proponowali nowe rozwiązania i aplikacje, które w ich ocenie sprawdziłyby się w codziennej pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu zespołowi idealnie dopasowane środowisko pracy” – mówi Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu ds. CUW IT w TAURON Obsługa Klienta.


Naturalny kierunek do chmury

Obecnie Grupa TAURON pracuje nad nowym podejściem do usług IT. W tym celu wprowadzono Power Platform – platformę umożliwiającą tworzenie własnych aplikacji biznesowych oraz Microsoft 365 wraz z Teams. Obok Azure są one kluczowymi platformami technologicznymi w całej Grupie.

Kolejnym krokiem będzie określenie tzw. ładu, czyli zasad postępowania oraz odpowiednich polityk w zakresie Power BI, Power Apps i Power Automate. Planowane jest wprowadzenie do powszechnego użycia aplikacji, które stworzone zostały w oparciu o usługi Microsoft 365 oraz rozbudowę kolejnych. W grupie TAURON rozpoczęto również nową inicjatywę stworzenia nowych usług opartych o koncepcję tzw. Centrów Kompetencyjnych oraz Grup Zadaniowych. Jedno z tych Centrów pracować ma z nowoczesnymi metodami opartymi o usługi publicznej chmury obliczeniowej, tak aby nadążać za udostępnianymi nowościami i szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie biznesu.

Obecnie TAURON Dystrybucja korzysta produkcyjnie ze zbudowanego we współpracy z partnerem Microsoft rozwiązania Smart-grid flow, które oparte jest w pełni o usługi Azure.

Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top