Przetwarzanie danych w chmurze, ale jak?
SaaS i PaaS to dwie główne kategorie przetwarzania danych w chmurze. Co to tak naprawdę oznacza i czym się różni platforma jako usługa (PaaS) od oprogramowania jako usługa (SaaS)? Jakie są przewagi, przeznaczenie i możliwości obu usług, a więc które rozwiązanie wybrać?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Przetwarzanie danych w chmurze pozwala firmom przenieść odpowiedzialność za zarządzanie technologiami informatycznymi na dostawcę, po stronie którego leży zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, bezpieczeństwa i pełnej obsługi. W przypadku obu rozwiązań firma zachowuje łatwy dostęp z dowolnej przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem aplikacji. Przykładem takich rozwiązań są platformy Liferay Enterprise PaaS oraz Liferay DXP Cloud.

PaaS, czyli platforma jako usługa, umożliwia hosting oraz tworzenie i wdrażanie aplikacji. Dostawcy w tym przypadku udostępniają sprzęt i oprogramowanie w swojej infrastrukturze, a następnie oferują tę platformę użytkownikom jako zintegrowane rozwiązanie. Oznacza to, że programiści mogą dowolnie zarządzać aplikacjami w zewnętrznym środowisku. Przykładami rozwiązań PaaS są Google App Engine, OpenShift i Liferay Cloud.

SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa, to najbardziej wszechstronna forma przetwarzania danych w chmurze. Zewnętrzny dostawca tworzy aplikację i zarządza nią za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oznacza to, że wszystkie czynności, takie jak aktualizacje oprogramowania, poprawki błędów i konserwacja, są obsługiwane przez dostawcę. Firmy nie muszą niczego instalować, po prostu łączą się z aplikacją za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego lub interfejsu API. Przykładami rozwiązań SaaS są Slack, HubSpot i Dropbox.

Ponadto istnieje również IaaS, czyli infrastruktura jako usługa, w której dostawcy oferują te same technologie i możliwości, co tradycyjne centrum danych, natomiast klienci nadal są odpowiedzialni za zarządzanie własnymi aplikacjami, środowiskiem wykonawczym, oprogramowaniem pośredniczącym i danymi. W tym rozwiązaniu klienci nadal muszą budować własny stos technologiczny, co z praktycznego punktu widzenia upodabnia IaaS do korzystania z systemów lokalnych.


SaaS, PaaS, a nawet rozwiązania on-premise nie wykluczają się wzajemnie. Wiele organizacji używa ich razem. Wybrana technologia zależy od tego, jakich funkcjonalności potrzebuje firma.

Koszty - w technologii PaaS użytkownicy płacą abonament za korzystanie z platformy zapewnionej przez dostawcę. Wysokość abonamentu zależy od tego, jakie zasoby zostały stworzone dla danej firmy lub konkretnego projektu. Natomiast w SaaS użytkownicy uiszczają miesięczną lub roczną opłatę za korzystanie z pełnej aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji. Opłata naliczana jest zwykle „za użytkownika”.

Rozwój - rozwiązania PaaS zapewniają kompletny stos technologiczny ze sprzętem i oprogramowaniem, które pomagają w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji. Z kolei rozwiązania SaaS oferują minimalne możliwości dostosowywania do potrzeb firmy. Użytkownicy są ograniczeni do określonej funkcjonalności zapewnianej przez dostawcę.

Kontrola - korzystanie z rozwiązania PaaS oznacza, że podczas gdy programiści mogą tworzyć i uruchamiać własne rozwiązania, dane są chronione na serwerze kontrolowanym przez stronę trzecią. Korzystanie z rozwiązania SaaS oznacza, że dostawca zewnętrzny kontroluje wszystko, co jest związane z aplikacją.

Ochrona danych - rozwiązania PaaS wdrażają również bezpieczeństwo oraz zgodność i mogą oferować mechanizmy kontroli szyfrowania, takie jak BYOK (Bring Your Own Key), ale ryzyko pozostaje podobne do implementacji SaaS. Chociaż dostawca SaaS wdraża zabezpieczenia i zgodność, ryzyko nieautoryzowanego dostępu i kradzieży danych pozostaje, a dostawca SaaS może nie spełniać swoich określonych wymagań prawnych.

Wydajność - w PaaS zespoły programistyczne są odpowiedzialne za zapewnienie wydajności aplikacji. Z kolei dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wydajności platformy bazowej. W SaaS dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wydajności i zapewnienie działania aplikacji.

Integracja - dostosowania mogą być wymagane, aby starsze systemy działały z rozwiązaniami PaaS, co wymaga znacznych inwestycji. Aplikacje SaaS trudno integrują się ze starszymi systemami lub innymi aplikacjami, w zależności od tego, czy są zaprojektowane z myślą o przestrzeganiu otwartych standardów integracji.

Skalowalność - dostawca zapewnia możliwość skalowania. Skalowalność jest całkowicie transparentna dla użytkowników końcowych, a wszelkie dodatkowe konfiguracje i funkcje zależą od dostawcy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top