logo proalpha 2018Sukces firmy produkcyjnej w dużej mierze zależy od elastyczności i innowacji. Nie inaczej jest w przypadku producentów wyrobów z plastiku, którzy poszukują oprogramowania gwarantującego przejrzystość procesów, wydajną produkcję seryjną i indywidualną, a także możliwość rozwoju technologicznego materiału. Przedstawiamy korzyści z zastosowania systemu ERP dla przemysłu tworzyw sztucznych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Plastik uważany jest za materiał o wszechstronnym zastosowaniu oraz ceni się również jego możliwości dowolnego przetwarzania. Jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów typu metal, drewno lub szkło wymaga półproduktów najwyższej jakości, ponieważ często stosowany jest wręcz w ekstremalnych warunkach użytkowania – wyroby z tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i budowlanym. Rodzi to sporo wyzwań przed producentami tworzyw sztucznych, którzy potrzebują elastycznego systemu ERP.

Wyzwania branży produkującej tworzywa sztuczne

Przemysł tworzyw sztucznych jest wszechstronny, typowa produkcja seryjna oznacza małe i średnie ilości, a czasem nawet produkcję jednorazową. Wymaga to specjalnie zaprojektowanych narzędzi, nieraz konieczna jest skomplikowana kalibracja maszyn i wytworzenie form, czynności te należy uwzględnić w planie produkcji wyborów z tworzyw sztucznych, już od etapu budowania i produkcji samych narzędzi niezbędnych do realizacji zlecenia produkcyjnego.

Obecnie przemysł znajduje się w szczytowej fazie. Mamy innowacyjne technologie produkcji takie jak drukarki 3D oraz fabryki podłączone do sieci – za wszystkim stoją innowacje zgodne z duchem Przemysłu 4.0. Tym samym konieczny staje się wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania procesami produkcji, który obsłuży zarówno produkcję seryjną, jak i jednostokową. Umożliwia to system ERP proALPHA dla producentów tworzyw sztucznych obsługujący oba procesy produkcyjne.

Utworzenie centralnej bazy danych dzięki integracji ERP z CAD

Modele biznesowe w produkcji jednostkowej i seryjnej różnią się pod względem metod planowania i złożoności procesów. Dzięki proALPHA oba typy produkcji można ze sobą łączyć. W celu zapewniania spójności danych proALPHA umożliwia pełną integrację systemu ERP z rozwiązaniami typu CAD – moduł CA-Link dzięki, który zapewnia płynny przepływ danych konstrukcyjnych i dostęp do nich bezpośrednio w systemie ERP dla wszystkich działów zaangażowanych w sprzedaż i realizację produkcji.

Innymi słowy wszystkie kluczowe procesy biznesowe opierają się na danych konstrukcyjnych. Przy tak opracowanym modelu przepływu danych zbędne stają się kolejne interfejsy i systemy Product Data Management (PDM) lub Product Lifecycle Management (PLM). Wszystkie dane projektowe są automatycznie przechowywane w systemie ERP, dzięki temu nie tylko projektant, ale i inne działy, pracują z aktualnymi wersjami dokumentacji technicznej wyrobu gotowego, dokładnie rzecz ujmując mają podgląd do danych CAD prezentowanych jako struktury produktów lub interaktywne modele trójwymiarowe.

Elastyczne planowanie produkcji dzięki APS

Dzięki systemowi ERP producenci tworzyw sztucznych mają do dyspozycji zaawansowane funkcje planowania produkcji i optymalizacji. Moduł APS umożliwia planowanie i harmonogramowanie na zaawansowanym poziomie, przez co zwiększa się wydajność oraz pracownicy mogą elastycznie reagować na krótkoterminowe zamówienia lub zmiany w planie.

Za pomocą wbudowanego modułu APS i zapytań typu CTP (Capable to Promise) można szybko zweryfikować zapytania klientów pod kątem wykonalności i terminów, niezależnie czy jest to formowanie wtryskowe, rotacyjne, obróbka czy montaż złożonych produktów. APS oferuje podstawowe funkcje, takie jak planowanie wielu zasobów i optymalizację w czasie rzeczywistym. Planowanie produkcji opiera się na ograniczonej dostępności zasobów, takich jak narzędzia, pracownicy, maszyny i materiały, uwzględniane są również czasy przezbrojeń maszyn.

Co więcej, system ERP dla produkcji tworzyw sztucznych pozwala identyfikować i eliminować wąskie gardła czy sprawnie obsługiwać zmiany wymagań klienta, wprowadzenie nowej specyfiki umożliwia określenie nowych terminów i modyfikację planu produkcji. Dzięki proALPHA można sprawdzić możliwość realizacji zamówienia, planowany termin zakończenia produkcji i ekspresowo reagować na nieprzewidziane zdarzenia i zmiany.

Gwarancja dotrzymania terminu i budżetu

Producenci tworzyw sztucznych stoją w obliczu presji kosztowej, dlatego w tej branży liczy się przejrzystość zarówno procesowa, jak i finansowa. Dzięki proALPHA mogą planować i monitorować projekt na wszystkich etapach: od wstępnego pomysłu, przez prototyp aż po seryjną produkcję. W tym celu wszystkie etapy projektowania i rozwoju produktu wraz z kompletną dokumentacja i danymi są rejestrowane bezpośrednio w systemie ERP.

Ponadto system ERP monitoruje zmianę komponentów, na przykład z powodu zmienionego składu surowców, i starannie dokumentuje nawet najmniejszą interwencję poprzez zarządzanie zmianami. Z każdą zmianą zmieniają się również koszty – one w ERP są na bieżąco aktualizowane i cały czas widoczne, przez co żadna zmiana nie jest finansową niespodzianką.

Spójna dokumentacja procesu, graficzna analiza w czasie rzeczywistym oraz dzielenie złożonych procesów na małe sekcje za pomocą WorkFlow Automation umożliwia pracownikom natychmiastowe rozpoznawanie krytycznych odchyleń i szybką reakcję, co jest niezbędnym warunkiem ukończenia projektów na czas oraz w zakładanym budżecie. PSystem ERP dla producentów wyrobów sztucznych

System ERP dla producentów tworzyw sztucznych to rozbudowane, a jednocześnie intuicyjne narzędzie. Przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych regularnie opracowuje nowe produkty i modele biznesowej współpracy, aby móc się dostosować do zmian na rynku. Kompletne rozwiązanie klasy ERP oferowane przez proALPHA w idealny sposób wspiera opracowanie i wdrożenie konceptów biznesowych . Zapewnia pełną kontrolę nad kosztami i procesami, co wpływa na lepszą kontrolę rosnących kosztów np. energii i granulatów oraz skrócić czas dostaw, tak aby zapewnić odpowiedni poziom zysku na zleceniu produkcyjnym.

Dzięki integracji CAD za pomocą CA-Link można uniknąć nawet pojedynczych błędów w zestawieniu materiałowym. System CAD-ERP zbiera w jednym miejscu wszystkie potrzebne dane, którymi można dowolnie zarządzać bez ryzyka strat czy duplikacji danych. Planowanie i optymalizowanie wielozasobowe zapewniają optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej oraz wysokie tempo w produkcji. System proALPHA odwzorowuje nie tylko produkcję seryjną, lecz także produkcję jednostkową dla narzędzi i form.

Ponadto proALPHA jako zintegrowane rozwiązanie uwzględnia pracę wszystkich działów i oddziałów przedsiębiorstwa. Począwszy od zarządzania projektami, poprzez logistykę, produkcję i controlling, a skończywszy na kierownictwie. Organizacja jest połączona poprzez spójną obsługę procesów i aktualny dostęp do danych.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top