logo proalpha 2018Z danych opublikowanych przez analityków Allied Market Research wynika, że wartość rynku systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w ciągu najbliższych czterech lat będzie rosła o 7,2%. W grupie przedsiębiorstw, które przede wszystkim będą zainteresowane wdrożeniem tego typu rozwiązań, znajdą się przedstawiciele przemysłu i produkcji, sektora usług, branży telekomunikacyjnej oraz zdrowotnej. Wśród głównych powodów, dla których firmy chcą wdrożyć systemy ERP, wymienia się dziś nie tylko dążenie do redukcji kosztów, ale przede wszystkim chęć zapewnienia pełnej przejrzystości procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Choć świadomość ludzi biznesu na temat roli systemów ERP w nowoczesnych firmach rośnie, to jednak nadal proces wdrożenia postrzegany jest jako skomplikowany. Czy faktycznie tak jest? W jakich etapach powinien on przebiegać, aby przynieść maksimum korzyści?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Z danych opublikowanych przez analityków Allied Market Research wynika, że wartość rynku systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w ciągu najbliższych czterech lat będzie rosła o 7,2%. W grupie przedsiębiorstw, które przede wszystkim będą zainteresowane wdrożeniem tego typu rozwiązań, znajdą się przedstawiciele przemysłu i produkcji, sektora usług, branży telekomunikacyjnej oraz zdrowotnej. Wśród głównych powodów, dla których firmy chcą wdrożyć systemy ERP, wymienia się dziś nie tylko dążenie do redukcji kosztów, ale przede wszystkim chęć zapewnienia pełnej przejrzystości procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Choć świadomość ludzi biznesu na temat roli systemów ERP w nowoczesnych firmach rośnie, to jednak nadal proces wdrożenia postrzegany jest jako skomplikowany. Czy faktycznie tak jest? W jakich etapach powinien on przebiegać, aby przynieść maksimum korzyści? O tym w dalszej części artykułu.

1. Wybór systemu ERP i weryfikacja posiadanej infrastruktury IT

Po podjęciu decyzji o chęci wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie, pierwszy krok, jaki należy wykonać, to dokładnie określić potrzeby i oczekiwania oraz zestawić je z funkcjonalnościami konkretnych rozwiązań. Należy przy tym również zweryfikować, jaką infrastrukturą IT dysponujemy. Wówczas dostawca systemu ERP, taki jak proALPHA, będzie mógł przedstawić zalecenia dotyczące zmian lub aktualizacji istniejącego oprogramowania, w celu spełnienia wymagań stawianych przez nowy system ERP.

2. Analiza procesów stosowanych w przedsiębiorstwie

Kolejny etap to analiza przedwdrożeniowa nastawiona na weryfikację stosowanych przez daną firmę procesów. Jest ona kluczowa, ponieważ proces wdrożeniowy niejednokrotnie wiąże się z wielomiesięcznymi pracami. Ważne jest więc, aby tak go przeprowadzić, by nie stracić przy tym pieniędzy i płynności.

Należy przy tym pamiętać, że oprogramowanie ERP jest tak zbudowane, aby można je było maksymalnie dostosować do specyfiki danej branży i funkcjonowania firmy. Konsultanci zajmujący się wdrożeniem systemu ERP muszą więc dokładnie poznać i przeanalizować stosowane w przedsiębiorstwie procesy, aby przedstawić konkretne rekomendacje, które pasują do indywidualnych potrzeb firmy.

3. Opracowanie planu wdrożenia

Każdy z etapów procesu wdrożenia systemu ERP powinien być zmapowany i na tej postawie powinna być stworzona oś czasu przedstawiająca harmonogram niezbędnych do wykonania prac. Trzeba przy tym pamiętać, że opracowanie planu wdrożenia systemu ERP wymaga zawsze silnej współpracy pomiędzy zespołem wdrożeniowym w Twojej firmie a konsultantami oprogramowania ERP.

4. Konfiguracja systemu ERP i migracja danych

Kolejny bardzo ważny etap to migracja danych do systemu ERP oraz konfiguracja. Całość prac powinna być nadzorowana przez konsultantów wdrożeniowych, którzy muszą czuwać nad poprawnym wyeksportowaniem danych ze starych systemów i zaimportowaniem ich do jednego, zintegrowanego oprogramowania. Następnie należy skonfigurować system ERP tak, aby maksymalnie dopasować go do potrzeb danej firmy i stosowanych w niej procesów. Ważna jest także integracja poszczególnych modułów z programami i aplikacjami partnerów zewnętrznych.

5. Szkolenia użytkowników

Szkolenie w zakresie funkcjonalności i zastosowania nowego oprogramowania ERP jest kluczowe. Użytkownicy muszą dokładnie zrozumieć, jak działa wybrane oprogramowanie ERP i do jakich celów mogą go używać w swojej codziennej pracy. Wybierając rozwiązanie proALPHA, każdy użytkownik może liczyć na wsparcie konsultantów, by jeszcze lepiej przygotować się do działania oraz na przekazanie pełnej dokumentacji przedstawiającej wdrożone rozwiązania.

6. Testowanie i konsultacje powdrożeniowe

Jeden z ostatnich etapów wdrożenia systemu ERP to wykonanie testów oraz weryfikacja przepływu danych. W tym celu należy wykonać szereg iteracji, aby upewnić się, że cały system jest gotowy do użytkowania, a jego uruchomienie przyniesie firmie wymierne korzyści. Na tym proces wdrożenia się nie kończy – równie ważne są konsultacje powdrożeniowe czy możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły.

Wdrożenie systemu ERP – maksimum korzyści dla Twojej firmy

Decydując się na wdrożenie systemu ERP, warto wybrać rozwiązanie od rzetelnego dostawcy, którego doświadczenie rynkowe, jak i w realizacji projektów wdrożeniowych jest poparte realnymi danymi. Dzięki temu zyskujemy pewność, że wdrożony w naszej firmie system ERP będzie idealnie odpowiadać na określone potrzeby i przy okazji wesprze przedsiębiorstwo w realizacji jego celów biznesowych.

Źródł: www.proalpha.com/polski/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top