sentelogo 120Branża spożywcza, która jest częścią FMCG (ang. FMCG, fast-moving consumer goods), cechuje się stosunkowo niską marżowością produktów, wielokanałowością sprzedaży oraz rozbudowanym łańcuchem dostaw. Większość produktów szybko rotuje ze względu na sezonowość, czy datę przydatności. By sprawnie kierować działaniami firmy z tej branży, warto pomyśleć o wdrożeniu systemu ERP dla branży spożywczej.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Świeże produkty dostępne na czas

Najważniejszym, w branży dóbr szybkozbywalnych, jest utrzymanie równowagi pomiędzy stałą gotowością do realizacji zamówień na produkty świeże, a koniecznością ich odpowiedniego przechowywania. Rozwiązania informatyczne dla branży spożywczej pomagają sprawnie reagować na realne potrzeby. System monitoruje wówczas stany i wysyła zamówienie wtedy, kiedy produkty rzeczywiście są potrzebne. Automatyzacja procesu powoduje nie tylko jego uproszczenie, ale także eliminuje problem magazynowania nadmiernej ilości towarów o krótkim terminie przydatności.

Niezwykle istotnym wyzwaniem jest także uwzględnienie odpowiedniego sposobu przechowywania z zachowaniem – przede wszystkim – właściwych temperatur. Ważnym elementem jest również takie ułożenie produktów, które będzie sprzyjać ich dłuższemu, bezpiecznemu przechowywaniu.

Automatyzacja magazynu podstawą

Jak już wspominałem, branża spożywcza charakteryzuje się obrotem towarami o różnych warunkach przechowywania, terminach przydatności i sposobach pakowania. Procesy zachodzące w magazynie są wyjątkowo skomplikowane i niejednokrotnie trudno nad nimi zapanować. W takiej sytuacji rozwiązania informatyczne wspierają optymalne zarządzanie całym magazynem oraz jego automatyzację. Zaczynając od śledzenia poszczególnych partii towarów, przez obsługę wszystkich potrzebnych jednostek miar, optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowej, kończąc na zindywidualizowanych metodach kompletacji i pakowania, w zależności od produktów, jakie obejmują poszczególne zamówienia.

Branża spożywcza cechuje się cyklicznością sprzedaży. To powoduje, że konieczne jest posiadanie dobrze zaplanowanego harmonogramu dostaw. Istotna jest także umiejętność dostosowania się do sytuacji nagłych, nieprzewidzianych. W realizacji skomplikowanych procesów magazynowych warto wspomagać się narzędziami informatycznymi. Pozwolą one nie tylko podnieść efektywność, ale także reagować z wyprzedzeniem na niezaplanowane sytuacje.

Automatyzacja procesów księgowych

Czynność księgowe zajmują dużo czasu, jednocześnie będąc żmudnymi i powtarzalnymi, zatem łatwymi do zautomatyzowania. Przy dużej skali zamówień, obszar ten pochłania wiele godzin pracy, którą w łatwy sposób można zautomatyzować. Warto wspomnieć również o tym, że jest to branża, w której nie ma wysokich marż, a zatem firmy działają na stosunkowo dużą skalę. Wówczas niezwykle łatwo o pomyłki i błędy. ERP dla branży spożywczej szybko i automatycznie wygeneruje, a następnie zaksięguje dokumenty. Pomoże w przygotowaniu niezbędnych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ułatwi zachowanie płynności finansowej.

Automatyzacja obsługi zamówień

Dystrybutorzy spożywczy o dużej skali działania, obsługują wielu klientów. Każdego miesiąca trafiają do nich tysiące zamówień. Wyzwaniem jest zatem efektywna i sprawna obsługa, gdy weryfikacją każdego zlecenia zajmują się pracownicy. Narzędzie pozwalające na automatyzację tego procesu, nie tylko wyręcza w najbardziej żmudnych czynnościach, ale także znacząco przyśpiesza realizację zamówień. Dzięki temu możliwe jest obsłużenie większej ilości klientów każdego dnia. System ERP dla branży spożywczej musi być dostosowany do specyfiki jej działania. Dzięki zaawansowanym regułom automatycznym, weryfikuje możliwość zrealizowania poszczególnych zleceń, a tylko przypadki wyjątkowo nietypowe deleguje do rozpatrzenia przez pracowników.

Ciągły rozwój

Przedsiębiorstwa z branży dystrybucji spożywczej, na pewnym etapie funkcjonowanie napotykają trudność w postaci braku możliwości dalszego rozwoju. Osiągając największą efektywność przy realizacji zleceń w sposób manualny, nie są już w stanie dalej „rozwinąć skrzydeł”. Korzystanie z rozwiązań IT to nie tylko łatwiejsza obsługa aktualnych procesów, ale też możliwość skalowania swojej działalności – zwiększenia sprzedaży i poszerzenia grona kontrahentów. Wyeliminowanie żmudnych i skomplikowanych działań to szansa na przeniesienie uwagi na te elementy działalności, dzięki którym można zintensyfikować działania, a tym samym poszerzyć skalę działań.

Podsumowując

Największymi wyzwaniami w branży FMCG są przede wszystkim: duża ilość zamówień, czas oraz warunki realizacji i dostawy oraz dostępność produktów w danym momencie. Ilość skomplikowanych procesów oraz konieczność dostosowania się do specyficznych warunków przechowywania poszczególnych produktów, sposobów ich pakowania i terminów przydatności może przysporzyć bólu głowy. Rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy, pomoże sprostać wszystkim dotychczasowym wymaganiom, ale pozwoli również na zwiększenie efektywności i skali działalności.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top