Na czym polega planowanie zapotrzebowania materiałowego - MRP  z abas ERP?
abasPlanowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning – MRP, zwane dyspozycją) stanowi centralną funkcję systemu ERP. Dba o zaspokajanie potrzeb firmy w odpowiednich ilościach i terminach, a przez to o sprawność produkcji. Pomaga też w precyzyjnym planowaniu, skróceniu procedur przygotowawczych oraz utrzymaniu zapasów i kosztów magazynowania na jak najniższym poziomie.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Planowanie zapotrzebowania materiałowego, tj. dysponowanie materiałem i zdolnością produkcyjną, odgrywa w systemach ERP kluczową rolę. Nic dziwnego - punktualna realizacja zleceń jest często podstawą wysokiego poziomu zadowolenia klientów, a tym samym długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. Obszar planowania zapotrzebowania materiałowego i dyspozycji dba o pokrywanie zapotrzebowania na odpowiednie ilości materiałów w odpowiednich terminach. Generuje propozycje zamówień dla działu zakupów i propozycje zleceń produkcyjnych w odniesieniu do produkcji własnej, części gotowych lub podzespołów.

Zapotrzebowanie można też pokryć przez przesunięcie (pobranie) towaru z innej grupy magazynów. Obróbkę zewnętrzną można z kolei odwzorować w formie propozycji produkcji zlecanej podwykonawcom. Ponadto obszar dyspozycji sprawdza, czy wyznaczone terminy dostaw są dotrzymywane, a w przypadku odchyleń określa najwcześniejsze możliwe terminy finalizacji dostawy.

Zwiększ terminowość dostaw

Dzięki stałej kontroli dostępności możliwe jest określenie realistycznych terminów dostaw podczas rejestracji zlecenia sprzedaży. Te automatyczne sugestie terminów mogą być w wygodny sposób zatwierdzane i w razie potrzeby w dowolnym momencie dostosowywane, dając Ci pełną kontrolę. Wszystkie zmiany są udokumentowane i zawsze możliwe do prześledzenia. W ten sposób zapewniasz klientom realistyczne, wiążące terminy zobowiązań i wzmacniasz ich lojalność.

Zoptymalizuj zapasy i koszty magazynowania


abas ERP dostarcza niezbędne narzędzia do osiągnięcia właściwej równowagi między maksymalną gotowością do dostaw a optymalnym stanem magazynowym przy niskim zaangażowaniu kapitałowym.

W tym celu dostępne są różnorodne parametry dyspozycji: np. minimalny zapas zapewnia, że zawsze jest wystarczająca ilość części lub towarów w magazynie oraz wielkość partii dla produkcji zoptymalizowanej pod kątem konfiguracji lub opłacalnych zamówień zewnętrznych. Dodatkowo analiza ABC dostarcza informacji o częściach, które są najważniejsze pod względem ilości, wartości lub zużycia oraz dostarcza wskazówek, jak zoptymalizować stan magazynowy.

Zapewnij dostawy materiałów

W obliczeniach na potrzeby dyspozycji uwzględniane są pozycje ze zleceń klientów, wewnętrzne zlecenia magazynowe, zamówienia bieżące i zapasy. System bierze przy tym pod uwagę zarówno parametry indywidualne, takie jak minimalne poziomy zapasów, czas zakupu, wielkość partii, termin na zebranie całej partii, długość cykli dla części produkowanych wewnętrznie czy różne procedury dyspozycyjne, jak i terminy dostaw realizowanych przez dostawców i klientów oraz określanie minimalnych i maksymalnych zamawianych ilości. Oprogramowanie sprawdza, czy w zdefiniowanych ramach czasowych aktualne stany magazynowe pokrywają zaplanowane rozchody magazynowe (z uwzględnieniem planowanych przychodów). W przypadku niedoboru generowane są - w zależności od typu zaopatrzenia - propozycje zamówień na części nabywane zewnętrznie lub propozycje produkcyjne dla części wytwarzanych wewnątrz firmy.

Dostosuj proces dyspozycji do Twojej firmy

Wymagania materiałowe i harmonogramy abas ERP wspierają różne metody planowania zapotrzebowania materiałowego (dyspozycji). W ten sposób poszczególne artykuły lub ich grupy można planować w różny sposób: w oparciu o minimalne zapasy, zapotrzebowanie, zamówienie, projekt lub wariant. Nawet złożone, wielopoziomowe procesy produkcyjne - które mają firmy o wysokim wskaźniku głębokości wytwarzania (jeżeli samodzielnie wytwarzają dużą ilość części potrzebnych do produktu końcowego i zarządzają wieloma podzespołami) - nie są wyzwaniem dla naszej dyspozycji i produkcji.

Zintegrowany system alarmowy

Nasza dyspozycja działa jak mózg Twojej firmy: oferuje solidne wsparcie w podejmowaniu decyzji w krytycznych sytuacjach w środowisku produkcyjnym. Od wczesnego wykrywania potencjalnych problemów (np. brak dostępnego materiału) po niezbędne reakcje na zdarzenia krótkoterminowe (np. awaria maszyny) - dyspozycja w abas ERP aktywnie informuje Twoich pracowników i uwzględnia wszystkie obszary firmy istotne dla kontroli za naciśnięciem jednego przycisku. W celu zidentyfikowania przyczyn i zmiany harmonogramu można zejść do poziomu zamówienia i artykułu (karta planowania, stan zamówienia) i poprawić jakość danych podstawowych - co stanowi fundament planowania.

Kroczące planowanie sprzedaży – Twoje spojrzenie w przyszłość

Chcesz planować sprzedaż na przyszłość i korzystać z elastycznych horyzontów planistycznych? Nasze kroczące planowanie sprzedaży produktów końcowych i komponentów oferuje różne ramy czasowe planowania: krótko-, średnio- i długoterminowe. Skumulowane wartości są automatycznie obliczane wraz z planowanymi wymaganiami w czasie rzeczywistym, aby zapewnić maksymalną przejrzystość i bezpieczeństwo planowania. W każdej chwili możesz dostosować swoje prognozowane wartości do zmieniających się warunków ramowych i dzięki temu zawsze mieć aktualne i dokładne planowanie.

Źródło: www.abas-poland.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top