IBM pokazał w Warszawie mobilne centrum bezpieczeństwa. Ciężarówka IBM z naczepą skrywa nowoczesne centrum gotowe do wykrywania i reagowania na zagrożenia z sieci. IBM X-Force Command Cyber Tactical Operations Center (C-TOC) obecnie przemierza Europę z serią symulacji ataków hakerskich na żywo oraz wsparciem na żądanie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ważnym zadaniem mobilnego centrum IBM jest również edukacja i rozwój kompetencji w obszarze bezpieczeństwa.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
IBM X-Force C-TOC to w pełni funkcjonalne Centrum Operacji Bezpieczeństwa na kołach, wzorowane na Centrach Operacji Taktycznych zarządzanych przez wojsko i zespoły do szybkiego reagowania na incydenty w sieci. Mobilne centrum w dużej naczepie ciężarówki posiada kontrolowane gestem „centrum dowodzenia”, centrum danych oraz stanowiska dla ponad dwudziestu operatorów, analityków i pozostałych pracowników C-TOC.

Mobilne centrum ds. cyberbezpieczeństwa pozwala prowadzić bardzo realistyczne symulacje ataku hakerskiego. Dzięki temu, że posiada tryb automatycznego podtrzymania zasilania, własną łączność satelitarną i naziemną, może pracować w różnych środowiskach. - mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. Jego stacjonarnym odpowiednikiem w Polsce jest ośrodek IBM X-Force Command Center we Wrocławiu - dodaje.


Dawniej zespoły ds. cyberbezpieczeństwa skupiały się na wykrywaniu zagrożeń i ochronie przed incydentami. Jednak obecnie, wraz z rozwojem metod działania hakerów, firmy i organizacje coraz częściej dostrzegają potrzebę planowania i organizowania ćwiczeń na wypadek realnego ataku. Badanie dotyczące kosztów naruszenia bezpieczeństwa danych z 2018 roku wykazało1, że firmy, które potrafią skutecznie reagować na ataki i podjąć kroki naprawcze w ciągu 30 dni, mogą zaoszczędzić ponad 1 mln USD na całkowitym koszcie naruszenia danych. Jednocześnie mniej niż 25% respondentów potwierdza, że ich firma posiada plan skoordynowanego reagowania na incydenty.

Mobilne centrum cyberbezpieczeństwa IBM C-TOC może być wykorzystywane na wiele sposobów:

Symulacje cyberataków i stała gotowość: Udoskonalanie sposobów reagowania na skutki poważnych ataków w sieci ma coraz większe znaczenie. C-TOC pomaga firmom szkolić wewnętrzne zespoły techniczne i kryzysowe na wypadek incydentów. W tym celu prowadzone są symulacje oparte o prawdziwe scenariusze ataków hakerskich oraz strategie ochrony firmy i jej zasobów.

Wsparcie bezpieczeństwa na miejscu: IBM C-TOC powstał z myślą o jego wykorzystywaniu jako Centrum Operacji Bezpieczeństwa na żądanie dla klientów. Jednym z możliwych przykładów jego zastosowania jest wsparcie imprez sportowych lub innych dużych wydarzeń, które mogą wymagać dodatkowych zasobów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Edukacja: C-TOC oferuje jedną z najbardziej realistycznych symulacji związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w branży. Jego możliwości są prezentowane podczas wizyt na uczelniach i podczas wydarzeń branżowych. To również szansa na przekonanie młodych osób do związania swojej kariery zawodowej z obszarem cyberbezpieczeństwa.

Oczekiwania względem cyberbezpieczeństwa wciąż rosną

IBM Security określa gotowość i reagowanie na incydenty jako niedostatecznie rozwinięty obszar wartego 114 mld USD rynku cyberbezpieczeństwa2. W 2016 roku IBM zainwestował 200 mln USD w nowe centra reagowania, usługi i oprogramowanie. Od tego czasu w angażujących szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa w centrum w Cambridge (USA) wzięło udział ponad 2000 osób. Po uruchomieniu centrum X-Force C-TOC szkolenia są kierowane bezpośrednio do klientów.

Budowę mobilnego centrum IBM C-TOC poprzedziły konsultacje z dziesiątkami ekspertów z różnych branż, od ratowników medycznych po oficerów wojskowych. C-TOC, przy wsparciu wiedzy eksperckiej IBM z zakresu bezpieczeństwa, pozwala uczestnikom symulacji kryzysowej sprawdzić się w roli lidera – przez odejście od codziennej rutyny organizacyjnej i wejście w strukturę zarządzania kryzysowego, tak żeby być przygotowanym na każdy ruch ze strony cyberprzestępcy.

Szkolenie w C-TOC obejmuje również „Laboratorium najlepszych praktyk cybernetycznych” z realnymi przykładami opartymi na doświadczeniach klientów. Mobilne centrum IBM daje firmom możliwość uczestnictwa w angażującej i realistycznej symulacji cyberataku, która sprawdza reakcję zespołu w sytuacji kryzysowej. Oto niektóre przykłady scenariuszy ataku:

Ox Response Challenge to symulacja opracowana z myślą o kadrze kierowniczej. Szerokie grono interesariuszy działa w realistycznym środowisku kooperacji, w którym zespół musi odpowiednio zareagować na atak w wymiarze technicznym, prawnym, PR i komunikacji.

OpRed Escape. Uczestnik symulacji wciela się w rolę cyberprzestępcy i uczy się myśleć jak haker. Staje na pozycji atakującego. Uczy się, jak przestępcy włamują się do sieci i zdobywa praktyczne doświadczenie ze stosowania złośliwego oprogramowania.

Cyber War Game: w tym scenariuszu uczestnicy symulacji wykrywają atak cybernetyczny kierowany przez grupę hakerów na fikcyjną korporację. Pracując w symulowanej sieci korporacyjnej C-TOC, uczestnicy korzystają z narzędzi technicznych do identyfikacji zagrożeń i ich neutralizacji, a także do budowania planu reakcji i rozwijania umiejętności przywódczych i zarządzania kryzysowego.

Uzupełniające operacje cyberbezpieczeństwa

IBM zaprojektował C-TOC również z myślą o szybkim rozszerzeniu wsparcia na miejscu u klientów, w sytuacjach gdy ich potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa szybko wzrosną. Cyberprzestępcy nieustannie poszukują ważnych wydarzeń i momentów, które sprzyjają atakom, wykorzystując zwiększone zainteresowanie, transfery pieniężne i aktywności w sieci, tak aby uzyskać jeszcze większe korzyści.

Podczas dużych imprez coraz częściej obok gotowości służb ratunkowych czy gwarancji bezpieczeństwa publicznego pojawia się także potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W takich przypadkach IBM może udostępnić mobilne centrum C-TOC, aby na miejscu pomóc nie tylko w przygotowaniu, ale także w zapewnieniu izolowanej sieci i kontroli bezpieczeństwa.

Umiejętności i podnoszenie świadomości

Niedobór specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa stanowi poważną przeszkodę w branży. Według prognoz do 2022 roku niedobór pracowników z takimi umiejętnościami może wynieść blisko 2 miliony osób3. Zachęcanie młodych ludzi do rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze, a także podnoszenie kwalifikacji obecnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa to kolejne dwa ważne zadania, przed którymi stoją specjaliści IBM Security.

Źródło: IBM

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top