oracle 120Oracle wciąż rozwija swoją ofertę rozwiązań przeznaczonych do walki z przestępstwami finansowymi, zarządzania zgodnością z przepisami oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Najnowsze funkcje i rozwiązania wykorzystują technologie automatycznego uczenia do analizy danych oraz automatyzacji przepływów pracy oraz analizy graficznej w celu wizualizacji sieci. Produkty te wyznaczają nowe standardy branżowe i przekształcają zgodność z przepisami w przewagę nad konkurencją dla banków, pomagając im spełniać zmieniające się przepisy i wykrywać podejrzane działania finansowe.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Oracle jest pionierem innowacji i inwestycji w technologię, aby pomagać naszym klientom w walce z ewoluującymi przestępstwami finansowymi — powiedział Sonny Singh, wiceprezes Oracle, dyrektor działu usług finansowych (Oracle Financial Services). Nasza znajomość branży oraz technologii bankowych pozwoliła stworzyć nową generację zaawansowanych funkcji analitycznych, które zapewniają klientom maksymalne korzyści. A wpisanie tego w kontekst większej strategii Oracle Cloud pozwala nam szybko udostępniać wszystkie nasze rozwiązania bankom, nie tylko tym największym.


Technologia, która pozwoli stawić czoła nowej generacji zagrożeń

ONZ szacuje, że każdego roku praniu pieniędzy podlegają 2 biliony USD, a sektor finansowy jest na celowniku ogromnej liczby przestępców. Ze względu na wciąż ewoluujące taktyki przestępców banki muszą szybko modyfikować swoje tradycyjne, kosztowne i skomplikowane programy walki z przestępstwami finansowymi z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, które są w stanie wykorzystywać wielkie zbiory danych i wyciągać z nich wnioski. Firmy stosujące wysokiej klasy analizy maszynowe będą skuteczniej i sprawniej wykrywać, badać i raportować przestępstwa finansowe — a firma Oracle poczyniła znaczne postępy we wszystkich tych obszarach.

Oracle wciąż inwestuje w rozwój swoich tradycyjnych produktów do walki z przestępstwami finansowymi - takich jak Oracle Enterprise Case Management i Oracle Anti Money Laundering Enterprise Edition, aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami klientów. Najnowsze innowacje w zakresie walki z przestępstwami finansowymi to m.in.:

  • Rozwiązanie Oracle Financial Services Anti Money Laundering Express Edition, które jest oparte na architekturze chmurowej z wbudowaną funkcją zarządzania przypadkami oraz zaprojektowane specjalnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb małych i średnich banków.
  • Oracle Financial Services Crime and Compliance Studio — zintegrowany pulpit i zestaw zaawansowanych narzędzi analitycznych, który umożliwia analitykom danych szybką budowę zaawansowanych wzorców wykrywania przestępstw oraz konsol dochodzeniowych w celu tworzenia skutecznych programów walki z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy. 
  • Rozwiązanie Oracle Financial Services Adaptive Intelligence Foundation for Anti Money Laundering, które rozszerza dotychczasowe scenariusze dochodzeń oparte na regułach o adaptacyjne modele maszynowe oparte na zachowaniach klientów w celu zapewnienia efektywniejszego monitorowania transakcji pod kątem prania brudnych pieniędzy i zmniejszenia liczby fałszywych alarmów.
  • Investigation Hub (Centrum Dochodzeniowe), które pozwala osobom badającym przestępstwa finansowe wykrywać i analizować ukryte podejrzane wzorce sieciowe pomiędzy podmiotami z wykorzystaniem technologii wykresów.
  • Rozwiązanie Oracle Financial Services Anti Money Laundering Event Scoring, które optymalizuje prowadzenie dochodzeń za pomocą inteligentnych rankingów oraz nadawania priorytetów wydarzeniom AML z użyciem zaawansowanego modelowania oraz narzędzi opartych na automatycznym uczeniu.


Firma Oracle zainwestowała również w strategiczne partnerstwa z dostawcami technologii, którzy są w stanie uzupełnić jej możliwości w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy o technologie takie jak automatyzacja procesów, przetwarzanie języka naturalnego czy wyszukiwanie negatywnych informacji w mediach.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top