Gartner przewiduje, że do końca 2023 roku, 40 proc. organizacji na świecie wdroży model IT, który umożliwi pracę z dowolnego miejsca oraz usprawni wdrażanie usług biznesowych w rozproszonej infrastrukturze informatycznej. Jak wskazują eksperci, trend „anywhere operations” to coś więcej niż tylko wdrożenie narzędzi do zdalnej pracy i komunikacji.


 REKLAMA 
 sole mis 
 
To całościowe podejście do modelu informatycznego firmy, które dzięki wykorzystaniu infrastruktury chmurowej i brzegowej oraz automatyzacji zdalnych operacji, zapewnia bardziej wydajną współpracę, bezpieczny dostęp do firmowych zasobów oraz lepsze doświadczenia cyfrowe podczas pracy. Jak wynika z obserwacji specjalistów baramundi, u podstaw zdalnej i skutecznej operacyjności biznesowej leży UEM (Unified Endpoint Management), czyli ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi.

Dlaczego UEM jest dzisiaj tak istotny?

Unified Endpoint Management to klasa narzędzi służących do zarządzania urządzeniami znajdującymi się w infrastrukturze informatycznej firmy z poziomu jednego, wspólnego interfejsu. W czasach, gdy coraz więcej organizacji decyduje się wprowadzić hybrydowy model pracy na stałe, zdalne zarządzanie infrastrukturą IT jest szczególnie istotne. Dobre narzędzie UEM zapewnia kontrolę zarówno nad komputerami stacjonarnymi, jak i laptopami, tabletami czy smartfonami, do których administratorzy nie mają bezpośredniego dostępu. Przykładem jest baramundi Management Suite, który dzięki opartemu o chmurę obliczeniową modułowi Argus Cocpit, pozwala monitorować stan środowiska informatycznego w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu przeglądarki internetowej. Dzięki temu działy IT zyskują stały dostęp do zasobów informatycznych firmy i mogą wykonywać swoją pracę z każdego miejsca na Ziemi, zapewniając przy tym zdalnym pracownikom zaktualizowane i wolne od luk bezpieczeństwa urządzenia do pracy.

Bezpieczeństwo na odległość

Umożliwienie pracownikom wykonywania swoich obowiązków z dowolnego miejsca w myśl zasady „anywhere operations” wiąże się również z zastosowaniem szczególnych procedur związanych z cyberbezpieczeństwem. Pracownicy zabierając z biur firmowe laptopy i smartfony sprawiają, że administratorzy IT nie mają do nich fizycznego dostępu. Dodatkowo, wykorzystują je często do celów prywatnych, instalują na nich aplikacje z niepewnych źródeł lub łączą się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi. Takie praktyki zwiększają zagrożenie cyberatakami. Warto również podkreślić, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością cyberprzestępców. Jak podawało FBI w kwietniu tego roku, liczba incydentów online, które wpłynęły do internetowego centrum zgłaszania przestępstw (IC3) wzrosła o 400 proc. w stosunku do sytuacji sprzed pandemii. Natomiast najnowszy raport Cisco wskazuje, że największym wyzwaniem w warunkach pracy zdalnej jest ochrona urządzeń końcowych, między innymi firmowych laptopów i urządzeń osobistych.

Zapewnienie bezpieczeństwa firmowych urządzeń mobilnych, które wykorzystywane są przez pracowników w ich domowych biurach na całym świecie, możliwe jest dzięki rozwiązaniom do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi. Narzędzia UEM automatyzują wiele podstawowych czynności administratorskich, które muszą być regularnie wykonywane ze względów bezpieczeństwa. Są to m.in. inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, aktualizacje systemów, skanowanie urządzeń pod względem podatności na zagrożenia, instalacja niezbędnych łatek czy backupy.

Smartfon w pracy

Trend „anywhere operations” przyczynia się również do coraz częstszego wykorzystania w pracy smartfonów i tabletów. W wielu przypadkach pracownicy po prostu instalują aplikacje biznesowe na swoich prywatnych urządzeniach, aby być w stałym kontakcie z klientami czy współpracownikami. Jednak w wielu branżach standardem staje się zapewnienie pracownikom wysokowydajnych urządzeń i jednoczesne zezwolenie na wykorzystywanie ich w celach prywatnych. W obu przypadkach należy przywiązać szczególną wagę do bezpieczeństwa danych przechowywanych na smartfonie. W tym celu organizacje coraz częściej stosują rozwiązania tworzące na urządzeniach mobilnych dwa oddzielne profile – osobisty i służbowy, który charakteryzuje się specjalnymi zabezpieczeniami. Dzięki temu nieautoryzowane przez pracodawcę aplikacje nie mają dostępu do danych firmowych, a administratorzy IT nie mają wglądu do prywatnych informacji pracownika. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo zdalnych operacji biznesowych.

Trwałe zmiany na rynku pracy

Choć praca zdalna już dzisiaj staje się „nową normalnością” to za trzy lata możemy spodziewać się, że spora część firm będzie wdrażać rozwiązania służące nie tylko do komunikacji i współpracy, ale i wykonywania najważniejszych operacji biznesowych dosłownie z dowolnego miejsca. Jednak trend „anywhere operations” wynika nie tyle z dostępu do nowoczesnych narzędzi, co z trwałych zmian kulturowo-społecznych. Dlatego przygotowując podwaliny pod nowy model informatyczny warto wziąć pod uwagę ewolucję preferencji pracowników odnośnie miejsca i sposobu wykonywania swoich obowiązków. System informatyczny firmy powinien być przygotowany w taki sposób, aby nie tylko odpowiadał na potrzeby wynikające z warunków pracy, ale przy tym umożliwiał zabezpieczenie w sposób zdalny wszystkich elementów jego infrastruktury.

Źródło: baramundi software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top