Internet towarzyszy nam przez całe życie, od najmłodszych lat. Dzieci często uczą się obsługiwać ekrany dotykowe, zanim jeszcze nauczą się mówić. Wraz z wszechobecnością internetu pojawiają się też coraz poważniejsze obawy o bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które zachęcają wszystkich: dzieci, rodziców i wychowawców do tworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Dlaczego cyberhigiena jest ważna?

W 2019 r. ponad 85% osób mieszkających w krajach rozwiniętych korzystało z internetu . Czyni ich to potencjalnymi ofiarami takich cyberprzestępstw jak kradzież tożsamości lub pieniędzy, czy naruszenie własności intelektualnej za pomocą złośliwego oprogramowania lub socjotechnik. Według amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC), w 2019 r. w USA odnotowano szczytową liczbę 3,2 mln zgłoszeń przypadków kradzieży tożsamości , z których większość miała związek z korzystaniem z internetu, a prawie jedna czwarta spowodowała straty finansowe.

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Cyberprzestępcy mogą wyrządzić znaczne szkody, dlatego każdy, kto korzysta z internetu, powinien chronić swoje dane i urządzenia wykorzystywane w domu, szkole czy w pracy. Eksperci Fortinet wskazują na najważniejsze praktyki bezpieczeństwa.

Edukacja i otwartość na zmiany
  • warto edukować mniej biegłych w cyberprzestrzeni członków rodziny i przyjaciół na temat tego, jak zachować w internecie prywatność danych osobowych oraz uświadamiać, aby nigdy nie podawali ich nieznajomym;
  • ustalenie jasnych zasad korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży pomoże im bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni – może to dotyczyć np. wspólnego tworzenia listy dozwolonych stron internetowych i aplikacji. Najmłodsi użytkownicy powinni mieć możliwość zwrócenia się do zaufanego dorosłego, jeśli mają obawy dotyczące treści lub osób, które spotkali online;
  • wszyscy członkowie rodziny powinni rozumieć znaczenie silnych haseł oraz wiedzieć, jak je tworzyć i bezpiecznie przechowywać. Inne dobre praktyki obejmują tworzenie różnych kluczy dla każdego konta, unikanie popularnych fraz oraz wprowadzanie cyfr i znaków specjalnych. Oczywiście nikomu nie wolno udostępniać swoich haseł;
  • warto wiedzieć, czym charakteryzują się próby wyłudzenia informacji. Nikt nie powinien klikać w podejrzane linki ani otwierać załączników w wiadomościach, których się nie spodziewa.

Wyprzedzanie potencjalnych zagrożeń
  • dobrą praktyką jest zweryfikowanie, czy aplikacje z których korzystamy są bezpieczne. Warto sprawdzić, do jakich zasobów żądają one dostępu;
  • na wszystkich urządzeniach należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i inne rozwiązania ochronne, a na urządzeniach wykorzystywanych przez najmłodszych dodatkowo narzędzia do opieki rodzicielskiej;
  • technologia VPN pomoże zapewnić anonimowość online i zwiększyć bezpieczeństwo podczas przeglądania stron w sieciach publicznych;
  • zakupy online powinny być dokonywane tylko w bezpiecznych i sprawdzonych sklepach. Niedawne badania dotyczące zagrożeń przeprowadzone przez FortiGuard Labs pokazują, że platformy handlu elektronicznego są bardzo częstym celem cyberprzestępców.
Będąc obecnym w internecie, trzeba mieć świadomość różnorodnych cyberzagrożeń, od ataków socjotechnicznych po naruszenia danych. Jednak podejmując odpowiednie kroki i stosując się do zasad cyberhigieny, możemy stworzyć internet, który będzie bezpieczniejszy dla wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top