Wymagania dotyczące danych przetwarzanych w środowisku chmurowym stale rosną. Analitycy Gartnera zalecają wzmocnienie ochrony tego typu zasobów przed cyberatakami, wskazując na rozwiązanie w postaci platformy do ochrony obciążeń w chmurze (CWPP).


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Gartner w nowym raporcie „Market Guide for Cloud Workload Protection Platforms” prezentuje wnioski i zalecania, które powinny rozważyć firmy, które chcą ochronić dane przed cyberzagrożeniami. Analitycy zwracają uwagę na znaczenie zintegrowanych platform do ochrony obciążeń w chmurze. To produkty zabezpieczające dane na serwerach pracujących w hybrydowych oraz wielochmurowych środowiskach. CWPP zapewniają spójną widoczność i kontrolę jednostek fizycznych, maszyn wirtualnych (VM), kontenerów i obciążeń bezserwerowych, niezależnie od lokalizacji.

Trendy związane z transformacją cyfrową i wdrażaniem chmury nabrały tempa w ubiegłym roku. Wiele firm przeszło na zdalny model pracy, przenosząc obciążenia z lokalnych serwerowni do chmury publicznej. Szybka migracja do nowego środowiska wiąże się z wyzwaniami, takimi chociażby jak luki w zabezpieczeniach, które nie występują w środowisku lokalnym. Co gorsza, tradycyjne rozwiązania do ochrony punktów końcowych nie spełniają unikalnych wymagań bezpieczeństwa obciążeń w chmurze. Jak wynika z badania Gartnera aż 76 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że korzysta z kilku dostawców usług IaaS. Firmy przechodzące na ten model mogą chronić więcej obciążeń, zmniejszając ryzyko przestoju bądź utraty danych poprzez ich dywersyfikację. Zdaniem Gartnera wdrożenia CWPP pozwala proaktywnie chronić zasoby chmury.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top