Szacuje się, że do 2020 roku wielkość wolumenu danych wzrośnie prawie 5-krotnie w stosunku do zgłaszanej obecnie liczby. Astronomiczna ilość, zróżnicowanie i zmienne zapotrzebowanie na czas dostępu są kolejnymi z wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się nośniki pamięci masowej w niedalekiej przyszłości. W tym kontekście, zjawiska związane z tzw. Big-Data stają się prawdziwym problemem, na domiar złego potęgowanym przez zapisy prawne – jak m.in. RODO, które znacząco zmieniają podejście do przetwarzania różnorakich danych.

REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Dotychczasowym rozwiązaniem przyjętym przez ogół użytkowników zasobów danych w skali makro było kolejne wzbogacanie woluminów danych – głównie za pomocą kolejnych i kolejnych nośników. Użytkownicy musieli jednak liczyć się z poważnym kompromisem – z jednej strony mogli wybrać klasyczne, pojemne i niedrogie dyski HDD i liczyć się ze znacznie wolniejszym dostępem do danych, z drugiej strony mieli do wyboru dyski SSD, których pojemność, cena i stosunkowo wysoka awaryjność generowały poważne ograniczenia dla użytkowników.

Współcześnie dzięki rozwojowi technologii Flash, CASL, NVIDIMM oraz AI udało się stworzyć przewidywalny, prosty i bezpieczny sposób przechowywania danych, który zabezpiecza nas przed największymi bolączkami – awariami, niedostateczną ilością pamięci masowej oraz problemami z obsługą serwisową.

Tak powstał HPE Nimble, wizja przyszłości w zarządzaniu danymi.

Zapewnienie wydajności zarządzania

Technologia HPE Nimble stworzona jest przede wszystkim dla firm mających niepodatny na estymację i nieprzewidywalny skok zapotrzebowania z jednej strony na pojemne, a z drugiej – na szybkie nośniki danych. Jest to również rozwiązanie dla każdego z działów IT, które chciałyby zająć się wsparciem procesów, usług lub działania poszczególnych aplikacji, a nie utrzymaniu hardware-owej infrastruktury.

HPE Nimble chroni użytkowników przed zakłóceniem ciągłości przetwarzania lub utratą wydajności zarządzania procesami związanymi z działalnością biznesową. Od strony SLA zabezpiecza klientów przed żmudnym procesem poszukiwania usterek, ich zgłaszaniem, rozwiązywaniem problemów i czasem przywrócenia właściwej pracy środowiska. Od strony stricte technicznej ogranicza zaś problemy związane z monitorowaniem, stosowaniem wielu narzędzi i ręcznym wprowadzaniem zmian lub aktualizacją firmware.

Dobre połączenie

HPE Nimble Adaptive Flash łączy w sobie najlepsze cechy dysków SSD i HDD: wydajność macierzy flash oraz ekonomia dysków HDD połączone zostały w jeden układ. Całość systemu oparta jest na dedykowanej, autorskiej architekturze Cache-Accelerated Sequential Layout (CASL) oraz systemie InfoSight, czyli inteligentnej, ultraszybkiej analizie danych i prognozowaniu w chmurze, co idealnie odpowiada na zagrożenie awarią systemu.

Co zyskuje użytkownik? Brak konieczności wybierania mocnych i słabych stron SSD i HDD – do dyspozycji ma szybkość, pojemność i trwałość – oczywiście przy ograniczonym koszcie. Chmurowy systemy predykcyjnej analizy danych Infosight oparty jest o technologie uczenia maszynowego – użytkownik sam otrzymuje sugestie dotyczące zarządzania przestrzenią dyskową, zanim dojdzie do wystąpienia awarii. Serce – silnik Infosight kohortuje i poddaje analizie pakiety danych za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi modelujących, analitycznych oraz predykcyjnych. W czasie rzeczywistym poddawane są ocenie dane wydajnościowe, co pozwala na błyskawiczne wskazanie źródeł utraty wydajności i ogranicza niezwykle wymagające i czasochłonne procedury manualnego gromadzenia i weryfikacji danych. Aktywna analiza punktów krytycznych modeluje z kolei zmiany związane z modyfikacją parametrów bufora. System Infosight sam również opracuje prognozy dotyczące konieczności i ewentualnego terminu koniecznej rozbudowy zasobów sprzętowych.

Klucz do sukcesu – format zapisu

Fundamentem dla przełomowości HPE Nimble Storage było opracowanie innowacyjnego i unikatowego w skali światowej konceptu architektury pamięci masowej – CASL. W tym modelu wydajność zapisu nie zależy wcale – jak ma to miejsce w przypadku klasycznych architektur – od liczby i parametrów poszczególnych dysków. Wydajność pamięci skorelowana jest bezpośrednio z parametrami CPU. Nie jest to jedyny atut CASL, ponieważ za specyficzną architekturą idzie zastosowanie kompresji oraz sekwencyjny format zapisu.

Kompresja, zwiększająca użyteczną pojemność dysków zastosowana w Nimble Storage określana jest jako tzw. kompresja w locie. Charakter kompresji dostosowany jest bezpośrednio do różnorozmiarowych bloków danych, co znacząco redukuje ilość przetwarzanych i zapisywanych danych. Gdy dane zostaną uporządkowane, zostają one zapisane na dyskach. Na bufor nośnika SSD trafiają dane wymagające natychmiastowego dostępu.

Wskutek wykorzystania kompresji w locie wykorzystujemy jedynie przestrzeń na „realne”, zapisywane dane. Stała redukcja ilości danych, utrzymanie porządku i wysokiej wydajności zapisu jest owocem architektury CASL. Unikamy więc jakże częstej u wielu dostawców, fragmentacji danych.

Oprócz doskonałego zarządzania zasobami możemy liczyć na wysoką wydajność zapisu, dzięki realizowanej przez CASL blokowej, sekwencyjnej konsolidacji zapisu, co istotnie multiplikuje wydajność procesu zapisywania. Przekłada się to na uzyskiwanie o wiele wyższych wydajności zapisu na dyskach natywnych HDD niż na nośnikach SSD konkurencji!

Odczyt danych

Architektura CASL to nie wyłącznie efektywne, szybkie i bezpieczne zapisywanie – jest to również doskonała architektura służąca odczytowi danych. Tak zwana technologia Adaptive Flash opiera się o wykorzystanie obszaru flash dla przeprowadzania odczytu danych. Przez to matryce są o wiele bardziej elastyczne, dzięki aktywnemu skalowaniu aplikacji wykorzystujących pamięć SSD. Inteligentne buforowanie i stała aktualizacja pakietów danych w uporządkowanych przez CASL przestrzeniach istotnie zwiększa wydajność i podnosi średnią przeżywalność jednostek alokacji pamięci.

Jak Nimble Adaptive Flash pozwala chronić dane?

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa stosowane są następujące rozwiązania:
  • · Spójne migawki i migawki Zero-Copy,
  • · Aktywna replikacja, · RAID Triple+ - ochrona w przypadku jednoczesnej awarii trzech dysków, · Smart secure – szyfrowanie bez strat na wydajności.
Skalowanie i integracja z innymi technologiami

Istnieje możliwość aktywnej rozbudowy macierzy bez wstrzymywania pracy – zarówno dyski SSD, jak i kontrolery mogą być w każdym momencie obiektem rozbudowy. Dzięki skalowaniu horyzontalnemu uzyskujemy płynność i niezawodność realizowanej rozbudowy.

Jednostki HPE Nimble Storage Adaptive Flash współpracują w sposób autoryzowany z większością software’u biznesowego oraz środowisk wirtualizacyjnych. Zarówno buforowanie, jak i wielkość bloku oraz kompresja są zdefiniowane już w zdefiniowanych szablonach. HPE Nimble Storage doskonale współpracuje z systemami Vmware.

Bez wątpienia HPE Nimble Storage jest przyszłością w podejściu do zarządzania przestrzenią dla danych i doskonałą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na Data-Storage. Połączenie najlepszych cech SSD i HDD oraz zintegrowanie ich w pojedynczą jednostkę funkcjonalną stanowi doskonałą odpowiedź na stojące przed każdą współczesną firmą wyzwania w segmencie IT.

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.