Infor Dynamic Enterprise Performance Management® (d/EPM) wspiera proces planowania i budżetowania w GK GPW, której częścią jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Infor Dynamic Enterprise Performance Management® służy do zarządzania złożonymi procesami biznesowymi. Oferuje pełen wgląd w działalność w czasie rzeczywistym, pozwala na wiarygodne planowanie, raportowanie, mierzenie przeszłych i bieżących wyników, prognozowanie przyszłych działań i wiele więcej – wyjaśnia Barbara Najgebaur, channel account manager Infor w Polsce.


Grupa zdecydowała się na skorzystanie z systemu chmurowego typu multi-tenant, który ściśle integruje się z platformą Infor OS (Operating Services). Dzięki temu umożliwia wprowadzenie nowych funkcji czy innowacji bez zakłócania codziennej pracy. Oferuje też pełną niezawodność i zapewnia światowej klasy poziom bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia instytucji finansowych. Celem realizowanego w GK GPW wdrożenia nowego systemu jest zwiększenie efektywności i poprawa zarządzania ryzykiem oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji w skali całej organizacji. Najważniejsze obszary wspierane przez nowe, chmurowe rozwiązanie Infor to m.in. planowanie, monitoring i raportowanie, konsolidacja zarządcza oraz wsparcie zakupów w zintegrowanym i skalowalnym modelu.

Do naszych zadań należą kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i konfiguracja systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW. Projekt przewiduje, że kluczowe procesy zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, aby mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu budżetu GK GPW na 2023 rok” – tłumaczy Radosław Kozieja, Prezes Cogit sp. z o.o.


Źródło: Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top