erp dzisiaj 5

CONSORGIstnieje wiele różnych kategorii użytkowników korzystających z efektów pracy narzędzi Business Intelligence w przedsiębiorstwie. Jedną z ciekawszych klasyfikacji jest ich podział na: kierownictwo najwyższego szczebla zarządzania organizacją, użytkowników początkujących i/lub dorywczych, analityków biznesowych oraz użytkowników szczególnych (tzw. zaawansowanych). Osobną klasę (klasę samą w sobie) stanowią twórcy aplikacji analitycznych korzystający z możliwości oferowanych przez platformy narzędziowe Business Intelligence.

Nie jest tajemnicą, że obecnie przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w sferze zewnętrznej (otoczenie gospodarcze) i wewnętrznej (obszar firmy) . Podstawą szybkiej i skutecznej reakcji jest posiadanie odpowiedniej informacji. O ile jednak zgadzamy się, że brak informacji jest niebezpieczny to często zapominamy, że jej nadmiar może mieć równie szkodliwy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Stąd tak istotne staje się efektywne zarządzanie danymi, które prowadzi do pozyskania informacji faktycznie potrzebnej, wiarygodnej oraz uczynienia jej łatwo dostępnej. Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem wspierającym takie zarządzanie jest hurtownia danych. W niniejszym artykule prezentowana jest pokrótce historia powstania tego narzędzia, zasady funkcjonowania, charakterystyka procesu wdrożeniowy oraz wyliczam korzyści i koszty związane z wykorzystaniem hurtowni danych w typowym przedsiębiorstwie.

BCC - business intelligence, systemy erp, mrp, crm, hurtownie danychDla firm korzystających z hurtowni danych SAP BW BCC przygotowało nowy produkt do transformacji danych – EasyMAP BI. To przyjazne dla użytkownika narzędzie łączy zalety aplikacji opartych na tabelach mapujących z tym, co najlepsze w rozwiązaniach wykorzystujących konfigurację przez raporty. EasyMAP BI jest efektem projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego przez BCC przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

HICRON - Business Intelligence, systemy ERP, ControllingDla znanego Producenta Stali zbliża się termin renegocjacji warunków handlowych. Nagły wzrost kursu Euro w okresie aktualizacji kontraktów oznacza wzrost opłacalności eksportu. Działając na bardzo konkurencyjnym rynku, firma nie może stracić okazji by zarobić. Nie ma czasu do stracenia.

W treści artykułu przedstawiono syntetyczne omówienie systemu analitycznego wykorzystującego mechanizmy hurtowni danych jako skutecznego narzędzia organów bezpieczeństwa publicznego działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. W opisie wykorzystano doświadczenia z wdrożenia systemu analitycznego w polskiej Policji.

ASSECO - Business Intelligence, Systemy ERP, BIWdrożenie systemu wspomagający zarządzanie klasy ERP przestało być zjawiskiem niespotykanym lub rzadkim. Rzeczywistość, w której małe firmy chcą mieć nowoczesne oprogramowanie oferujące wielorakie funkcjonalności, zmusza wszystkie przedsiębiorstwa do troski o ciągłe podnoszenie własnej konkurencyjności. Jednym z faktów świadczących o innowacyjności firm jest wdrożenie systemu Business Intelligence.

solemisSystem Business Intelligence przyniesie w firmie korzyści tylko wówczas, gdy odzwierciedlać będzie cały model bizne-sowy przedsiębiorstwa, a dane do analiz będzie czerpał ze wszystkich systemów gromadzących dane transakcyjne w firmie. Patrząc od strony technologicznej systemy transakcyjne są fundamen-tem dla Business Intelligence – bez nich systemy BI nie mogą funkcjonować.

solemisKluczem do sukcesu każdej firmy jest skuteczne zarządzanie jej działaniem. Skuteczne zarządzanie wymaga natomiast jasnego określenia celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Oczywiście możliwość realizacji celów każdej firmy weryfikuje otoczenie czyli rynek. Stawia to przed zarządem firmy konieczność stałej obserwacji zmieniającego się oto-czenia rynkowego firmy i aktywnego reagowania na te zmiany. Im szybsza i trafniejsza reakcja – tym lepszy efekt i umocnienie pozycji firmy na rynku.

VERAX - ERP, ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCHOstatnie lata zaowocowały ogromnym rozwojem technologii baz danych. Obecnie można wybierać spośród wielu platform różniących się między sobą funkcjonalnością i stopniem skomplikowania. Powszechnie uważa się, że dostępność i różnorodność rozwiązań powinna cieszyć. Co jednak w przypadku pracy z wieloma różnymi platformami w tym samym czasie

VERAX - Business Intelligence, hurtownia danychczyli spojrzenie na systemy Business Intelligence

Współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu wspierającego podejmowanie decyzji. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby oferowanych systemów tej klasy. Różnorodność i liczba dostępnych rozwiązań nierzadko nastręcza trudności we właściwej ich ocenie. Poziom świadomości przedsiębiorców na temat tego, czym tak właściwie są systemy Business Intelligence wzrasta, jednak nadal istnieje wiele błędnych opinii i przekonań.

Miałem niedawno przyjemność odwiedzić Kennedy Space Center – amerykański ośrodek lotów kosmicznych na Cape Caneveral. Jedną z wielu atrakcji tego miejsca jest możliwość obejrzenia wiernej repliki promu kosmicznego Explorer. Na kokpicie tego najbardziej skompilowanego urządzenia latającego, jakie zbudował człowiek, zobaczyłem takie same podstawowe instrumenty jakimi posługują się piloci małych jednosilnikowych samolotów.

HOGART - Business Intelligence, Controlling, OLAPGłównym powodem jest ograniczony budżet, które hamuje inwestycję w narzędzia analityczne. Decyzję dodatkowo paraliżuje strach. Tylko 31 proc. projektów Business Intelligence opartych o tradycyjne technologie, jak wynika z badań IDC, kończy się pełnym sukcesem i to po upływie przeciętnie 18 miesięcy.

BONAIR - Business Intelligence, Budżetowanie, Controlling, Hurtownie danychWdrożenia systemów Business Intelligence dawno przestały ograniczać się do uruchomienia systemów analiz i raportowania. Obecne projekty koncentrują się już nie tylko na dostarczeniu wymaganych raportów z danych dostępnych w funkcjonujących systemach transakcyjnych i systemach archiwalnych, ale także, a może przede wszystkim, na obsłudze procesu zbierania danych dodatkowych, niezbędnych w realizacji i automatyzacji kluczowych zadań organizacji.

BCC - Business Intelligence, SAP, Controlling, systemy ERPGrupa Onet.pl SA w ciągu roku realizuje kilkanaście tysięcy zleceń dla kilku tysięcy klientów. Wraz z rozwojem internetu liczby te rokrocznie wzrastają. Rozwiązanie Business Objects Enterprise wspiera handlowców portalu, analityków i menedżerów w badaniu preferencji klientów i analizie rentowności poszczególnych serwisów portalu i produktów reklamowych.

wnp.plKiedy firma ma kłopoty lub planuje debiut giełdowy albo łączy się z inną, menedżerowie nie mogą podejmować decyzji bez posiadania dokładnych informacji o stanie spółki. A te zapewnią im właściwe narzędzia informatyczne.

Controlling PartnerWartość aktywów niematerialnych takich jak: relacje z klientami, nowatorskie produkty i usługi, szybko reagujące procesy operacyjne, techniki informacyjne i bazy danych, możliwości, umiejętności i motywacja pracowników, ocenia się obecnie na 85-90% wartości rynkowej firm. Nowoczesna gospodarka wymaga więc narzędzi opisujących te aktywa, które są oparte na wiedzy.

MACROLOGIC - systemy ERP, CRM, Business IntelligenceRozwiązania informatyczne stosowane przez przedsiębiorstwa można podzielić na te, których głównym zadaniem jest wspomaganie prowadzenia ewidencji operacji, usprawnienie przepływów informacyjnych oraz na zastosowania mające na celu dostarczanie informacji użytecznych w podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

Data Mining: nowa broń w walce konkurencyjnej

 Informacja była i jest sprzymierzeńcem na polu bitwy. Dawniej wykorzystywana w walce o władzę, dziś może być orężem w zdobywaniu nowych klientów. Szybko ewoluujący rynek wymusza ciągłe udoskonalanie używanych narzędzi, aby móc pokonać przeciwnika. Wiedzę niezbędną do uzyskania przewagi mogą zapewnić techniki Data Mining, dostępne w SAP Business Intelligence.

BCC - systemy ERP, CRM, Business Intelligence

Informacja była i jest sprzymierzeńcem na polu bitwy. Dawniej wykorzystywana w walce o władzę, dziś może być orężem w zdobywaniu nowych klientów. Szybko ewoluujący rynek wymusza ciągłe udoskonalanie używanych narzędzi, aby móc pokonać przeciwnika. Wiedzę niezbędną do uzyskania przewagi mogą zapewnić techniki Data Mining, dostępne w SAP Business Intelligence.

 

BONAIR - Business Intelligence, systemy ERP, CRMSkuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu realizację założonych celów i planów zdefiniowanych przez zarząd firmy. Osiągnięcie postawionych celów jest jeszcze trudniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę rosnącą konkurencję ze strony innych podmiotów gospodarczych. W szczególności sprostanie konkurencji ze strony wielu dobrze zorganizowanych i zarządzanych firm zachodnich, które w ostatnich latach masowo pojawiają się na polskim rynku, stanowi nie lada wyzwanie dla wielu polskich przedsiębiorstw.

INTENSE -  Business Intelligence, ControllingJak ustalić ile i na czym zarabiamy? Czy do wyliczenia marży potrzeba zaawansowanych narzędzi?

Z pozoru, w potocznym rozumieniu, wszystko wydaje się proste. Marża to różnica między ceną (zbytu) a kosztem (własnym). To jednak byłoby zbyt łatwe ? pojęcie marży stosuje się w wielu różnorodnych obszarach. Najczęściej spotykana jest marża handlowa, określająca różnicę między ceną zakupu towaru, a ceną sprzedaży. W tym kontekście zwykło się używać marży procentowej, którą liczymy w stosunku do ceny zakupu lub ceny sprzedaży.

INTENSE - Business Intelligence, ControllingNa czym polega controlling w logistyce? Czy zarządzanie zapasami sprowadza się do ich minimalizacji? Jakie metody stosuje się w zarządzaniu zapasami?

Największe i jedyne w swoim rodzaju wyzwanie w Business Intelligence

JEST INNE NIŻ KIEDYŚ...
Aktualne wyzwania w wyborze i implementacji udanych rozwiązań Business Intelligence są dalece różne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.. Jakkolwiek niektórzy producenci Business Intelligence wydają się być zdeterminowani w realizacji wyzwań     z przeszłości. . Dzisiejszym wyzwaniem nie jest wydajność, integracja, skalowalność, analityczność czy kompatybilność systemowa - to zaangażowanie, związanie użytkownika!

Większość polskich firm logistycznych do niedawna decydowała się na inwestycje przede wszystkim w obszary, które są bezpośrednio związane z ich działalnością operacyjną, np. środki transportu oraz magazyny i ich wyposażenie. Systemy informatyczne, które funkcjonują w firmach z tego sektora to przede wszystkim systemy branżowe (np. systemy magazynowe) oraz moduły systemów klasy ERP.

loading...