loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

sageDzięki Sage udało się zautomatyzować i przyspieszyć wiele prac, które dotychczas wykonywane były ręcznie. System jest intuicyjny, prosty w obsłudze i zapewnia wszystkie funkcje, które są nam obecnie potrzebne – mówi Halina Śnieguła, główna księgowa w PRD Kutno.


 REKLAMA 
 SNT 
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie działa od 1992 roku i zajmuje się budową dróg, autostrad, a także chodników i placów. Firma wytwarza materiały do pokrywania nawierzchni, m.in. mieszanki asfaltowe i beton przemysłowy. Przedsiębiorstwo z roku na rok powiększa obroty i zyski. Przy zatrudnieniu stu kilkudziesięciu pracowników osiąga przychody ponad 60 mln złotych, zajmując na lokalnym rynku pozycję lidera w swojej branży.

Wyzwanie

Ciągły rozwój firmy powodował, że wypracowane metody kontroli finansów były coraz mniej efektywne. PRD Kutno używało autorskiego systemu finansowo-księgowego. Miał on wiele ograniczeń funkcjonalnych, przez co wiele operacji należało wykonywać ręcznie. To powodowało błędy w procesie księgowania. Dublowanie operacji czy wpisów kontrahentów skutkowało niewłaściwą ewidencją zakupów i sprzedaży. Największym problemem był jednak brak raportów ukazujących sytuację finansową firmy. Bez dodatkowych wyliczeń zarządzający nie byli w stanie ocenić bieżących możliwości inwestycyjnych, uzyskać aktualnych informacji o dostępnych środkach finansowych czy właściwie ocenić rentowności prowadzonych projektów.

Rozwiązanie

Na etapie wyboru systemu wydawało się nam, że Sage Symfonia przyniesie największe korzyści i, jak się później okazało, podjęliśmy słuszną decyzję – mówi Longin Głogowski, dyrektor PRD Kutno.


Wdrożenie objęło dziewięć stanowisk systemu Sage Symfonia ERP (obsługującego obszar finansów, księgowości, planowania płynności finansowej, rozliczeń międzyokresowych kosztów, zakupów i sprzedaży) oraz dwa stanowiska systemu Sage Symfonia (obsługującego analizy finansowe i środki trwałe). Z rozwiązania korzystają trzy działy: księgowość, zaopatrzenie i magazyn oraz zarząd. Wdrożenie objęło również integrację rozwiązań Sage z działającymi w PRD Kutno systemami, m.in. autorskim oprogramowaniem kadrowo-płacowym.

Wynik

Korzyści z wprowadzenia rozwiązania Sage Symfornia ERP to m.in. natychmiastowy dostęp zarządzających do informacji o bieżącej kondycji przedsiębiorstwa pozwala podejmować szybkie decyzje. Wyeliminowano błędy operacyjne przy wprowadzaniu danych do systemów. Usprawniono planowanie działalności dzięki wdrożeniu efektywnych narzędzi controllingowych.

Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top