logo proalpha 2018„Od komponentów po systemy” to motto niemieckiej firmy isel Germany AG. Reprezentuje ono historię firmy, która w swoich początkowych latach produkowała głównie pojedyncze mechaniczne i elektroniczne komponenty dla płytek drukowanych PCB. Dzisiaj isel Germany jest producentem specjalistycznych maszyn takich jak obrabiarki CNC i roboty do tworzenia układów scalonych i płytek drukowanych. Jedna z ich największych innowacji to RoboGolfPro – robot uczący początkujących golfistów poprawnego zamachu. Od wielu lat proALPHA wspiera isel Germany w zwiększaniu niezawodności dostaw, optymalizacji w zarządzaniu maszynami i materiałami, oraz tworzeniu centralnego banku danych dla pracowników firmy.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Produkcja jednostkowa i seryjna okiełznana i zoptymalizowana

Szeroka gama produktów tworzonych przez isel Germany sprawia, że jest ona jedną z trzech największych firm w swojej branży w Niemczech. To obszerne portfolio kładzie duży nacisk na wymagania wobec systemu ERP zarówno w kontekście mapowania w nim procesów związanych z realizacją zamówień jednostkowych jak i standardowej, seryjnej linii produktowej.

Andreas Tarbert, Dyrektor Sprzedaży w isel Germany widzi jak dużą przewagę daje im wdrożony w firmie system do zarządzania produkcją proALPHA, który sprawdza się w obu scenariuszach – seryjnej i jednostkowej produkcji. Jako przykład podał wejście na rynek silników liniowych. Jeżeli klient zamawia silnik pod spersonalizowaną specyfikację, produkt jest na początku projektowany, a następnie prototypowany. Jeżeli model zostanie zaakceptowany przez klienta, jest on przekazywany do produkcji. Wszystkie dokumenty wygenerowane w czasie realizacji produkcji jednostkowej, na przykład BOMy czy modele CAD, mogą być ponownie wykorzystane w innych projektach. Program warsztaty „Planowanie produkcji z systemem APS”

Wielozakładowość w systemie ERP zwiększa niezawodność terminów dostaw

Od kiedy ukazała się aktualizacja do systemu proALPHA umożlwiająca planowanie dla wielu lokalizacji jednocześnie, produktywność zakładów produkcyjnych isel Germany znacznie wzrosła. Głównym elementem modułu planowania produkcji w proALPHA jest APS (Advanced Planning and Scheduling). Obszar ten pozwala na automatyczną optymalizację wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym w oparciu o parametry zarządcze takie jak niezawodność dostawy, minimalna ilość cykli i ograniczony dostęp do materiałów.

Od kiedy uruchomiliśmy planowanie wielozakładowe, nasza rzetelność w dotrzymywaniu terminów dostaw zwiększyła się z 75% do 92%” mówi Werner Kister, Dyrektor Handlowy w isel Germany AG.


W przeszłości, każdy oddział firmy samodzielnie zarządzał planowaniem produkcji, co utrudniało kontrolę i ograniczało wykorzystanie potencjału produkcyjnego w pełni. Dzisiaj, proALPHA wysyła odpowiednie komunikaty jeżeli produkty nie mogą zostać dostarczone na zadeklarowaną datę dzięki czemu odpowiednie powiadomienia mogą zostać wysłane z uprzedzeniem do zamawiających.

Ta funkcjonalność znacznie zwiększyła zadowolenie naszych klientów - dodaje Andreas Tarbert.

Intercompany i integracja wszystkich odziałów i spółek zależnych w jednym systemie ERP

Zarówno wszystkie oddziały isel Germany w Niemczech jak i zagraniczne oddziały i spółki córki zostały połączone za pomocą jednego systemu ERP – proALPHA. Udało się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu modułu integracyjnego INWB (Integration Workbench), który umożliwia powiązanie dowolnego zewnętrznego narzędzia informatycznego z bazą danych proALPHA.

Dzięki INWB możemy bardzo szybko wymieniać dane pomiędzy naszymi lokalizacjami - mówi Werner Kister.

Wszystkie spółki zależne isel Germany korzystają z tej samej bazy danych.

Zwiększyło to naszą ogólną produktywność jako grupa kapitałowa - dodaje Andreas Tarbert. Co więcej, moduł Intercompany pozwala na automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy.

Moduł Workflow Management w systemie ERP usprawnia procesy biznesowe

Isel Germany wykorzystuje oprogramowanie proALPHA na przeszło 110 stanowiskach roboczych i eksploatuje niemal każdy z dostępnych modułów programu. Moduł Workflow Management gra niezwykle istotną rolę w codziennych operacjach, ponieważ jest to wszechstronne narzędzie do mapowania i automatyzacji procesów biznesowych.

Przykładowo, gdy klient przesyła zapytanie ofertowe do działu sprzedaży, kosztorys ofertowy generowany jest automatycznie za pomocą odpowiednich narzędzi wbudowanych w proALPHA. W tym samym czasie tworzony jest tymczasowy numer indeksu magazynowego, a kosztorys przesyłany jest do działu projektowania. Jeżeli produkt zostanie zaakceptowany i zamówiony, tymczasowy indeks staje się stałym numerem indeksu katalogowego produktu. Inne zadania również przypisywane są automatycznie do poszczególnych działów: dział projektowania tworzy BOM, przygotowanie produkcji definiuje proces produkcyjny, zaś zakupy uzupełniają dane powiązane z klientem. Jak tylko zamówienie zostanie złożone, automatycznie rozpoczyna się proces produkcyjny.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top