logo proalpha 2018Przedsiębiorcy w branży Automotive & Supply stoją przed bardzo wysokimi wymaganiami. Klienci żądają od nich nie tylko jak najwyższej jakości produkcji, ale także określają szczegółowo zasady dostaw, m.in. pod względem kolejności, terminu i sposobu pakowania. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą dotkliwe kary umowne. Oznacza to, że tylko firma, która jest w stanie dostosować swój asortyment produkcji do zróżnicowania wariantów produktów odbiorcy oraz zsynchronizować harmonogram produkcji i dostaw z procesami zleceniodawcy, osiągnie poziom dostawcy systemowego i będzie go w stanie utrzymać przez dłuższy czas. Idealnie wykonane elementy i najwyższa precyzja wszystkich procesów biznesowych są tu warunkami koniecznymi i aby sprostać tym wysokim wymaganiom, konieczne jest zastosowanie wydanego i niezawodnego systemu ERP.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
proALPHA ERP daje wszystko, co jest potrzebne, aby w każdej chwili móc spełnić te kryteria. Szeroki zakres funkcji sprawia, że ten kompleksowy system ERP jest w stanie obsłużyć wszystkie procesy wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dostawcy — od dostosowanych do potrzeb zakupów, przez dostawy JIT i zarządzanie opakowaniami po utworzenie i rozliczenie faktur sprzedaży. W ten sposób procesy są konsekwentnie zestrajane z wymaganiami kontrahentów, co pozwala optymalnie wytwarzać produkty i dostarczać je zgodnie z zasadami reguły just in time lub just in sequence.

System proALPHA ERP umożliwia także automatyczną wymianę danych z klientami. W branży motoryzacyjnej i na rynku poddostawców pracochłonne operacje ze względów kosztowych przenoszone są często za granicę. Szansą na wzrost jest ekspansja na nowych rynkach. Zaliczają się do nich m.in. państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), a także inne rynki regionu Azji i Pacyfiku. Dzięki wbudowanym wielu wersjom językowym i krajowym system proALPHA ERP ułatwia zarządzanie procesami biznesowymi zarówno lokalnie w każdym z oddziałów, jaki i globalnie z perspektywy centrali. Poddostawcy korzystający z systemu proALPHA ERP mogą także szybko zwiększyć skalę swojej działalności, jeśli wymaga tego stan realizacji zamówienia. Ten zintegrowany system nadaje się równie dobrze dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firm o dużym potencjale wzrostu. Ze względu na wysoką elastyczność można go dopasować do uwarunkowań danego przedsiębiorstwa. Wszelkie modyfikacje pozostaną zachowane także w przypadku aktualizacji. Ponadto wielu dostawców musi pogodzić produkcję seryjną z wytwarzaniem pojedynczych produktów na specjalne zamówienie. Te odmienne modele działalności wymagają różnych sposobów planowania i złożonych procesów produkcyjnych. W systemie proALPHA ERP można łatwo łączyć ze sobą różne metody produkcji.

systemy erp bezpiecznie na szybszym pasie

Intuicyjna praca — wysokie tempo przy pełnej kontroli

Szybkość i precyzja to codzienność na rynku poddostaw- ców. Interfejs użytkownika proALPHA ERP umożliwia intuicyjną pracę i dba o to, aby wszystkie potrzebne informacje były widoczne od razu, dzięki czemu zapewnia krótki czas reakcji, podejmowanie trafnych decyzji i przewagę nad konkurencją.

Niezawodność procesów biznesowych dzięki pełnej automatyzacji

W tej branży o sukcesie decydują szybko działające i idealnie dopasowane do potrzeb klientów procesy biznesowe. Za pomocą modułu proALPHA Workflow-Management można utworzyć procesy obejmujące całe przedsiębiorstwo i całkowicie je zautomatyzować. Gwarantuje to także skuteczną komunikację między poszczególnymi działami. Każdy pracownik może, zależnie od zadań, jakie wykonuje, skonfigurować swój własny interfejs użytkownika, w którym będą dostępne wszystkie potrzebne mu dane. Pod względem wyglądu i nawigacji interfejs przypomina nowoczesne przeglądarki internetowe. Oznacza to efektywną pracę przy minimalnych wymaganiach szkoleniowych. Użytkownik systemu może zatem utworzyć np. własny pulpit do monitorowania zleceń kontraktowych. Na pierwszy rzut oka widzi zmiany postępu realizacji, porównania zleceń oraz stan środków i może z wyprzedzeniem planować swoje działania. W razie potrzeby ingeruje w łańcuch procesów, aby zapewnić dostępność produktów w wymaganym momencie i zagwarantować terminowość dostaw. Workflow aktywnie informuje osobę odpowiedzialną o zachodzących zdarzeniach, takich jak nowe kontrakty dostawcze i terminowe, co pozwala reagować na zmiany ilości lub terminów. Funkcja automatycznego wczesnego ostrzegania sygnalizuje rozbieżności względem planu, np. gdy istnieje zagrożenie opóźnieniem w zaopatrzeniu lub produkcji. W ten sposób niezgodność między realizacją a otrzymaną fakturą są bezpośrednio wykazywane np. w module finansowo księgowym.
 
systemy erp zmiany ilosci terminow
 
Ciągła komunikacja bez przerw w przepływie danych

Ścisła współpraca z kontrahentami oraz wykorzystywane przez nich wysoce zautomatyzowane procesy wymagają płynnego i bezstratnego przepływu informacji, także między przedsiębiorstwami i platformami oprogramowania. System proALPHA ERP stanowi niezawodną platformę automatycznej wymiany danych. Niezależnie od tego, czy jest to EDIFACT, VDA czy Odette — wszystkie dane przekazywane przez elektroniczny system wymiany danych (EDI) są konwertowane, tak aby mogły być dalej przetwarzane w systemie proALPHA ERP. Na podobnej zasadzie działa mechanizm przekazywania wszelkich informacji wychodzących z systemu EDI klientom i dostawcom. Sprawia to, że cały łańcuch dostaw dysponuje zawsze aktualną bazą danych, co przyspiesza realizację zlecenia. System proALPHA ERP stanowi centralną platformę, która pozwala na sterowanie całą komunikacją. W ten sposób można wygodnie połączyć kontrahentów i wewnętrzne podsystemy przedsiębiorstwa w sieć. Dzięki temu komunikacja jest koordynowana, monitorowana i nadzorowana tylko z jednego miejsca, a jej złożoność jest redukowana do minimum. Jeśli dostawcy nie korzystają z żadnego systemu EDI, wówczas płynna wymiana informacji jest możliwa dzięki rozwiązaniu proALPHA Web Portal, w którym można udostępnić swoje aktualne zapotrzebowania online w formie kontraktów na dostawy.

Rentowne rozwijanie produktów w szerszej perspektywie

Innowacyjność jest ważnym filarem przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa. Jednak rozwijanie nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek wymaga także czasu i pieniędzy. Przy coraz krótszych cyklach życia produktu można za pomocą wbudowanych w systemie proALPHA ERP funkcji zarządzania projektami podporządkować działania rozwojowe wymaganym terminom i rentownej kalkulacji cen. Jest to możliwe poprzez uzyskiwanie dostępu do bieżących danych i wartości w systemie ERP. W systemie proALPHA ERP można planować i monitorować wszystkie projekty, od pomysłu, przez prototyp po gotowość do produkcji seryjnej, także poza granicami danego zakładu. W tym celu system rejestruje wszystkie etapy prac wraz z przynależnymi danymi i dokumentami. Pozwala to na stałą kontrolę kosztów, z kolei ciągłe dokumentowanie procesów umożliwia rozliczanie dowolnego kroku i zapewnia najwyższą niezawodność planowania.

Produkcja i logistyka: krótsze czasy realizacji

Zaopatrzenie dostosowane do potrzeb

System proALPHA ERP ułatwia synchronizowanie procesów zaopatrzenia i dostaw oraz utrzymywanie optymalnego zapasu materiałów. Dzięki pełnej integracji z informacjami o zaopatrzeniu zmienne ceny surowców są automatycznie uwzględniane w kalkulacji oferty, co skutkuje znacznie pewniejszą marżą. Zlecenia kontraktowe i postępy realizacji

Poprzez automatyzację na poziomie całego przedsiębiorstwa w systemie proALPHA ERP można precyzyjnie zarządzać wszystkimi procesami specyficznymi dla branży Automotive & Supply. Zależnie od zapotrzebowania dostawy można realizować także na zasadach just in time lub just in sequence. Interfejs użytkownika systemu proALPHA ERP wyświetla wszystkie zlecenia kontraktowe i postępy realizacji. Umożliwia też sterowanie operacjami i efektywne wykonywanie wszystkich oczekujących zadań. Niezawodne zapewnienie jakości

Zarządzanie partiami produkcyjnymi w systemie proALPHA ERP pozwala na jednoznaczne oznaczanie i późniejsze wyszukiwanie wszystkich wytworzonych produktów i wykorzystanych materiałów. Ponadto w ten sposób można udowodnić wykorzystanie oferowanych materiałów. Wraz z zapisanymi w systemie DMS dokumentami jakości (np. raportami z badań) stanowi to podstawę do efektywnej kontroli jakości.

Optymalna produkcja

Planowanie produkcji na bazie kluczowych zasobów, takich jak narzędzia, pracownicy i dostępność materiałów, zapewnia optymalne wykorzystanie maszyn i krótkie czasy dostaw. Funkcje proALPHA APS (Advanced Planning and Scheduling) obsługują przy tym wszystkie metody produkcji: od wytwarzania pojedynczych prototypów i narzędzi na specjalne zamówienie po produkcję na zlecenie i produkcję seryjną. W systemie proALPHA ERP można także bez problemu zarządzać obróbką zewnętrzną, zwłaszcza przy użyciu innych technologii produkcji stosowanych przez dostawców, również na materiale powierzonym.

Logistyka, zarządzanie opakowaniami i transport

Zaawansowana logistyka wymaga najwyższej precyzji i płynnego przepływu informacji między poddostawcami, firmami logistycznymi i producentami OEM — od zarządzania opakowaniami, przez transport i dostawy po zarządzanie zapasami w składach konsygnacyjnych lub centrach logistycznych dostawców. Produkt firmy proALPHA ułatwia dostarczanie towaru dokładnie tak, jak zażyczył sobie tego klient: terminowo, w poprawnej kolejności i w ustalonym opakowaniu (również wielokrotnego użytku). Instrukcji pakowania i wysyłki można przestrzegać za pomocą poprawnie wypełnionych etykiet towaru z kodem kreskowym (np. w standardzie VDA 4902). Ponadto system proALPHA ERP umożliwia dokumentowanie całej drogi produktów w łańcuchu logistycznym i ich identyfikację.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top