logo proalpha 2018C.A. PICARD to firma o długiej tradycji, która produkuje i dystrybuuje na całym świecie precyzyjnie wykonane części z metali ciężkich. Elementy produkowane w działach technologii płyt i technologii wytłaczarek są wykorzystywane w różnych dziedzinach oraz gałęziach przemysłu. C.A. PICARD wykorzystuje system proALPHA w swoich dwóch zakładach zlokalizowanych na terenie Niemiec. Dzięki temu przeprowadzane w firmie procesy są wydajne i niezawodne, a cały łańcuch tworzenia wartości jest kontrolowalny na każdym etapie jego realizacji. Szczególnie duże korzyści dla przedsiębiorstwa przynosi zastosowanie modułu Workflow Management.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dwa zakłady produkcyjne firmy C.A. PICARD zlokalizowane w Niemczech koncentrują się na dwóch kierunkach działalności: technologia płyt obejmuje produkcję płyt i nośników prasowych, płyt do wykrawania i oprzyrządowania form, wielowarstwowych systemach rejestracji, częściach zamiennych do linii formowania odlewniczego oraz częściach do pras do produkcji cegieł z krzemianu wapnia. Technologia wytłaczarek obejmuje z kolei produkcję części zużywających się oraz części zamiennych do systemów dwuśrubowych, takich jak wały i beczki.

Wygodne zarządzanie różnymi wielkościami partii

W technologii produkcji płyt realizowanych jest niewiele zamówień, ale o dużych rozmiarach partii, sięgających do 100. Z kolei w technologii wytłaczarek obsługiwana jest duża liczba zamówień, ale o małych rozmiarach poszczególnych partii”, wyjaśnia Arnd Pflugrad, szef działu IT. „Z tego względu pracujemy z dwoma obszarami MRP, skorelowanymi tylko z jednym systemem planowania.


Chociaż C.A. PICARD wykorzystuje niestandardowe przepływy pracy do generowania i przetwarzania swoich zamówień, wszystkie one mogą być odwzorowane w systemie proALPHA. Trzy działy sprzedaży, dwa działy obróbki i jeden dział inżynieryjny ściśle ze sobą współpracują, realizując nawet nietypowe zadania. proALPHA oferuje niezbędną do tego elastyczność i narzędzia. Również i zintegrowany Workflow Management odgrywa tu kluczową rolę.

Proces składania zamówień zaczyna się zazwyczaj od dostarczenia przez klienta lub dział techniczny rysunku. Lista niezbędnych do zakupienia części jest tworzona przez dział zakupów, nad prostymi elementami pracuje sprzedaż, a złożone są typowane przez inżynierów. W procesie tym przepływy pracy zdefiniowane w systemie proALPHA zapewniają szybkie wykonywanie wszystkich niezbędnych zadań związanych z obsługą zamówienia przez poszczególnych specjalistów.

Należy także nadmienić, że inżynierowie pracują z systemem 3D CAD Solid Edge, ale dane główne są zarządzane poprzez system proALPHA. CAD i ERP mogą być bezproblemowo zintegrowane dzięki modułowi proALPHA CA-Link. Zarządzanie rysunkami i wydaniami odbywa się z kolei w systemie do zarządzania dokumentami proALPHA (DMS). Zwiększa on przejrzystość prowadzonych czynności oraz zapewnia poszczególnym działom dostęp do rysunków i dokumentów praktycznie w dowolnym momencie.

Dział sprzedaży generuje również zamówienia na części, których nie ma w magazynie. Następnie są one przekazywane do działu trasowania, który planuje je za pomocą systemu proALPHA. W kolejnym kroku do poszczególnych zamówień przypisywane są daty ich realizacji i całość jest przekazywana z powrotem do działu handlowego, który przekierowuje je bezpośrednio do klientów.

Również limity kredytowe klientów i dostawców są sprawdzane w sposób automatyczny. W rezultacie poszczególni specjaliści są niemal natychmiastowo powiadamiani o sytuacjach krytycznych ‒ nawet na wczesnym etapie ich wystąpienia. Zwiększa to również niezawodność planowania dla C.A. PICARD.

proALPHA Workflow jest prawdziwie dynamicznym komponentem, który automatyzuje procesy i łączy wiele funkcji - tłumaczy Arnd Pflugrad.


Konfiguracja za pomocą „Push of a Button”

C.A. PICARD korzysta głównie z modułu proALPHA Product Configurator przy routingu.

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby utworzyć kosztorysy i trasowanie dla komponentów wprowadzonych za pomocą systemu klasyfikacji części - wyjaśnia Arnd Pflugrad.
C.A. PICARD działa obecnie w oparciu o magazyn 50 000 rysunków. Przy terminach dostaw wynoszących średnio od sześciu do dwunastu tygodni i trzytygodniowych cyklach, dział produkcji musi obsługiwać równolegle wiele zamówień: około 800 dla technologii płyt i 1000 dla technologii wytłaczarek. Logika i kontrole wiarygodności proALPHA Product Configurator gwarantują tworzenie tylko technicznie wykonalnych wariantów produktów z dostępnych komponentów. Pozwala to na uniknięcie błędów w planowaniu, zwiększa niezawodność procesów i znacznie skraca czas całego cyklu.

Efektywne magazynowanie

System zarządzania magazynem proALPHA zwiększa niezawodność procesów i dostaw przy jednoczesnym zapewnieniu ich rentowności. Oprócz stref przyjęcia i wydania towaru umożliwia on zarządzanie magazynami właściwymi dla danego klienta i produktu, jak również strefami wysyłkowymi. C.A. PICARD potrzebuje dużego magazynu do przechowywania, na przykład stali specjalnych o długim czasie uzupełniania. W systemie proALPHA wszystkie wspomniane magazyny mogą być przechowywane i przetwarzane równolegle, wraz z danymi dotyczącymi zapasów czy ich poszczególnych wartości. Gwarantuje to dostępność materiału nawet w przypadku konieczności długiego oczekiwania na poszczególne komponenty, pozwala na dokładne wyliczanie kosztów wytworzenia produktów końcowych oraz optymalizację kosztów ogólnych w zakresie zarządzania materiałami.

Doskonała użyteczność

Graficzny interfejs użytkownika dostępny w systemie proALPHA został zaprojektowany tak, aby optymalnie wspierać pracowników w ich codziennej pracy. Pozwala on użytkownikom na tworzenie osobistego środowiska pracy poprzez zapisywanie programów, które często wykorzystują w roli scenariuszy.
Nasi pracownicy dogłębnie poznali możliwości systemu proALPHA - mówi Arnd Pflugrad.
Firma C.A. PICARD już teraz osiągnęła wysoki poziom integracji z systemem proALPHA i planuje stopniowe wdrażanie kolejnych funkcjonalności. Przykładowo, firma chce wykorzystać moduł CRM do usprawnienia obsługi klienta i poprawy komunikacji pomiędzy działem sprzedaży a serwisem w terenie. Ponadto, wewnętrzne i zewnętrzne przetwarzanie reklamacji zostało odwzorowane za pomocą systemu proALPHA.

Zarząd C.A. PICARD zamierza również w najbliższej przyszłości wykorzystać kolejne dwa moduły proALPHA – Human Resources oraz business cockpits. Kokpity wyposażone są w graficzne analizy, które można dowolnie modelować w celu uzyskania wglądu w aktualne dane biznesowe. Coraz ważniejsza staje się również internacjonalizacja. Dzięki licznym wersjom językowym oprogramowania proALPHA doskonale nadaje się ono również dla zagranicznych oddziałów C.A. PICARD.

Źródło: www.proalpha.com/polski/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top