praoALPHA PolskaWesemann to jeden z wiodących producentów sprzętu laboratoryjnego w Europie. Firma zatrudnia ponad 200 pracowników i wytwarza najwyższej klasy sprzęt dla laboratoriów i naukowych przestrzeni roboczych, a także zaawansowane systemy ochrony stanowisk pracy. Klientami firmy są podmioty działające w branży spożywczej, farmaceutycznej, petrochemicznej oraz zajmujące się biotechnologią i badaniami. Wesemann używa systemu proALPHA ERP do kontrolowania prowadzonych procesów biznesowych. Z kolei w zakresie produkcji bazuje na proALPHA Advanced Planning and Scheduling, co zapewnia odpowiednią ilość materiału w odpowiednim czasie z odpowiednimi narzędziami i pracownikami. Dzięki temu firmie Wesemann udało się znacznie zredukować zapasy.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Laboratoria Wesemann zlokalizowane są na całym świecie – w Europie, Azji, w krajach arabskich, a także na Antarktydzie. Firma oferuje praktycznie nieograniczoną ilość opcji projektowych dzięki zastosowaniu komponentów modułowych, a każdy realizowany projekt dostosowuje do indywidualnych potrzeb oraz preferencji swoich klientów. Poprzez połączenie standardowego wyposażenia z produktami wykonywanymi na zamówienie, Wesemann wyposaża w wysokiej klasy sprzęt laboratoria, które mają nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i są doskonale dostosowane do danego obszaru geograficznego. Takie projekty wymagają wdrażania zoptymalizowanych procesów produkcyjnych, które docelowo przekładają się na znaczne zredukowanie kosztów i zmniejszenie zapasów w magazynach. Po zakończeniu etapu planowania produkcji firma ma średnio tylko sześć tygodni na zaopatrzenie w materiał i wyprodukowanie poszczególnych elementów.

Kto pierwszy, ten lepszy

Sercem systemu planowania i kontroli produkcji w firmie Wesemann jest proALPHA APS. To potężne narzędzie pomaga w optymalizowaniu niemal wszystkich procesów produkcyjnych. Na podstawie stworzonych planów projektowych, poszczególne zamówienia są dzielone na grupy przed dostarczeniem ich na miejsce budowy, np. według pięter, pomieszczeń czy funkcji produktów. Każda z tych grup ma własną datę produkcji. Zlecenia robocze zawierają dodatkowo informacje o elementach składowych należących do poszczególnej grupy, oczekujących zadaniach i osobach za nie odpowiedzialnych, jak również o wymaganych podczas produkcji narzędziach i materiałach. Ponadto dzięki wykorzystaniu tego systemu możliwe jest automatyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń na podstawie wcześniej zdefiniowanych grup. Dzięki takiej formie organizacji pracy firma Wesemann może w pierwszej kolejności wyprodukować części potrzebne na wstępnym etapie budowy i stopniowo przejść do realizacji kolejnych partii zlecenia. Ponieważ przepływ materiałów jest monitorowany w planowaniu zasobów w czasie rzeczywistym, można precyzyjnie określać ich wykorzystanie i wydajność. Co ważne, system proALPHA APS nie tylko ostrzega o malejących czy przeciążonych zasobach, ale też priorytetyzuje zlecenia produkcyjne lub proponuje alternatywne zasoby. Wdrożony system wielopoziomowego planowania zasobów umożliwia pracownikom bezproblemowe radzenie sobie z przeciążeniami, synchronizuje dostępność zasobów i dostarcza informacji o wymaganych materiałach.

Dzięki APS planowanie produkcji w naszym przedsiębiorstwie jest precyzyjne, realistyczne i wydajne – tłumaczy Harald Wienberg, szef działu ERP w firmie Wesemann GmbH.


Zawsze na szczycie dzięki koncepcji precyzyjnego planowania

System proALPHA APS gwarantuje firmie Wesemann nie tylko maksymalną elastyczność w planowaniu, lecz także umożliwia rozpoczęcie produkcji możliwie jak najpóźniej.

Nasza codzienna działalność wymaga wielu zmian terminów – wyjaśnia Harald Wienberg. „Gdybyśmy pracowali według standardowych terminów realizacji, wkrótce zabrakłoby nam miejsca w magazynach.


Zmiany harmonogramu na etapie budowy często prowadzą bowiem do opóźnień w realizacji zleceń. W takich przypadkach Wesemann nie mógłby wysłać gotowej partii zamówienia do klienta i musiałby przechowywać ją w swoim zakładzie. Przedsiębiorstwo włożyłoby dużo czasu i wysiłku w jedno zamówienie, jednocześnie odkładając na później inne, równie pilne realizacje. W związku z tym Wesemann dąży do tego, aby najpóźniej w miarę możliwości rozpoczynać produkcję zleceń roboczych, aby zminimalizować w ten sposób ryzyko wystąpienia takich sytuacji. Ponadto firma sporządza harmonogramy zamówień, nawet jeśli nie ma wystarczających mocy produkcyjnych.

Pomaga nam to uniknąć problemów w przypadku opóźnień w realizacji zamówień. Narzędzie do planowania terminowego daje nam wgląd we wszystkie zmiany w harmonogramie. Dzięki niemu możemy szybko zmienić porządek prac, aby zapewnić terminową dostawę części na plac budowy - mówi Harald Wienberg.


Znacznie więcej przestrzeni

Dzięki proALPHA firmie Wesemann udało się zwolnić 75% powierzchni magazynowej i przekształcić ją w obszary produkcyjne. Szczegółowe planowanie pomaga bowiem zoptymalizować przepływ materiałów i zmniejszyć zapasy.

Teraz całkowicie rezygnujemy z zapasów interwencyjnych – wyjaśnia Harald Wienberg.


Obecnie firma Wesemann planuje produkcję większości modułów na zamówienie w taki sposób, że zanim zostaną one wykorzystane do realizacji zamówienia, są magazynowane tylko przez tydzień. Wcześniej części te były magazynowane przez pięć tygodni i zajmowały nawet połowę powierzchni magazynowej.

Wolną przestrzeń magazynową wykorzystaliśmy do zainstalowania nowej lakierni proszkowej. Jej wydajność jest o 50% wyższa i pozwala na szybką zmianę kolorów, dzięki czemu możemy dostosować produkcję do wymagań klienta. Tę strategię stosujemy również w innych obszarach produkcji, budując dodatkowe stanowiska pracy, co nie tylko oznacza dla nas wartość dodaną, ale również pomaga nam zwiększyć niezawodność planowania i dostaw - tłumaczy Harald Wienberg.


Produkcja w systemie Just-in-Time

Dotychczasowy system planowania produkcji firmy Wesemann koncentrował się na jak najwcześniejszym rozpoczęciu procesów. Firma chciała być przygotowana na każdą ewentualność i nadrobić braki w zakresie szczegółowego planowania. Dzisiaj firma Wesemann znacznie zwiększyła wydajność produkcji dzięki systemowi proALPHA APS.

Chcemy w średniej perspektywie czasowej osiągnąć produkcję just-in-time, stosowaną w przemyśle samochodowym – tak kolejny cel firmy określa Harald Wienberg.


System proALPHA Finite Planning daje solidną podstawę do zrealizowania z sukcesem tego kroku. Już w 2013 roku firma Wesemann rozpoczęła wewnętrzny projekt reorganizacji całego zakładu. Firma doradcza przeanalizowała wszystkie procesy produkcyjne i opracowała całkowicie nową strategię produkcji. W 2016 roku Wesemann rozpoczął reorganizację działu obróbki metali. Lasery, roboty, sekcja do obróbki aluminium wraz z cięciem i wszystkie inne stanowiska pracy zostały zreorganizowane i zainstalowano zupełnie nową lakiernię proszkową. Dzięki szczegółowym projektom i rozwiązaniom, jakie oferuje proALPHA Finite Planning, firma Wesemann dąży do dostosowania procesów produkcyjnych do wymagań klientów.

Produkcja w modelu Just-in-Time jest dla nas nie tylko realistycznym celem, lecz również idealnym rozwiązaniem, które pozwoli nam sprostać wyzwaniom codziennej działalności.

Źródło: www.proalpha.com/polski/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top