logo proalpha 2018Ringele AG pomaga swoim klientom szybciej i skuteczniej wprowadzać ich produkty na rynek. Części, które szwajcarski dostawca rozwiązań z zakresu obróbki blach dostarcza do Niemiec, Austrii, Szwajcarii i innych krajów, są złożone i mają strategiczne znaczenie dla finalnego montażu. Dotyczy to zarówno błyszczącego frontu wysokiej klasy ekspresu do kawy, jak i pojemnika sterylizacyjnego w urządzeniach medycznych, które muszą spełniać surowe przepisy. Aby terminowo zapewnić wymaganą jakość i precyzję oraz optymalnie wspierać łańcuch wartości dodanej swoich klientów, firma zajmująca się obróbką metali w szwajcarskiej gminie Pratteln już od ponad 15 lat ukierunkowuje produkcję i administrację na standardy lean management. Jako system cyfrowy dla procesów korporacyjnych, kompleksowe rozwiązanie ERP proALPHA zapewnia bazę danych, dzięki której firma zwiększyła swoją produktywność o 50% w ciągu ostatnich 10 lat i nadal realizuje dalsze możliwości optymalizacji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Kierując swoją strategię w stronę lean management, Ringele zwalcza wszelkie możliwe straty, nie tylko w odniesieniu do materiałów i zasobów. Procesy biznesowe i czasy cyklu produkcyjnego są konsekwentnie poddawane testom. Tam, gdzie to możliwe, są one automatyzowane za pomocą kompleksowego rozwiązania ERP proALPHA. W pozostałych przypadkach kierownictwo dopracowuje procesy organizacyjne, często na podstawie informacji pochodzących z systemu ERP. A ich sukces jest godny podziwu. W ciągu ostatnich 10 lat firmie udało się znacznie przyspieszyć cały proces składania zamówień. Dziś Ringele jest w stanie obsłużyć tę samą liczbę zamówień przy wykorzystaniu jedynie 50 proc. mocy produkcyjnych. Co więcej, firma czerpie ogromne korzyści z automatycznej organizacji zleceń roboczych w systemie proALPHA, a niezawodność dostaw wynosi obecnie prawie 98 procent.

Lean Management i ERP: Metody Lean do radzenia sobie z dużą złożonością

Ringele stosuje zasadę lean management w celu wyeliminowania strat w proALPHA, jak i we wszystkich innych dziedzinach. Celem tych działań jest wykorzystanie funkcji dostępnych w rozwiązaniu ERP w najlepszy możliwy sposób.

Firmy, które nie wykorzystują prawidłowo swojego systemu ERP, ryzykują ogromną utratę wydajności” – podkreśla Urs Leuenberger, współwłaściciel i osoba odpowiedzialna za całość logistyki w firmie Ringele. „proALPHA pomaga nam być szybszymi i optymalnie spełniać wymagania naszych klientów. Dzięki temu rozwiązanie ERP staje się ważnym aspektem dla rozwoju naszej firmy, a my nieustannie dążymy do jeszcze lepszego wykorzystania wszystkich jego funkcjonalności.


Szczególnym wyzwaniem jest złożoność projektów realizowanych przez klientów firmy.

Produktów, które zamawiają nasi klienci, nie można znaleźć w żadnym katalogu. Każdy z nich wymaga indywidualnego opracowania inżynierskiego. Projektujemy i produkujemy części dokładnie według wymagań klienta, niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza rzecz, czy partia do 10 000 sztuk” – wyjaśnia Leuenberger. „Aby móc oferować konkurencyjne ceny, potrzebujemy lepszych procesów i umiejętności niż nasi konkurenci.


Wśród 6000 zamówień składanych w Ringele każdego roku nie mogłoby być większej różnorodności. Podczas gdy dwóch lub trzech pracowników spawa jeden produkt przez 1000 godzin na zmianę, inne części w małych seriach wymagają jedynie sześciu lub siedmiu etapów pracy i są gotowe w ciągu zaledwie trzech godzin. Ringele zapewnia jakość swoich produktów dzięki dużej integracji pionowej, która generuje 75 proc. obrotów firmy. Oznacza to, że Ringele jest w stanie samodzielnie kontrolować wszystkie ważne procesy: cięcie laserem i wykrojnikiem, gięcie i spawanie robotami, skomplikowane formowanie, obróbkę powierzchniową, taką jak malowanie proszkowe i elektropolerowanie, oraz skomplikowane montaże końcowe.

Zautomatyzowane planowanie i kontrola produkcji aż do jej zakończenia

Dzięki zintegrowanemu planowaniu i kontroli produkcji, proALPHA doskonale spełnia wymagania tej pionowej integracji, jak również wymagania związane ze złożonymi, heterogenicznymi produktami i projektami.

Kiedy klient składa zamówienie, dział sprzedaży Ringele wprowadza wszystkie pliki wzorcowe do proALPHA i wysyła odpowiednie potwierdzenie zamówienia za pomocą systemu ERP. Dane inżynierskie są pobierane z systemu CAD, który jest połączony z proALPHA za pomocą interfejsu. Następnie tworzone są wszystkie procesy, BOM-y i zlecenia robocze.

Planowanie w proALPHA APS jest zorientowane na datę wymaganą przez klienta. System automatycznie oblicza datę rozpoczęcia dla każdego pojedynczego zlecenia tak, aby wszystkie niezbędne zadania mogły być wykonane z zachowaniem odpowiedniej jakości i w optymalnym czasie. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, ponieważ równocześnie obsługiwanych jest zwykle około 500 otwartych zleceń. Kontrola produkcji śledzi wszystkie zasoby, takie jak czas urlopu pracowników czy też przestoje maszyn wynikające z prac konserwacyjnych, gdy osiągnięty zostanie zdefiniowany w proALPHA poziom wydajności.

Przepływy pracy kontrolowany jest na każdym etapie – od sprawdzenia, wydania i planowania, aż do zakończenia produkcji i dostarczenia do klienta gotowego produktu wraz z automatycznie tworzonym dokumentem wysyłkowym. Co ciekawe, jest to jedyny dokument papierowy w całym procesie produkcyjnym. Tworzenie i cyfrowe przesyłanie faktur za pomocą poczty elektronicznej również zostało w znacznym stopniu zautomatyzowane w proALPHA.

Indywidualnie dopasowane scenariusze, rozbudowane raporty - istotne informacje dostępne w mgnieniu oka

W działach sprzedaży, księgowości finansowej i produkcji wszyscy użytkownicy proALPHA są w stanie śledzić wszystkie informacje istotne dla ich pracy, korzystając ze standardowych scenariuszy, które Ringele stworzył dla każdej grupy użytkowników. Przykładowo, scenariusz zleceń roboczych składa się z ośmiu okien. Zawierają one wszystkie dane istotne dla produkcji, pochodzące z różnych obszarów funkcjonalnych systemu. Udzielają odpowiedzi na pytania – co to za zamówienie? Kiedy ma być dostarczone? Jakie czynności należy wykonać, a które zostały już zakończone? Jak duże koszty zostały poniesione?

Jestem odpowiedzialny za logistykę. Dzięki proALPHA mogę śledzić każde zamówienie co do minuty i zawsze znać jego status, dzięki czemu mogę podjąć niezbędne działania, gdy jest to konieczne – wyjaśnia Urs Leuenberger. Ponadto, kierownictwo może przeglądać złożone raporty w proALPHA Analyzer.


Na przykład, aby określić status kosztów wszystkich prac w toku. Obejmuje to wszystkie zamówienia, które zostały wydane i rozpoczęte w dowolnym dziale w firmie – jest to niezwykle ważny KPI dla bilansu firmy.

Nadaj blask cennym danym

W celu zapewnienia kierownictwu wiarygodnych informacji z systemu ERP, aby mogło odpowiednio reagować, jakość danych musi być właściwa. Dotyczy to wszystkich danych znajdujących się w systemie, czy to podstawowych, aktualnych cen i czasów przetwarzania, prawidłowo wprowadzonych raportów pracowników po zakończeniu danego etapu pracy, czy też jakichkolwiek innych danych.

System proALPHA jest głęboko zakorzeniony na najwyższym poziomie zarządzania, ponieważ jest to esencja naszej działalności, podstawa naszego sukcesu” – wyjaśnia Leuenberger. „Dlatego stosujemy standardy wiążące dla wszystkich typów danych i działów. Mogą być one tworzone i udostępniane wyłącznie przez osoby za to odpowiedzialne i są stale aktualizowane. Wszyscy pracownicy, którzy wprowadzają dane, przechodzą odpowiednie szkolenie.


Co cztery lata Ringele traktuje wydanie nowej wersji proALPHA jako okazję do gruntownego wyczyszczenia danych i poprawy wydajności.

Wybraliśmy czteroletni odstęp czasowy. W ten sposób możemy w pełni wykorzystać potencjał danej wersji proALPHA i jednocześnie uniknąć zbyt dużych wysiłków związanych z migracją” – mówi Leuenberger, który obecnie wraz z zespołem projektowym pracuje nad aktualizacją do wersji 7.1 programu proALPHA. Menedżer migracji proALPHA pomaga oczyścić pliki główne i ostatnie dane transakcji oraz zaadoptować je do nowej wersji oprogramowania bez żadnych błędów. „W porównaniu z ostatnią migracją byliśmy w stanie zredukować nasze aktywne pozycje z 70 000 do 20 000 dzięki systematycznej archiwizacji. Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu na wyszukiwanie.


Interfejsy, mobilność, zarządzanie jakością: dalszy wzrost wydajności już zaplanowany

Mimo że dotychczasowy sukces proALPHA jest znaczący, Leuenberger nie jest jeszcze w pełni usatysfakcjonowany z osiągniętych wyników:

Jest jeszcze więcej do osiągnięcia dzięki proALPHA. Weźmy na przykład nasze zamówienia. Nadal występują czasy oczekiwania pomiędzy operacjami, umieszczaniem zapasów i ich usuwaniem. Obecnie wykorzystujemy zasady lean production i proALPHA do opracowania nowych podejść w celu skrócenia tych czasów.


Firma planuje również dalszy rozwój własnego systemu kalkulacji kosztów. Do tej pory było to oddzielne rozwiązanie. W przyszłości odpowiednie ceny materiałów, surowce, normy i dane klientów mają być przekazywane do systemu kalkulacji kosztów bezpośrednio z programu proALPHA za pomocą dedykowanego interfejsu.

Firma Ringele zamierza także w perspektywie średnioterminowej przeprowadzić dalszą digitalizację wszystkich stanowisk pracy. Mobilne rozwiązanie firmy proALPHA będzie wspierać ten rozwój w obszarze magazynowania i składowania. Planuje się również, aby pracownicy produkcji rejestrowali swoje zlecenia bezpośrednio na swoich stanowiskach pracy za pomocą urządzeń mobilnych. Obecnie nadal korzystają oni z terminali, na których działa proALPHA Plant Data Collection (PDC).

Ringele wkrótce wprowadzi kilka modułów systemu zarządzania jakością QS1, opracowanego przez partnera proALPHA – firmę QSC. Po pełnej integracji z systemem ERP, rozwiązanie to pomoże firmie Ringele zsynchronizować zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, udostępnić dane pomiarowe do dalszego wykorzystania w proALPHA oraz odwzorować zarządzanie reklamacjami. Również w tym przypadku firma będzie mogła czerpać korzyści z bezbłędnej bazy danych i jeszcze lepiej obsługiwać swoich klientów.

Kluczowe fakty:
  • Dzięki współpracy osiągnięto 98% niezawodności dostaw z pomocą konsekwentnego planowania i kontroli produkcji,
  • Nastąpił wzrost produktywności o 50% w ciągu 10 lat,
  • proALPHA APS: zoptymalizowane pod kątem zasobów planowanie około 500 bardzo niejednorodnych zleceń pracy działających równolegle stało się możliwe,
  • Położono nacisk także na tworzenie procesów opartych na przepływie pracy i digitalizacji aż po fakturowanie,
  • Scenariusze dla poszczególnych działów zapewniają użytkownikom dostęp do istotnych danych z wszystkich obszarów funkcjonalnych za pomocą jednego kliknięcia, Istotne raporty Analyzer stały się dostępne dla kierownictwa.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top