Wdrożenie systemu ERP Business Central w firmie UNICARD S.A.
NAV24Firma Unicard jest liderem na rynku rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów identyfikacji osób, zabezpieczeń oraz integracji z automatyką budynkową. Oferuje rozwiązania zarówno dla dużych korporacji, firm polskich i zagranicznych, dla sektora administracji państwowej czy sektora samorządowego. Od paru lat jest też operatorem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 100 osób w centrali w Krakowie oraz oddziałach w Warszawie i Poznaniu.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dzięki możliwościom, jakie oferuje system ERP Business Central udało się nam scentralizować procesy i wiedzę analityczną. Teraz możemy lepiej zarządzać firmą. Integracja wiedzy na poziomie płatności, finansów, sprzedaży i logistyki pozwoliła na 40% oszczędność czasu’’ - mówi Tomasz Bednarski, Prezes Zarządu UNICARD S.A.


Sytuacja firmy

W trakcie swojego rozwoju przedsiębiorstwo sięgało po różne rozwiązania informatyczne. Rozmaite narzędzia miały za zadanie pokryć wybrane obszary działalności firmy. Niestety korzystanie z dużej ilości rozwiązań, które nie były ze sobą powiązane, zaczęło powodować chaos i rozproszenie firmowych danych. Wykorzystywane systemy były przestarzałe, a próba ich optymalizacji była nieopłacalna. Skuteczne zarządzanie procesami stało się niemożliwe. Organizacja nie miała wystarczającej kontroli nad przeterminowanymi płatnościami. To wiązało się z ponoszeniem strat i dodatkowych kosztów.

Proces decyzyjny w obszarze handlowym był wydłużony z powodu niedomagań wykorzystywanego oprogramowania. To powodowało, że czas oczekiwania klienta na wycenę przeciągał się. Zdarzało się, że przesłane przez handlowca zlecenie produkcyjne nie było sprawdzone pod kątem technologicznym i kosztowym. Niestety ta sytuacja powodowała sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia lub ze zbyt niską marzą.

Rozwiązanie

Firma Unicard podeszła do tematu wyboru oprogramowania ERP, a także firmy wdrożeniowej, bardzo rzetelnie. Na początku przeprowadzili dogłębne prace analityczne. Poprzez prowadzone działania chcieli zidentyfikować potrzeby firmy pod kątem zarządzania istniejącymi, a także przyszłymi procesami. Zarządowi zależało na znalezieniu systemu kompletnego, który pokryłby potrzeby przedsiębiorstwa w obszarach nie tylko produkcji, ale również dystrybucji i usług.

Szukaliśmy Partnera, dla którego będziemy ważnym klientem. Podczas spotkania z przedstawicielami NAV24 uzyskaliśmy pewność, że to doświadczony partner, który nie obiecuje cudów, a rzetelnie przedstawia możliwości, zalety i wady systemu - mówił Tomasz Bednarski.


Po przeanalizowaniu aż 50 dostępnych na rynku systemów klasy ERP, Unicard wybrał system Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji SaaS.

Bardzo ważnym kryterium przy wyborze systemu informatycznego był fakt, że Dynamics Business Central jest rozwiązaniem chmurowym. Sami jesteśmy producentem oprogramowania umieszczonego w chmurze do zarządzania kontrolą dostępu Impero 360. Wybór ERP-a, który pracuje w chmurze był więc naturalny - powiedział Tomasz Bednarski.


Wdrożenie systemu Business Central rozwiązało problem braku przepływu informacji i umożliwiło monitorowanie procesów firmowych od A do Z.

Wdrożenie trwało w rekordowym czasie i mimo, że 90% spotkań odbywało się w trybie zdalnym, to w żaden sposób nie miało to wpływu na pogorszenie jakości samego procesu wdrożenia- opowiada Tomasz Bednarski.


Korzyści

Wdrożony system umożliwił firmie Unicard kontrolowanie zdolności kredytowej klientów, co zdecydowanie obniżyło ryzyko transakcji. Obecnie firma ma możliwość wprowadzania limitów kredytowych oraz posiada procedury zabezpieczające płynność finansową przedsiębiorstwa. Problem z przeterminowanymi płatnościami praktycznie przestał istnieć.

Kolejną zmianą było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki czemu opisywanie i księgowanie dokumentów stało się szybsze i łatwiejsze.

Dzięki systemowi wyeliminowaliśmy papier z naszych procesów. Większość czynności odbywa się w formie elektronicznej. Praca w chmurze pozwala nam również na pracę zdalną, która w dzisiejszych czasach jest tak bardzo ważna- mówił Tomasz Bednarski.


Firma zyskała również lepszą kontrolę nad kosztami, dzięki dostępowi do zaawansowanych raportów. Osoby decyzyjne otrzymują informację o tym, jaka ilość sprzedaży była zbyt nisko wyceniona i mogą przeciwdziałać występowaniu podobnych sytuacji. Przy pomocy systemu udało się również zredukować liczbę reklamacji.

Natomiast w obszarze produkcji wdrożenie Business Central spowodowało efektywniejsze zarządzanie zleceniami produkcyjnymi oraz usprawniło kontrolę nad surowcami - powiedział Adrian Lichoń, Kierownik Działu Produkcji w UNICARD S.A.


Podsumowanie

Zbudowanie nowoczesnego rozwiązania chmurowego było możliwe, dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu zespołów projektowych oraz dzięki świadomie podejmowanym decyzjom, co do jego funkcjonalności - powiedział Bartłomiej Siuda, Kierownik Projektów w firmie NAV24.


Firma Unicard docenia system Business Central głównie za jego możliwość podążania za rozwojem firmy. Warto podkreślić, że nie jest to gotowy produkt, a platforma, którą można modyfikować zgodnie z potrzebami, dodając kolejne moduły, opcje czy aplikacje. Dzięki czemu przedsiębiorstwo może rozwijać funkcjonalności oprogramowania zgodnie z rosnącymi potrzebami.

Obecnie NAV24 opiekuje się naszym systemem. W ramach wsparcia i umowy serwisowej pomaga nam aktualizować system i pomaga w jego dalszym rozwoju. Pragnę polecić firmę NAV24 jako dobrego partnera biznesowego - powiedział Tomasz Bednarski, Prezes Zarządu UNICARD S.A.

 
Źródło: www.nav24.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top