Jak Whirlpool cyfryzuje obszar HR?
SAPPracownicy chcą czuć się rozumiani i doceniani – wskazują eksperci Gartnera w prognozach dotyczących HR na 2022. Pozytywne doświadczenia oraz uznanie dla wykonywanej pracy pozwalają uwolnić potencjał i wzmacniają dobrostan. Jak zatem właściwie zarządzać kapitałem ludzkim?

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Amerykańskie przedsiębiorstwo Whirlpool Corporation zdecydowało się zapewnić swojemu zespołowi, liczącemu 77 000 osób w 52 krajach, spójne, angażujące środowisko cyfrowe. Firma wdrożyła rozwiązanie SAP SuccessFactors. Jeden zintegrowany system HR umożliwia obecnie przegląd i rozwój talentów Whirlpool na całym świecie. Efektywny zespół HR oraz inteligenta polityka personalna to kluczowe komponenty sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Co więcej, jak wskazują badania funduszu Pracuj Ventures i serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl, jedna trzecia firm odnotowała wzrost znaczenia obszaru Human Resources na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Jednym z bodźców zmieniających obraz rynku pracy i sposób zarządzania kapitałem ludzkim na świecie są nowoczesne technologie. Badanie PwC HR Tech Survey 2022 dowodzi, że większość inwestycji technologicznych spełnia lub przekracza oczekiwania liderów HR, przy czym szczególnie wartościowe w ich ocenie okazuje się przejście do środowiska cloud computing. Wśród największych korzyści wynikających z wykorzystania chmury wymieniają między innymi: zwiększenie liczby pracowników użytkujących proponowane rozwiązania (91 proc.), poprawę kontroli nad zasobami ludzkimi (89 proc.) oraz wzrost bezpieczeństwa danych (88 proc.). Pomimo to proces transformacji do cloud IT jest postrzegany jako trzecie największe wyzwanie stojące przed działami kadr – wskazuje na niego 36 proc. ankietowanych.

Na cyfrową transformację w obszarze HR zdecydowała się marka Whirlpool Corporation, jeden z głównych producentów i sprzedawców sprzętu AGD. Przedsiębiorstwo, przy wsparciu Deloitte LLP, wdrożyło rozwiązania SAP z zakresu zarządzania doświadczeniami pracowników w chmurze. W efekcie firma zyskała narzędzie umożliwiające standaryzację procesów i dokładną analitykę, a co za tym idzie możliwość predykcji w zakresie przyszłych kompetencji, rozwoju i zaangażowania personelu oraz wzmocnienia korzyści dla klientów.

Digitalizacja zasobów ludzkich była kluczowym celem naszej transformacji, która pozwoliła nam stawić czoła wyzwaniom związanym z kulturą pracy. Inwestycje w narzędzia niezbędne do rozwoju i zwiększania zaangażowania pracowników były ważnym aspektem umożliwiającym realizację naszej strategii biznesowej - Arun Serikar, Director, Global HR Technology, Whirlpool Corporation.


Wcześniej firma Whirlpool korzystała ze starszej technologii HR – w dużym stopniu fragmentarycznej, a przez to zapewniającej niespójne doświadczenia pracownicze. To sprawiało, że nawet podstawowe dane i informacje były często niedostępne dla całego zespołu. By zdobyć zaufanie i móc efektywnie budować zainteresowanie marką w cyfrowym świecie, Whirlpool potrzebował rozwiązania, które zapewni wysoką jakość employee experience – przyciągnie i zatrzyma największe talenty. W konsekwencji wdrożono jeden zintegrowany system HR oraz 130 standardowych procesów globalnych. Już po pierwszym roku koszty operacyjne działu kadr w USA zostały obniżone o ponad 20 proc. Co więcej, stworzenie bazy danych o pracownikach – o różnorodności, rotacji, kosztach i największych talentach usprawniło działania administracyjne, zwiększając możliwości operacyjne partnerów biznesowych ds. zasobów ludzkich o 80-85 proc.

Korzystając z rozwiązań SAP SuccessFactors, mamy teraz ustandaryzowane procesy HR i wgląd w dane na całym świecie, co pomaga nam osiągnąć doskonałość w globalnym planowaniu talentów i zarządzaniu zasobami ludzkimi - Mark Morrisse, VP Global HR Operations, Whirlpool Corporation.


By osiągnąć sukces w zakresie HR, zespół Whirlpool przeprojektował kluczowe dane organizacyjne i architekturę stanowisk pracy oraz zidentyfikował najważniejsze technologie wspomagające, budując uzasadnienie biznesowe i uzyskując poparcie kierownictwa dla przekształcenia działalności w zakresie zasobów ludzkich w ciągu trzech lat.

Koncentracja na potrzebach zespołu i odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu jest jednym ze strategicznych celów współczesnych przedsiębiorstw. Firmom powinno zależeć na zaangażowanych, ambitnych pracownikach. To oni będą stać za silnymi oraz odpornymi na zmiany biznesami. Technologia chmurowa jest jednym z narzędzi ułatwiających zwinne połączenie wizji rozwoju firmy z polityką personalną i analizą ukierunkowaną na podnoszenie doświadczeń pracowniczych. Rolą HR jest świadome zarządzanie personelem oraz przekształcanie tradycyjnych praktyk w inteligentne, innowacyjne działania zorientowane na człowieka. Katarzyna Rusek, członek zarządu i dyrektor HR SAP Polska.


Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top