Firma NOYEN (wcześniej GT85) została założona w roku 1999 i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji myjni przemysłowych. Swoje rozwiązania dostarcza głównie przedsiębiorstwom działającym w branży lotniczej i motoryzacyjnej, ale również elektrotechnicznej, mechanicznej i energetycznej.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 


Oferta produktowa NOYEN zaspokaja pełną gamę potrzeb naszych klientów” - zauważa Zbigniew Kurant, Prezes Zarządu NOYEN. Oznacza to, że nie chcemy pełnić jedynie roli dostawcy maszyn czy środków chemicznych. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, od fizycznych elementów instalacji, przez analizę procesów, projekt, szkolenia, aż po doradztwo i serwis.


NOYEN oferuje swoim klientom urządzenia serii Compact. Są to myjnie przeznaczone do mycia detali metodą natryskowo-zanurzeniową. Inną serią urządzeń przeznaczonych do mycia części i podzespołów mechanicznych są myjnie natryskowe mniejszych gabarytów serii Smart. Ponadto, firma NOYEN posiada w swojej ofercie urządzenia serii Ultra przeznaczone do mycia w roztworach wodnych wspomaganych przez system oczyszczania ultradźwiękami. Tego rodzaju myjki są wykorzystywane do detali wykonanych z metalu, szkła lub tworzyw sztucznych. By zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, firma NOYEN wprowadziła rozwiązania „uszyte na miarę”, czyli serię urządzeń Expert, które są projektowane pod kątem specjalnych rozwiązań produkcyjnych i są dostosowane do potrzeb konkretnego projektu.

Poza systemami myjącymi, w ofercie firmy NOYEN znajdziemy urządzenia pomiarowe Metrics oraz roboty przemysłowe Robotics, które tworzą kompletną, zaawansowaną linię produkcyjną składającą się ze stanowiska załadunku/ rozładunku, robota załadunkowego, frezarki, tokarki, znakowarki laserowej oraz maszynę do gratowania” - dodaje Krzysztof Jasiński, Dyrektor Handlowy NOYEN. „Oferujemy również rozbudowaną gamę produktów chemii przemysłowej i świadczymy specjalistyczne usługi laboratoryjne, takie jak kontrola czystości technicznej, badanie odporności na korozję w komorze solnej czy testy w komorze klimatycznej.


Aby sprostać wyzwaniom związanym z objęciem przez firmę pozycji lidera rynku, zarząd NOYEN zdecydował się na wdrożenie oprogramowania Solid Edge® i Teamcenter® oferowanego przez Siemens Digital Industries Software.

Technologia Siemens w procesie obsługi zamówienia

Przedstawiciele firmy NOYEN dokładają wszelkich starań, by proces obsługi zamówienia przebiegał możliwie jak najsprawniej, już od etapu przedsprzedaży, oraz by charakteryzował się tym samym poziomem jakości przez cały cykl projektu.

Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia komfortu klienta. Takie podejście stanowi także o naszej silnej pozycji na rynku” - mówi Krzysztof Jasiński, po czym dodaje: „W procesie sprzedaży niezwykle istotna jest prezentacja produktu, która musi być przejrzysta, atrakcyjna oraz merytoryczna. Dzięki nowemu rozwiązaniu firmy Siemens handlowcy otrzymują bardzo ciekawe i efektowne wizualizacje, które mogą przedstawić potencjalnym klientom. Co ważne, pliki te nie wymagają specjalistycznego sprzętu do projekcji – możemy je odtwarzać na dowolnym urządzeniu.


Teamcenter, jako jednolita platforma wymiany danych produktowych, poprawia jakość i efektywność procesów biznesowych związanych z projektowaniem, produkcją i serwisowaniem wyrobów. Jest to kompleksowa technologia wspierająca proces obsługi zamówienia na każdym etapie projektu.

Po wdrożeniu środowiska Teamcenter zauważyliśmy znaczną poprawę współpracy na linii konstruktorzy-automatycy. Dzięki możliwości szybkiego podglądu modelu 3D, który jest automatycznie odświeżany po każdej modyfikacji, przepływ informacji jest zdecydowanie wydajniejszy - mówi Wojciech Kowalik, Kierownik Działu Automatyki NOYEN.


Praca w jednym środowisku

Teamcenter pozwala wielu użytkownikom na jednoczesne analizowanie projektu i wprowadzanie do niego zmian. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w proces realizacji zamówienia mogą zgłaszać swoje uwagi. Konrad Binienda, Kierownik Działu Konstruktorów NOYEN, zauważa:
Szczególnie istotną cechą rozwiązań firmy Siemens jest optymalizacja procesu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Wszyscy użytkownicy oprogramowania mogą bez problemu podglądać zmiany, poprawki czy aktualnie prowadzone prace dotyczące danego produktu. Pozwala to działowi konstrukcyjnemu przewidywać problemy i eliminować je jeszcze na etapie konstrukcji.
Zaawansowany proces archiwizacji dokumentacji w środowisku Solid Edge również okazał się bardzo przydatny w firmie NOYEN.

Dzięki łatwemu dostępowi do dokumentacji każdego z realizowanych projektów, zyskaliśmy dużą wygodę w sięganiu do danych historycznych ukończonych już zamówień. Zdecydowanie przyspiesza to naszą pracę i pozwala sprawniej serwisować nasze urządzenia - dodaje Binienda. „Korzystając z danych zapisanych w systemach możemy także bez problemu dostosować dany produkt do dodatkowych wymogów zgłoszonych przez klienta. Funkcja zarządzania zmianami w dokumentach jest ogromną zaletą rozwiązania Solid Edge, ponieważ pozwala nam na archiwizację poszczególnych wersji dokumentacji, eliminując jednocześnie ryzyko tego, że pracownicy będą korzystać z nieaktualnych danych. Dzięki temu mamy pewność, że rysunki i procedury są aktualne, przez co w dużym stopniu wyeliminowaliśmy występowanie problemów na etapie produkcji. Warto też podkreślić, że wysoki poziom standaryzacji i przetwarzania danych w firmie ułatwia szkolenie nowych pracowników.


Automatyzacja dostosowana do wewnętrznych procesów firmy zapewnia znaczne oszczędności czasowe. W przypadku list materiałowych (BOM), zmianę statusu całego złożenia składającego się z kilku tysięcy części można przeprowadzić za pomocą kilku kliknięć. Automatyzacja obejmuje wydruk, obliczenia ad hoc przy zapisie rysunku, a także odświeżanie dokumentacji w trakcie zapisywania lub raportowania. Podczas wdrażania kompletnego rozwiązania, jego poszczególne procesy zostały dodatkowo zoptymalizowane, co w połączeniu z raportami pozwala na szybką weryfikację błędów.

Software i hardware dostosowany do potrzeb

Firma NOYEN osiągnęła wysoki poziom specjalizacji w branży urządzeń do mycia przemysłowego. Procesy, procedury i potrzeby uzależnione są od bardzo specyficznych wymagań związanych z produkcją zaawansowanych technicznie maszyn i nowoczesnej chemii przemysłowej.

Posiadamy wiele rozwiązań, które musiały zostać zaimplementowane do nowego systemu bądź przeniesione z oprogramowania innej klasy tak, by po wdrożeniu platform Teamcenter i Solid Edge, nasi konstruktorzy i pracownicy innych działów otrzymali środowisko odpowiadające wszystkim ich potrzebom. Oprogramowanie firmy Siemens to wyjątkowo elastyczne środowisko, które udało się nam dostosować do specyficznych warunków naszej pracy.


Firma NOYEN korzysta nie tylko z oprogramowania, lecz także z urządzeń marki Siemens.

Korzystamy z komponentów hardware’owych Siemens. Są to sterowniki PLC klasy SIMATIC S7-1200, S7-1500 oraz CPU ET200SP” - informuje Wojciech Kowalik. „Współpracują one z panelami obsługi operatorskiej SIMATIC Basic Panels oraz SIMATIC Comfort Panels. Ponadto, w wybranych maszynach korzystamy z napędów elektrycznych SINAMICS V20 oraz SINAMICS G120. Nasze środowisko produkcyjne bez wątpienia jest w dużej części modelowym przykładem integracji pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami Siemens. Przy programowaniu sterowników PLC, sterowników SIMATIC HMI i napędów SINAMICS, pracujemy w środowisku TIA Portal.


TIA Portal umożliwia integrację narzędzi do projektowania paneli operatorskich HMI, SCADA, sterowników PLC SIMATIC oraz napędów w ramach jednego projektu. Dzięki ujednoliconemu wyglądowi edytorów programowych oraz wspólnej bazie danych projektowych, tworzenie i praca na projektach jest efektywniejsza i wygodna. Zintegrowana diagnostyka pozwala na natychmiastowe wyszukiwanie i eliminację błędów.

Realne korzyści

Po wdrożeniu oprogramowania Siemens proces obsługi zamówienia uległ zdecydowanemu przyspieszeniu. Zdecydowaną część sprzedaży w firmie NOYEN stanowią produkty projektowane według indywidualnych wymagań klienta.

Środowisko Solid Edge jest wyjątkowo przyjazne pod względem modyfikowania istniejących projektów, co realnie wpłynęło na czas pracy projektantów NOYEN - zauważa Zbigniew Kurant.


Ponadto, odnotowano wzrost poziomu satysfakcji klienta, szczególnie w obszarze realizacji zamówień.

Dzięki Teamcenter możemy śledzić wszystkie fazy realizacji projektu” - dodaje Krzysztof Jasiński. „Mamy możliwość zatwierdzania i walidacji kamieni milowych. Co ważne, system kontroluje historię zmian, dzięki czemu mamy możliwość transparentnego informowania naszych klientów o poziomie zaawansowania projektu. Jest to dla nas ogromna korzyść, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród firm, które zdecydowały się na zakup naszych produktów i usług. Przekłada się to realnie na pozycję firmy NOYEN na rynku i umacnia jej status lidera.


W planach firmy NOYEN pojawił się pomysł rozbudowania infrastruktury software’owej o zaawansowane narzędzie Siemens NX™.

Wdrożenie Teamcenter i Solid Edge było dla nas swego rodzaju ewolucją, nie rewolucją. Oczywiście każda zmiana wymaga dużego nakładu pracy i czasu, natomiast nasza firma korzysta z produktów Siemens od lat i pragniemy, by towarzyszyły nam one także na kolejnych etapach rozwoju NOYEN - podsumowuje Zbigniew Kurant.


Źródło: Siemens

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top