microsoft logo 2018Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesów cyfryzacji w PKO Banku Polskim. To widocznie wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji i wprowadzenie na ogromną skalę m.in. pracy zdalnej, komunikacji na odległość. Tylko w ciągu 2 miesięcy, w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 000 komputerach oraz 3000 telefonach. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania czy usługi chmurowe mocno wpływają na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Od kilku lat PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. Buduje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów. Zainicjował także powstanie spółki Operator Chmury Krajowej (OChK), którą obecnie rozwija wspólnie z udziałowcem – Polskim Funduszem Rozwoju.

Partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej, tj. partnerstwo z Google i z Microsoft, pomogą w przejściu banku z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Dzięki nim, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznej realizacji projektu Road to Cloud. PKO Bank Polski korzysta z wybranych usług OChK. W pierwszej kolejności stworzyliśmy w chmurze 11 tys. stanowisk pracy doradców bankowych, które są teraz uruchamiane. W ciągu 2 miesięcy wdrożyliśmy na ponad 10 tys. stanowisk Microsoft Teams. Chcemy, aby w ciągu najbliższych trzech lat, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową” powiedział Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.


Celem projektu wdrożenia Microsoft Teams było wsparcie procesów biznesowych oraz udostępnienie pracownikom bezpiecznego i intuicyjnego narzędzia do efektywnej pracy w trybie zdalnym. Narzędzia umożliwiającego prowadzenie rozmów audio, video i czatów, zespołową pracę na dzielonych plikach, zakładanie i zarządzanie zespołami zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i telefonów komórkowych. Kluczowe było również sprawne przeprowadzenie całego procesu w krótkim czasie. Bank rozpoczął już prace nad udostępnieniem Microsoft Teams dla pracowników w oddziałach, a w najbliższym czasie zamierza przystąpić do wdrożenia usługi Teams poszerzonej o Microsoft Office 365. W projekt kompleksowego wdrożenia Microsoft Teams w banku były zaangażowane zespoły PKO Banku Polskiego, OChK, Microsoft i Accenture. Eksperci Accenture przeszkolili zespół wewnętrznych trenerów banku oraz przeprowadzili warsztaty dla kilkuset pracowników. To pozwoliło na szybkie i efektywne dzielenie się wiedzą na temat

rozwiązania.
W instytucjach finansowych z pozoru proste projekty wymagają szerszego spojrzenia biorąc pod uwagę m.in. kwestie związane z regulacjami i bezpieczeństwem. Doświadczony i silny partner jest gwarancją sukcesu tego typu przedsięwzięć. Zespół Accenture był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu w obszarach infrastruktury, bezpieczeństwa, a także wyjątkowo istotnego w bankowości, obszaru „compliance”. Wspieraliśmy bank w zapewnieniu zgodności z regulacjami KNF oraz wymaganiami Standardu Polish Cloud dotyczącymi przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. Wdrożenie zostało przeprowadzone przy zachowaniu restrykcyjnych polityk bezpieczeństwa banku” mówi Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający, Accenture.


Długoterminowo projekt zapewni możliwość elastycznej pracy w rozproszonych zespołach, bezpieczną współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także skalowalność i bezpieczeństw. Ponadto ułatwi wdrażanie do pracy nowych osób a także zautomatyzuje procesy biznesowe.

Ogłaszając w maju inwestycję miliarda dolarów w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej podkreślaliśmy, że cyfrowa zmiana będzie nabierała tempa. Inwestycja Microsoft w Polsce oznacza budowę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej regionalnego centrum przetwarzania danych w chmurze, przeszkolenie ponad 150 000 osób, a także wsparcie na drodze cyfrowego rozwoju banków, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Jak powiedział Satya Nadella, Microsoft CEO, jesteśmy świadkami technologicznego przyspieszenia, które planowane wcześniej na 2 lata, wydarzyło się w 2 miesiące. PKO Bank Polski udowadnia, że technologia, która zapewnia bezpieczeństwo, ciągłość i płynność działania, a także komfort pracy, staje się nieodzownym elementem w organizacjach” mówi Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Członek Zarządu Microsoft Polska.


Źródło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top