microsoft logo 2018Firma ProService Finteco działająca na rynku funduszy inwestycyjnych przeniosła narzędzia do pracy zespołowej do chmury Microsoft. Wdrożenie Microsoft 365 jest kolejnym działaniem spółki w ramach partnerstwa strategicznego z Microsoft na rzecz nowoczesnego i bezpiecznego rynku finansowego i zgodnych z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego. KNF dał zielone światło dla chmury obliczeniowej w sektorze finansowym i stworzyły ramy do jej bezpiecznego i skutecznego wdrożenia.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
ProService Finteco jest jednym z kilku Agentów Transferowych działających w Polsce. Spółka obsługuje fundusze inwestycyjne w tzw. modelu „managed services” dostarczając Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych systemy IT, a także prowadzi obsługę operacyjną i księgową oraz wycenę aktywów, a ponadto w modelu „white label”, dostarczają platformę technologiczną, umożliwiającą wykonywanie operacji przez inwestorów. Znaczna część z 270 miliardów złotych ulokowanych w polskich funduszach inwestycyjnych zarządzana jest dzięki wsparciu technologicznemu i operacyjnemu, jakie oferuje ProService Finteco. Zakres wdrożonych w ProService Finteco rozwiązań chmurowych w ramach usługi Microsoft 365 w wersji E5, gwarantuje najwyższy z możliwych stopień poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych.

Standardy rynku finansowego i bezkompromisowe bezpieczeństwo

Migracja ProService Finteco do chmury odpowiada na wymogi, jakie postawił przed sektorem usług finansowych tegoroczny komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczy on przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej przez podmioty nadzorowane. Komunikat stworzył ramy dla wdrożenia chmury w sektorze finansowym, jednocześnie podkreślając, że dla skutecznego korzystania z technologii chmurowej – konieczne jest przyjęcie przez organizacje holistycznego podejścia: zaadresowanie kwestii regulacyjnych i prawnych, przejście przez zagadnienia związane z bezpieczeństwem, skończywszy na wdrożeniu technologicznym. Celem ProService Finteco było i jest profesjonalne podejście do wytycznych i bycie zaufanym dostawcą usług opartych o chmurę dla rynku lokalnego. W tym celu spółka postanowiła zacząć zmianę od siebie i dostarczyć własnym pracownikom nowoczesne i bezpieczne narzędzie do pracy grupowej, jednocześnie skutecznie podejmując wyzwania, jakie chmura wnosi do branży finansowej.

Migracja do chmury to duża zmiana dla nas, ale i całego rynku. Jesteśmy pod tym względem liderem zmian wśród funduszy inwestycyjnych. Chcemy dzielić się z nimi wiedzą, zarówno od strony technologicznej, jak i prawnej, m.in. w zakresie wymogów, które musieliśmy spełnić, aby być zgodnym z komunikatem chmurowym KNF” – mówi Adam J. Kępa, Group CTO i członek zarządu ProService Finteco.


Po szczeblach drabiny do chmury

Działania spółki nie miały jedynie charakteru reaktywnego w stosunku do wymogów KNF. ProService Finteco od lat optuje za przyspieszeniem transformacji cyfrowej i dąży do tego, aby digitalizacja silniej objęła obsługę funduszy, a tym samym agenta transferowego. Firma już wcześniej zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o uproszczenie przepisów, aby docelowo całkowicie wyeliminować dokumentację papierową w środowisku finansowym. Przeniesienie usług ProService Finteco do chmury zaczęło się w roku 2019 od analiz jak zmienić i unowocześnić firmę, które jednoznacznie wskazywały na rozwiązanie Microsoft 365 jako najbezpieczniejsze i najefektywniejsze z dostępnych na rynku rozwiązań do pracy grupowej.

Zaczęliśmy naszą transformację od uporządkowania własnych data center i jednocześnie od wdrożenia pakietu chmurowego Microsoft M365 w celu zarządzania danymi i zintegrowania pracy osób rozproszonych po różnych oddziałach firmy w Polsce. W listopadzie br. zmigrowaliśmy wszystkie skrzynki pocztowe do Office 365, co było odpowiedzią na dążenia ProService Finteco do najwyższego poziomu efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa pracy oraz gwarantowanego poziomu świadczenia usług, a jednocześnie sprostało wymogowi ciągłości działania 24h/7” – ocenia Adam J. Kępa.


Superbieg na trasie bezpieczeństwa i dobrych relacji

Pandemia koronawirusa okazała się również dla rynku finansowego testem ze zdolności adaptacji do nowych warunków. Potrzeba uelastycznienia biznesu udowodniła, że kluczową technologią dla przedsiębiorstw w czasach pandemii jest technologia chmurowa, zapewniająca pracę zdalną. ProService Finteco przyspieszył więc znacznie dążenia związane z procesem migracji do chmury Microsoft.

Plan migracji do M365 zakładał pierwotnie, że w 2020 roku wdrożenie obejmie około 1 000 pracowników grupy ProService Finteco, umożliwiając im najlepsze warunki do grupowej pracy zdalnej. Jednak wybuch pandemii w 2020 przyspieszył wdrożenie i w marcu 2020 roku, w pierwszej kolejności wdrożono w spółce MS Teams, aby zapewnić komunikację z klientami i pomiędzy pracownikami spółki.

Pierwsze cztery tygodnie trwania pandemii COVID-19 poświęciliśmy na utrzymanie ciągłości działania, niezawodności procesów, funkcjonowania platform IT i aplikacji oraz poziomu bezpieczeństwa większego niż przy pracy w biurze. Ze względu na konieczność pracy w modelu zdalnym, po raz pierwszy w naszej historii dane o funduszach niejako „opuściły” nasze biura. Dlatego kluczowe dla nas było zapewnienie bezpieczeństwa przewyższającego stan sprzed pandemii. Udało się to z pomocą dodatkowych narzędzi Microsoft, które na bieżąco monitorują nasze systemy pod kątem bezpieczeństwa” – dodaje Adam J. Kępa.


Obecna sytuacja była dla spółki również inspiracją do rozważenia tego, co wcześniej nie wydawało się kluczowe. Zaczęto analizować rozwiązania przyspieszające automatyzację procesów, jak również skupiać uwagę na tzw. czynniku ludzkim i kwestii komfortu psychicznego klientów oraz pracowników.

Kluczowym wyzwaniem stały się dla nas relacje – tu i teraz – z pracownikami i klientami. Chcieliśmy zadbać o to, aby nikt nie musiał się bać o swoje zdrowie. Rozwiązania chmurowe, takie jak wideo-spotkania Microsoft Teams lub współdzielenie i bezkonfliktowe nanoszenie zmian w plikach Office, przyczyniły się do tego, że udało nam się zapewnić pracownikom bezpieczną, a przy tym satysfakcjonującą i efektywną pracę zdalną. Z kolei w komunikacji z klientami mogliśmy przekazać informację, że mamy zabezpieczoną ciągłość działania firmy i jesteśmy z nimi w stałym kontakcie” – podsumowuje Adam J. Kępa.


Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top