sap logoOszczędność czasu na poziomie 25 proc. na etapie przygotowania i obsługi przetargów – to efekt cyfryzacji oraz standaryzacji procesów kwalifikacji dostawców Lotte Wedel. Przedsiębiorstwo, ze 170-letnią tradycją, postawiło na modernizację podstawowych operacji biznesowych. Obecnie cały proces wyboru dostawców realizowany jest przy użyciu rozwiązania SAP Ariba Sourcing. Partnerem wdrożeniowym Lotte Wedel była firma Apollogic.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Według danych GUS w 2020 roku wyprodukowano 427 tys. ton czekolady i wyrobów czekoladopodobnych. Rynek notuje stabilny wzrost, a producenci szukają nowych form optymalizacji procesów zakupowych. Firma Lotte Wedel, której produkty są dostępne w niemal 60 krajach na całym świecie, przekształciła skomplikowane metody kwalifikacji dostawców w jedną, przejrzystą platformę zaopatrzeniową. Automatyzacja i standaryzacja systemu zarządzania siecią dostawców utorowały firmie drogę do dalszej międzynarodowej ekspansji.

Lotte Wedel należy do grona trzech wiodących producentów czekolady w Polsce, którzy łącznie posiadają blisko 50 proc. udziałów na rynku. Rozbudowane i odrębne procesy zakupowe w firmie powodowały trudności w efektywnym zarządzaniu produkcją wyrobów czekoladowych dystrybuowanych do ponad 30 proc. państw na świecie. Konieczne było wdrożenie rozwiązania, które ujednolici model kwalifikacji dostawców, zapewni szybki dostęp do historii postępowań przetargowych i przyspieszy pracę. Efektem była cyfrowa transformacja działu zakupów.

Wdrożenie SAP Ariba Sourcing przyniosło nam przejrzystość, oszczędności i skalowalność. Szczególnie doceniam zaangażowanie oraz wsparcie naszego partnera, firmy Apollogic, w budowaniu dynamicznego procesu zakupowego. - Agnieszka Kołodziejczak, Indirect Spend Manager, Lotte Wedel Sp. z o.o.


Implementacja platformy usprawniającej operacje zaopatrzeniowe skróciła czas kompletowania informacji na temat dostępności towarów i poprawiła jakość danych. Standaryzacja działań pociągnęła za sobą także większą przejrzystość wydatków.

Odpowiedzialne zarządzanie cyklem współpracy z dostawcami to element zrównoważonego łańcucha dostaw. Zintegrowany mechanizm ich kwalifikacji, a także efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów pozwalają zwiększyć kontrolę i zredukować ilość dokumentów oraz koszty. W przypadku Lotte Wedel udało się stworzyć także podwaliny pod dalsze procesy cyfrowej transformacji - Dorota Zaremba, dyrektor sprzedaży ds. sektora MŚP, członek zarządu SAP Polska.


Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top