Dzięki ORSOFT Manufacturing Workbench w wersji 7 planowanie materiałowe odbywa się bezpośrednio w fabryce Lisner. Wymagania w stosunku do ilości pracowników produkcyjnych określone w planie produkcyjnym odnoszone są do dostępnych zasobów ludzkich. Model planowania został scentralizowany i dostosowany do szczególnej specyfiki produkcji i dystrybucji produkowanych wyrobów.


 REKLAMA 
 SNT 
 
W Kokpicie Planowania Zgrubnego systemu MWB, jest pokazany pełny przegląd wymagań na podstawie szczegółowych zapotrzebowań produkcyjnych. Alerty dotyczące zapasów wskazują na potrzebę podjęcia działań, jeśli dostępne zapasy są zbyt niskie. Wielkość produkcji oraz wszelkie wymagania z nią związane jest codziennie aktualizowana, na podstawie stałych szczegółówych zamówień produkcyjnych dostosowywanych lub generowanych w tle. W rezultacie zasoby są zawsze przydzielane na wiarygodnym poziomie. Równocześnie szacowane jest zapotrzebowanie na personel produkcyjny.

W Kokpicie Harmonogramowania Szczegółowego zmiana terminów realizacji, przeniesienie zleceń do linii pakujących o różnych prędkościach lub dostosowanie przydziału pracowników do linii pozwala na rozwiązywanie konfliktów w tworzonym harmonogramie produkcyjnym. Jednoczesne wykorzystanie tych samych danych i obiektów (zleceń produkcyjnych) do analizy popytu a także harmonogramowania pozwala uniknąć błędów w przejściu od planowania zgrubnego do planowania szczegółowego. Dzięki temu informacje przezentowane podczas planowania zgrubnego są obliczane z uwzględnieniem istniejących mocy produkcyjnych.

Plan Wykorzystania Personelu bierze pod uwagę różne rodzaje kwalifikacji (techników oraz pracowników bezpośrednio produkcyjnych kwalifikowanych i niekwalifikowanych). Szybkość produkcji zależy od liczby przydzielonych pracowników, ale nie jest proporcjonalna. Używając wersji produkcyjnych dla tego samego produktu, można uwzględnić różny układ personelu kwalifikowanego i niekwalifikowanego dla tego samego zlecenia produkcyjnego. Jeśli nie zaplanowano wystarczającej liczby personelu, zlecenia można nie tylko odłożyć, ale także zmieniać ich rozmiar i zakres. Działa to w całym zakładzie, nie tylko w odniesieniu do odpowiednich obszarów produkcyjnych przypisanych do planisty. Prosta i szybka symulacja umożliwia planiście określenie w przypadku przeciążenia na jego własnym obszarze, czy istnieją wolne moce produkcyjne w innych obszarach. Koordynacja pomiędzy planistami odbywa się dzięki osobistej komunikacji - system zapewnia jedynie symulacje pozwalające na podjęcie właściwej decyzji.

Plany zmian są wizualizowane w dłuższych okresach czasu, a tym samym służą do długoterminowej analizy wymagań kadrowych, a także prognozowania zapotrzebowania na personel w ramach umów.

Lisner założony w Wolsztynie w 1992 roku stał się w Polsce liderem rynku. W 1995 roku firma przeniosła się do obecnej lokalizacji w Poznaniu. W 2010 Lisner został włączony do grupy Homann.

Ponieważ Lisner jest doskonale pozycjonowany w segmencie delikatesowych produktów rybnych, zakład w Poznaniu stworzył Centrum Kompetencji Wyrobów Rybnych w Grupie Homann. Centrum rozwija innowacyjne produkty rybne na rynek polski i zagraniczny. Od 2015 roku Lisner planuje produkcję wykorzystując system ORSOFT Workbench.

Źródło: Coima

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Bonusy retrospektywne – jak sprawnie zarządzać ważnym źródłem zysku przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego?

Na całkowity zysk przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego ma wpływ wiele składowych, ale głównie wszystko sprowadza się do marży. Można by…

Czym jest Business Intelligence?

Zgodnie z definicją „encyklopedyczną”, Business Intelligence (BI), czy też po polsku analiza biznesowa, to proces polegający na przetwarzaniu…

Przemysł 4.0 i IoT – ewolucja systemów IT do planowania produkcji

Od wielu lat dostawcy systemów IT do planowania produkcji prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych funkcji i algorytmów do optymalizacji…

Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?

Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie…

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa…

5 najważniejszych priorytetów strategicznych dyrektora ds. marketingu w 2019 roku

W nadchodzącym roku cyfrowe narzędzia i modele biznesowe dadzą dyrektorom ds. marketingu bezprecedensowy wpływ na strategie rozwoju ich firm.

Previous Next Play Pause

RAPORT CRM 2019 - KLIKNIJ POBIERZ ZESTAWIENIE SYSTEMÓW CRM

KATALOGIT FIRMY IT

Back to top