logo proalpha 2018Cyfrowa transformacja i optymalizacja procesów są ze sobą ściśle powiązane. Aby oba były skuteczne, należy wdrożyć środki, które wykraczają poza aspekty techniczne. Wraz z postępującą transformacją cyfrową, optymalizacja procesów nabiera coraz większego znaczenia. Co więcej, pandemia udowodniła rolę płynnych procesów cyfrowych niezbędnych do utrzymania działalności biznesowej. Co zatem zrobić, aby zoptymalizować procesy biznesowe?

 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W jaki sposób systemy ERP wspierają optymalizację procesów?

W niedawnym badaniu „Optymalizacja procesów w produkcji: The Key to Best-in-Class Success”, analityk branżowy Aberdeen zidentyfikował pięć podstawowych czynników stymulujących optymalizację procesów. Są to:
  • rosnące tempo innowacji i zmieniające się modele biznesowe,
  • wyraźne odróżnienie się od konkurencji,
  • potrzeba redukcji kosztów,
  • poprawa zdolności reagowania na wymagania biznesowe,
  • konieczność zmiany produkcji i zaopatrzenia w związku ze zmianami w podaży.
Współcześni dostawcy systemów ERP wspierają firmy, które dostrzegły znaczenie optymalizacji procesów na wiele sposobów. Można je podzielić na trzy kategorie:
  • działania technologiczne,
  • działania organizacyjne,
  • działania proceduralne.
Te ostatnie rozpoczynają się od identyfikacji potencjału do optymalizacji. Kluczowe znaczenie ma tu metoda Process Mining. Metoda ta wizualizuje rzeczywiste codzienne procesy w systemach, a tym samym w firmie i identyfikuje luki w przestrzeni procesowej wymagające eliminacji.

Co więcej, systemy ERP pomagają integrować różne narzędzia, standaryzować i harmonizować procesy, a także podnosić jakość danych i stopień automatyzacji. Dzieje się to przy dużym udziale sztucznej inteligencji. Badanie trendów „Mehrwerte schaffen für den Mittelstand durch ERP-Software” opracowane przez teknowlogy | PAC i proALPHA wykazało, że 61% ankietowanych firm widzi duży potencjał w AI w poprawie procesów. Obejmuje to cały zakres możliwości – od inteligentnego wsparcia przy wprowadzaniu danych po automatyzację powtarzalnych zadań.

Dostępnych jest również wiele narzędzi do modelowania i administrowania, które wspierają wprowadzanie nowych procesów, na przykład na podstawie najlepszych praktyk. W tym celu proALPHA współpracuje z BIC Cloud BPM Suite firmy GBTEC, który może być używany bezpośrednio przez oprogramowanie ERP. Dzięki temu procesy są doskonale odwzorowane w rozwiązaniu ERP.

Przykłady optymalizacji procesów wspomaganych przez ERP


Integracja danych z PDC i TNA

Typowym problemem szczególnie dla średnich przedsiębiorstw jest fakt, że gromadzenie danych o zakładzie (PDC) oraz czas pracy (TNA) to oddzielne systemy, które nie są ze sobą połączone, przez co wymagają podwójnego utrzymywania identycznych danych. Jeśli jednak dane dotyczące zakładu i czasu pracy są sprzężone z systemem ERP, takim jak proALPHA, dane główne stają się „pojedynczym źródłem informacji” i są natychmiast dostępne wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

Usprawnienia w środowiskach informatycznych

Niejednorodne zdarza się, że rozbudowane środowiska IT są kosztowne w utrzymaniu i spowalniają procesy biznesowe. Aby ujednolicić i przyspieszyć elektroniczny przepływ informacji, coraz więcej firm stawia na architekturę zorientowaną na usługi, taką jak ESB w połączeniu z nowoczesnym rozwiązaniem ERP.

Integracja danych z ERP i CAD


Pracownicy działu zakupów opierają się na aktualnych danych projektowych, aby móc odpowiednio wcześnie składać zamówienia. W idealnym przypadku system ERP i CAD są bezpośrednio zintegrowane. Pracownicy działu zakupów mają wtedy bezpośredni dostęp do wydanych zestawień materiałów i rysunków, dzięki czemu mogą podejmować działania w odpowiednim czasie.

W jaki sposób optymalizacja procesów zapewnia wsparcie strategiczne?

Optymalizacja procesów się opłaca, pod warunkiem, że działania obejmują nie tylko aspekty technologiczne, ale również organizacyjne. Nowoczesne rozwiązanie ERP, takie jak proALPHA, oferuje szeroką funkcjonalność, która spełnia wymagania wszystkich działów i sprawia, że procesy biznesowe są osadzone w korporacyjnym krajobrazie procesowym w pełni cyfrowo i bez żadnych zakłóceń. Korzyści są oczywiste: redukcja kosztów, wyższa jakość, zwiększona wydajność i produktywność pracowników – to kluczowe czynniki sukcesu firmy.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top