ORACLEGrupa Konspol jest najbardziej zaawansowanym technologicznie producentem i przetwórcą kurczaka w Polsce, zaliczanym do europejskich liderów. Firma od wielu lat jest użytkownikiem baz danych Oracle, które pracują tu jako podstawa działania wielu kluczowych systemów informatycznych.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Dla uproszczenia procesów wdrażania, konserwacji i obsługi technicznej rozwiązań bazodanowych o wysokiej dostępności firma Konspol zdecydowała się na wdrożenie platformy Oracle Database Appliance (ODA), w pełni zintegrowanego rozwiązania, zawierającego oprogramowanie, serwery, pamięć masową i urządzenia sieciowe w jednej obudowie. ODA umożliwia zintegrowanie na jednej maszynie wielu baz danych pracujących jako platforma dla aplikacji biznesowych.

Dla zwiększenia stopnia zabezpieczenia newralgicznych danych korporacyjnych przetwarzanych na platformie ODA, firma Konspol używa usługi Oracle Database Backup Cloud Service, którą cechuje łatwość użytkowania, a także możliwość ujednolicenia i scentralizowania procesów tworzenia kopi zapasowych baz danych przy użyciu dotychczasowych narzędzi.
Nasza usługa Database Backup Cloud, to niezawodna i skalowalna pamięć masowa, umożliwiająca klientom bezproblemowe przechowywanie wciąż rosnącej ilości kopii zapasowych baz danych oraz uzyskiwanie do nich dostępu – mówi Bartosz Sokołowski, odpowiedzialny za sprzedaż technologii Oracle do firm handlowych i spożywczych. Usługa Oracle Database Backup Cloud jest przy tym łatwa we wdrożeniu i użytkowaniu. Dane przedsiębiorstwa są zawsze dostępne i zawsze bezpieczne, a w razie potrzeby pojemność pamięci masowej można szybko zwiększyć.
Tworzenie zdalnych kopii zapasowych zazwyczaj polega na zapisywaniu kopii zapasowych na taśmy i przewożeniu ich do bezpiecznej lokalizacji. Jest to przedsięwzięcie kosztowne i skomplikowane pod względem operacyjnym. Wymaga sprzętu, personelu i procedur w celu zapewnienia, by kopie zapasowe przechowywane poza przedsiębiorstwem były aktualne, chronione i natychmiast dostępne w przypadku katastrofy. Pamięć masowa Oracle Cloud to doskonała alternatywa dla zapisywania kopii zapasowych na taśmach oraz ich przewożenia i przechowywania poza przedsiębiorstwem. Dzięki jej cenom i parametrom operacyjnym jest to korzystniejsza opcja niż dotychczasowe podejście do tworzenia kopii zapasowych. Elastyczny, samoobsługowy model z opłatami uzależnionymi od faktycznego zużycia zapewnia możliwość szybkiego skalowania.

Usługa Oracle Database Backup Cloud Service to bezpieczne, skalowalny system pamięci masowej dostępnej na żądanie. Służy do tworzenia kopii zapasowych baz danych Oracle w chmurze publicznej, co uzupełnia dotychczasową strategię przedsiębiorstw w dziedzinie kopii zapasowych. Dzięki temu nie trzeba ponosić początkowych nakładów inwestycyjnych ani kosztów sprzętu. Zarządzanie pamięcią masową oraz przesyłanie danych to zadania wykonywane przez usługę, a nie administratorów baz danych. Administratorzy wykorzystują znany im interfejs RMAN (Oracle Recovery Manager) do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii, więc nie muszą się uczyć nowych poleceń ani obsługi nowych narzędzi.

Infrastruktura chmurowa zapewnia wydajność, redundancję i bezpieczeństwo. Na ewentualne awarie można reagować natychmiast, bez utraty dostępności. Dane są odtwarzane szybciej, a czas przestojów skraca się z dni do godzin czy minut w porównaniu z odzyskiwaniem taśm z odległej lokalizacji. Dzięki usłudze Oracle Database Backup Cloud Service kopie zapasowe są zawsze dostępne przez Internet i w razie potrzeby można je natychmiast odzyskać. Dane są replikowane do wielu węzłów pamięci masowej w tym samym regionie geograficznym, co chroni firmę przed awarią sprzętu i uszkodzeniem danych.

Usługa Oracle Database Backup Cloud zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości skalowania bez żadnych początkowych nakładów inwestycyjnych ani kosztów sprzętu. Użytkownik płaci wyłącznie za wykorzystywaną przez siebie ilość pamięci masowej. Klienci mogą monitorować zużycie pamięci masowej za pomocą internetowej konsoli, a w razie potrzeby dokupić więcej. Kompresja kopii zapasowych (wykonywana bez dodatkowych opłat) oszczędza przepustowość poprzez zmniejszenie rozmiaru zasobów przed wysłaniem ich do chmury.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top