Sprytne działanie w chmurze polega na zmianie sposobu wdrażania aplikacji biznesowych i zarządzania nimi. Firmy, które nieustannie wprowadzają innowacje i budują zrównoważoną strategię chmury, dają swoim klientom więcej od konkurencji i wyróżniają się na jej tle.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jak zatem skutecznie wykorzystać chmurę ze wszystkimi jej zaletami? Czego potrzeba, aby firma sięgnęła nieba i stała się Cloud Climberem? Co da osiągnięcie tego celu?

Pierwszym krokiem jest zastosowanie skutecznych metodologii architektury chmury, dzięki czemu firma zyska we wszystkich obszarach działalności, aż po klienta końcowego. A wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa aplikacji i ochrony danych. Skalowalność, elastyczność, automatyzacja i szybkość wprowadzania na rynek to tylko niektóre cechy, które określają firmy będące w awangardzie zastosowań technologii chmurowych i zdolne do prezentowania namacalnych wyników działalności.

Świat wielu chmur

Dziś firmy muszą szybko wprowadzać zmiany, aby być konkurencyjnymi i spełniać wymagania klientów. Jednak równie ważne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa infrastruktury podczas korzystania z publicznej chmury, ponieważ to właściciel aplikacji jest odpowiedzialny za przechowywane w niej dane. Niektóre firmy przy obsłudze aplikacji korzystają z kombinacji metody on-premise i publicznej lub prywatnej chmury, działającej w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS). Takie podejście zapewnia większą elastyczność, ale może również zwiększyć koszty i powodować problemy z zarządzaniem bezpieczeństwem aplikacji działającej w wielu środowiskach. Ponadto, aby działać elastyczniej, przedsiębiorstwa muszą unikać blokowania dostawców. To znacznie ułatwia budowanie efektywnej strategii wdrożeń w chmurze bez konieczności zmiany architektury sieci bazowej. Pod tym względem wiele firm wciąż ma problemy z płynnością i wydajnością oraz osiągnięciem pełnej kontroli nad infrastrukturą.

Według najnowszego raportu firmy RightScale 85 procent przedsiębiorstw ma strategię opartą na wielu chmurach obliczeniowych. Dla porównania w 2016 r. odsetek ten wyniósł 82 proc. Architekci chmury zazwyczaj korzystają z jednolitej platformy do dostarczania i zarządzania usługami aplikacji i związanymi z nimi zasadami bezpieczeństwa w różnych środowiskach. Dotyczy to zarówno istniejących, jak i nowych aplikacji natywnych w chmurze – a wszystko to bez szkody dla widoczności, bezpieczeństwa i kontroli. Cloud Climber, czyli przedsiębiorca efektywnie wykorzystujący możliwości chmury, może to zrobić, ponieważ w pełni rozumie sposoby na opracowanie najlepszej architektury chmury i używa jej, aby rozwinąć biznes poprzez postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami.
 
 • Zawsze dbaj o bezpieczeństwo aplikacji
  Bezpieczeństwo jest podstawowym czynnikiem przy korzystaniu z chmury. Podstawą jest ustalenie, które aplikacje mają zostać przeniesione, a które należy zachować w centrum danych. Istotne jest również szybkie ustalenie czy dostawca usług zapewnia wystarczająco wysoki poziom bezpieczeństwa.

 • Ustal priorytet migracji aplikacji
  Ustalenie priorytetów dla komercyjnych aplikacji i ich klasyfikacja ma kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii migracji w chmurze. Aplikacje, które stają się przestarzałe, prawdopodobnie pozostaną w firmie aż będą całkowicie archaiczne. Niektóre aplikacje muszą zostać przeprojektowane, by mogły funkcjonować w chmurze. Inne trzeba przenieść z zastosowaniem metody ”lift and shift”, dzięki której replikacja aplikacji w chmurze będzie wymagała tylko drobnych zmian. Ustalenie odpowiedniego środowiska chmury i usług wsparcia optymalizuje wydajność aplikacji, zwiększa ochronę i usprawnia zarządzanie ruchem.

 • Dobrze zorientuj się w sytuacji
  Na poziomie infrastruktury chmura może być bezpieczniejsza niż prywatne centra danych. Jednak istotne jest ustalenie, czy wewnętrzna infrastruktura IT jest w stanie zarządzać złożonymi usługami bezpieczeństwa czy też lepszą opcją jest zlecenie tego dostawcy usług chmurowych. Zdobycie lepszego spojrzenia na dane o ruchu w sieci i w chmurze wymaga skutecznych narzędzi analitycznych. Ponadto potężny, elastyczny i wielozadaniowy system WAF może zapewnić wszechstronną ochronę aplikacji i dostęp do najnowszych danych o atakach

 • Ogranicz ryzyko
  Ograniczaj ryzyko, korzystając z rozwiązań zapewniających dynamiczną, scentralizowaną i adaptacyjną kontrolę dostępu i federację chmur dla wszystkich aplikacji niezależnie od miejsca, w którym są zainstalowane. Umożliwiają to zasady bezpieczeństwa, które można modyfikować w zależności od potrzeb i które są zgodne z aplikacjami oraz zapewniają uwierzytelnianie użytkowników w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Nowa generacja systemów ochrony danych przed atakami DDoS stanowi barierę przed najbardziej zajadłymi próbami złamania zabezpieczeń.

 • Buduj lepsze zespoły
  Cloud Climbers łączą funkcje poszczególnych działów za pomocą zintegrowanej strategii korzystania z chmury, w ramach której osoby odpowiedzialne za architekturę systemu oraz DevOps i NetOps dążą do wspólnego celu. Na przykład architekt chmury może wykorzystywać narzędzia, które mogą pomóc w zautomatyzowaniu infrastruktury IT i przeszkoleniu personelu, aby był bardziej wydajny. Z kolei przyjęcie modelu DevOps do współpracy z innymi zespołami może rozwiązać problemy związane z wieloma innymi obszarami działalności. Zmieniając procesy dotyczące pracy i procedur, organizacje najlepiej wykorzystują możliwości pracowników i technologii dzięki projektom chmurowym. Opracowanie programu szkoleniowego dotyczącego obsługi chmury przez kluczowych pracowników sprawi, że przejście na nową technologię będzie łatwiejsze, a osoby podejmujące decyzje będą dysponować większą wiedzą 

 • Poznaj pełne spektrum zagrożeń
  Włamania stanowią największe zagrożenie dla infrastruktury chmury. Dzięki monitorowaniu zagrożeń cybernetycznych działy IT mogą natychmiast rozpoznać zróżnicowany i szybko rozwijające się zagrożenia. Lepiej rozumieją także zachowania napastników. Poznanie pełnego spektrum zagrożeń musi dotyczyć wszystkich typów chmur, umożliwiając personelowi utrzymanie dostępu do scenariuszy oprogramowania jako usług (SaaS), platform jako usług (PaaS) i infrastruktury jako usług (IaaS).

 • Wdrażaj solidne rozwiązania
  Cloud Climber inwestuje w najlepsze rozwiązania oparte na wielu chmurach, które zapewniają programowalne usługi aplikacji, które można zintegrować z dowolnymi stosami chmur publicznych, prywatnych, hybrydowych lub kolokacyjnych. Zoptymalizowane narzędzia dostarczają usługi w sposób zautomatyzowany i oparty na regułach zapewniających bezpieczeństwo bez spowalniania pracy zespołów programistycznych. Zróżnicowane chmurowe technologie mogą być również dostarczane, zarządzane i skalowane w dowolnym z istniejących systemów usług w chmurze i w chmurze hybrydowej. Najlepsze usługi dostarczania aplikacji są niezależne od środowiska, dzięki czemu nie są blokowane w chmurze. Może to także przyspieszyć wprowadzanie produktu i zmniejszyć przyszłe koszty przenoszenia do nowego środowiska.
 
Skaluj wysoko

Aby być Cloud Climberem, musisz wprowadzać innowacje i skoncentrować się na zwrocie z inwestycji. Musisz mieć umiejętność oceny dostępnych opcji i sprawić, by złożone systemy funkcjonowały sprawnie Dzięki właściwemu podejściu można efektywnie przeprowadzić projekty typu "dev-and-test" i rozwijać operacje w chmurze bez uszczerbku na wydajności, kontroli i bezpieczeństwie aplikacji. Odpowiednia architektura rozwiązań chmurowych zwiększa elastyczność firmy i zapewnia łatwe skalowanie dzięki możliwości zmiany sprzętu lub oprogramowania w zależności od potrzeb. Tymczasem kontrola, dostęp i bezpieczeństwo aplikacji zapewniają optymalną wydajność usług oraz dostępność i ochronę. Właściwym podejściem jest kompleksowe rozwiązanie oparte na wielu chmurach, które napędza innowacje i stanowi dodatkową wartość dla klientów. Teraz, w erze cyfrowej transformacji, jest czas, aby zacząć wspinaczkę ku chmurom.

Autor: Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks
Źródło: www.f5.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top