loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Linux Polska, wiodący dostawca otwartego oprogramowania klasy enterprise, wprowadził do oferty usługi PaaS (Platform as a Service) w modelu hybrydowym. Usługa obejmuje wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu platformy konteneryzacji we własnej serwerowni klienta oraz chmurze publicznej. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwiązaniami zarządzania środowiskami deweloperskimi w chmurze publicznej, a także szukających atrakcyjnych kosztowo możliwości zwiększenia mocy obliczeniowej.

 REKLAMA 
 SNT 
 
PaaS – czyli platforma jako usługa – oferuje kompletne środowisko deweloperskie w chmurze umożliwiające tworzenie, testowanie i zarządzanie aplikacjami. Oferowana przez Linux Polska w modelu hybrydowym rozwiązanie PaaS umożliwia przenoszenie i uruchomienie aplikacji stworzonych w technologii Java, .NET, PHP, Ruby, Python i JavaScript, zarówno we własnej serwerowni, jak i w chmurze publicznej różnych dostawców.

Większa elastyczność dzięki kontenerom

W ramach usługi Linux Polska oferuje wsparcie we wdrożeniu, a później także utrzymaniu, otwartych rozwiązań technologicznych, takich jak Docker, Kuberentes i OpenShift, służących do konteneryzacji aplikacji.
Firmy, które zdecydują się na wdrożenie technologii rozwoju aplikacji w kontenerach, mogą w łatwy sposób uruchomić je lub przenieść do chmury publicznej. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to nie tylko bardziej sprawne zarządzanie środowiskiem programistycznym, ale także zwiększenie efektywności kosztowej – mówi Tomasz Dziedzic Chief Technology Officer w Linux Polska.
Wsparcie dla biznesu

Do najważniejszych korzyści płynących ze wdrożenia modelu PaaS jest możliwość pożyczania mocy obliczeniowej dzięki dodatkowym zasobom chmury publicznej. Jest to szczególnie istotne w organizacjach, które stoją przed wyzwaniem okresowego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, związanego np. z dynamicznym wzrostem popytu na daną usługę lub terminami urzędowymi. Wykorzystanie w takiej sytuacji chmury obliczeniowej jest bezpieczną i bardziej efektywną kosztową alternatywą dla inwestycji w zapas mocy obliczeniowej w ramach własnej infrastruktury.

Wdrożenie rozwiązania PaaS w modelu hybrydowym to także korzyści z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Daje ono możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian w środowisku rynkowym, a także możliwość obsługi większej ilości klientów za pomocą tych samych zasobów. Platforma PaaS pozwala także szybciej reagować na potrzeby rynku, skracając czas dostarczenia nowych funkcjonalności, tzw. parametru time to market.

Źródło: Linuks Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top