Jak donosi najnowsza analiza Gartnera, do 2022 roku już 28% wszystkich środków pozostawianych przez firmy i organizacje na rynku IT ulokowanych zostanie w usługach chmurowych. Wartość tych wydatków wyrazi się natomiast imponującą kwotą 1,3 biliona dolarów.
 REKLAMA 
 SNT 
 
Wiąże się to z dość znaczącym wzrostem w porównaniu do bieżącego roku, który według analityków Gartnera zakończy się 19% udziałem rozwiązań chmurowych w rynku IT.

Pierwsze oznaki przełomu?

Pomimo, iż w ciągu najbliższych czterech lat tradycyjne pordukty i usługi IT, wykorzystujące wewnętrzne infrastruktury teleinformatyczne, nadal utrzymywać będą przeważający stosunek względem rozwiązań chmurowych, już dziś daje się zauważyć trendy, które nakazują sądzić, iż będzie się on szybko zmieniał na korzyść tych drugich. Największym „kamieniem milowym” w odmianie oblicza rynku IT jest stopniowe odchodzenie od wdrożeń on-premise aplikacji biznesowych.
Daje się to zauważyć szczególnie w sektorze systemów CRM, które w wersjach on-premise przestały właściwie notować wzrosty, przeciwnie do wersji funkcjonujących w chmurowym modelu usługowym, które stale zyskują na uznaniu. Trend ten z pewnością nie wyhamuje – dość wspomnieć, iż wg. Gartnera to właśnie segment narzędzi do zarządzania relacjami z klientami będzie najszybciej rosnącym oprogramowaniem 2018 roku – tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS.
Już 40% aplikacji biznesowych działać będzie w środowisku chmurowym do 2022 roku – w przypadku systemów operacyjnych, narzędzi sterujących infrastrukturą czy outsourcingu procesów biznesowych (BPO) odsetek ten nie przekroczy natomiast 30%.

Oszczędności nie grają roli

Jak wynika z najnowszego badania Deloitte – 2018 Global Outsourcing Survey, 93% spośród 521 osób decyzyjnych w firmach i organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób planuje bądź jest w trakcie wdrażania rozwiązań chmurowych. To dość przewidywalna statystyka, biorąc pod uwagę obserwowany od kilku lat trend zwrotu w stronę chmury, określany mianem „cloud shift”. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku drugiego wniosku, związanego z determinantami decyzji o zmianie modelu zarządzania firmą.
O ile w rozlicznych badaniach dotyczących rynku cloud computingu, realizowanych jeszcze przed rokiem czy dwoma laty trudno było znaleźć takie, w którym głównym czynnikiem decydującym o zakupie usług chmurowych nie byłyby oszczędności związane z brakiem konieczności posiadania wewnętrznej infrastruktury informatycznej czy sztabu specjalistów IT, o tyle teraz mają one marginalne znaczenie. W dużej mierze dlatego, że tzw. bariera wejścia w zarządzanie procesami przy pomocy usług chmurowych jest dzisiaj dość niska, biorąc pod uwagę indywidualne modele rozliczeń czy wsparcie implementacyjne, znoszące ryzyko nieudanych wdrożeń – dodaje Artur Malinowski z Arrow ECS.
Analitycy Deloitte dowiedli, że głównym parametrem decyzyjnym branym pod uwagę przy decyzji o zakupie rozwiązań chmurowych jest ich rola katalizatora zmian i unowocześnienia środowiska IT – takiego zdania było 64% respondentów. Tylko 1% ankietowanych mniej wskazał na przyspieszenie z opracowywaniem nowych produktów i usług, czyli tzw. time-to-market, na trzecim miejscu zaś znalazło się zwiększenie produktywności, które zyskało 56% głosów. Zmniejszenie kosztów utrzymania środowiska IT znalazło się na samym końcu, gdyż było najistotniejsze jedynie dla 35% zaproszonych do badania.

Era migracji

Gartner przewiduje, że globalny rynek chmury publicznej osiągnie do końca bieżącego roku wartość 186,4 miliardów dolarów – to o ponad 21% więcej niż rok temu. Najwięcej środków inwestowanych w nią przez firmy i organizacje pochłonie sektor usług oprogramowania na wynajem (SaaS), w tym aplikacji do zarządzania poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa, który na koniec roku wart będzie 73,6 mld $.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Bonusy retrospektywne – jak sprawnie zarządzać ważnym źródłem zysku przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego?

Na całkowity zysk przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego ma wpływ wiele składowych, ale głównie wszystko sprowadza się do marży. Można by…

Czym jest Business Intelligence?

Zgodnie z definicją „encyklopedyczną”, Business Intelligence (BI), czy też po polsku analiza biznesowa, to proces polegający na przetwarzaniu…

Przemysł 4.0 i IoT – ewolucja systemów IT do planowania produkcji

Od wielu lat dostawcy systemów IT do planowania produkcji prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych funkcji i algorytmów do optymalizacji…

Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?

Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie…

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa…

5 najważniejszych priorytetów strategicznych dyrektora ds. marketingu w 2019 roku

W nadchodzącym roku cyfrowe narzędzia i modele biznesowe dadzą dyrektorom ds. marketingu bezprecedensowy wpływ na strategie rozwoju ich firm.

Previous Next Play Pause

RAPORT CRM 2019 - KLIKNIJ POBIERZ ZESTAWIENIE SYSTEMÓW CRM

KATALOGIT FIRMY IT

Back to top