loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Budowanie środowisk IT o rozproszonej architekturze zyskuje na popularności. Prawie 70 proc. organizacji na całym świecie planuje w 2019 r. uruchomienie środowisk tzw. multicloud, według raportu F5. Śledzący trendy lokalni dostawcy usług IaaS dostosowują swoje oferty. Atman, operator największego data center w Polsce, na początku roku wprowadził usługę Atman Cloud Connect. Umożliwia ona polskim firmom połączenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w lokalnej infrastrukturze z elastycznością największych globalnych dostawców chmury obliczeniowej.

 REKLAMA 
 snt button 250 2019 
Atman Cloud Connect to usługa transmisji danych zapewniająca bezpieczną łączność pomiędzy infrastrukturą klienta zlokalizowaną w Centrach Danych Atman WAW-1 lub WAW-2 (w postaci serwerów dedykowanych, chmury obliczeniowej czy kolokacji serwerów) a zasobami chmur publicznych takich dostawców, jak Amazon (AWS), Microsoft (Azure) czy Google (GCP). Połączenie tego typu umożliwia wygodne zarządzanie rozproszoną architekturą IT oraz bezpieczną i szybką transmisję firmowych danych między odległymi lokalizacjami.

Takie hybrydowe rozwiązanie łączy bezpieczeństwo lokalnego centrum danych z elastycznością i szybką skalowalnością zasobów największych platform chmury publicznej. Jest to sposób na optymalizację kosztów IT przy jednoczesnej realizacji wytycznych europejskiego regulatora. Nad przechowywaniem i przetwarzaniem wrażliwych danych czuwa bowiem lokalny operator data center, który spełnia surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, opóźnień sieci i zgodności z wymogami różnych rynków i branż – podkreśla Robert Mikołajski z Atmana. – Z Atman Cloud Connect klienci otrzymują dedykowane pasmo odseparowane od publicznej sieci, które dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo transmisji danych i nie obciąża firmowego łącza do Internetu.


Efektywność to podstawa

Według raportów zarówno IDC, jak i Gartnera w nadchodzących latach tego typu rozwiązania dla wielu organizacji staną się wręcz niezbędne ze względu na osiągane w ten sposób korzyści. Jedną z nich jest georedundancja, którą firmy mogą wykorzystać przy planowaniu działań służących do podtrzymania ciągłości działania, np. do stworzenia Disaster Recovery Center (zapasowego centrum przetwarzania danych).

Inną istotną korzyścią jest możliwość dobierania platform usługowych pod względem najbardziej efektywnych technologii w zależności od specyfiki danej pracy czy całego obszaru działalności firmy. A z tego wprost wynika kolejna korzyść z rozpraszania firmowego środowiska IT, a mianowicie dywersyfikacja dostawców usług, czyli unikanie pułapki zwanej vendor lock-in.

Dotyczy to także samych platform chmurowych. W ramach usługi Atman Cloud Connect klient może zamówić zestawienie połączeń do różnych dostawców chmury z wykorzystaniem tego samego portu i wykorzystać je do budowy rozwiązania typu multicloud.

Dlaczego firmy decydujące się na outsourcing mają ograniczać się do jednej technologii czy do jednego dostawcy? Jeden może przecież oferować platformę do analizy dużych zbiorów danych, drugi specjalizować się w usługach SaaS, czyli udostępnianiu oprogramowania np. do zarządzania różnymi obszarami firmy, a jeszcze inny zapewniać tanią moc obliczeniową do projektowania gier i renderowania obrazów. W interesie każdej firmy leży wybranie najlepszych technologii i platform usługowych do realizacji swoich zadań – opowiada Robert Mikołajski z Atmana.


Multicloud architekturą przyszłości?

Według ostatniego raportu Eurostatu w krajach UE z chmury obliczeniowej korzysta 26 proc. firm, z kolei w Polsce niecałe 11 proc. Dzieje się tak głównie ze względu na obawy o bezpieczeństwo, w tym kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, nad którymi czuwa Komisja Europejska. Rozproszone środowiska IT, w tym multicloud, powoli stają się idealnym sposobem na neutralizację tego typu czynników hamujących.

Multicloud umożliwia firmie nie tylko swobodne korzystanie ze specjalistycznych usług obecnie dostępnych na różnych platformach. Daje też pewność, że w przyszłości nie zostanie ona odcięta od innowacyjnych nowości wprowadzanych przez innych dostawców chmury.

Również giganci cloud computingu coraz wyraźniej widzą, że przed strategią multicloud czy modelem hybrydowym nie ma ucieczki. Niedawno Amazon przedstawił swoje chmurowe rozwiązanie on-premises z lokalnie instalowaną infrastrukturą chmury tzw. AWS Outpost. Amazon. Według firmy badawczej IDC do 2020 r. 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z usług i platform wielu dostawców chmury, a ponad jedna trzecia z nich posiada już mechanizmy pozwalające na wydajniejszą pracę w środowiskach multicloud.

Źródło: Altman

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top