oracle 120Oracle Dedicated Region Cloud@Customer udostępnia klientom fragment infrastruktury chmury publicznej Oracle w ich własnych centrach przetwarzania danych oferując ten sam pełny zestaw nowoczesnych usług chmurowych, interfejsy API, najlepsze w branży umowy SLA, znakomity stosunek ceny do wydajności i najwyższe poziomy bezpieczeństwa. Pierwszy w branży w pełni zarządzany region chmurowy łączy w sobie wszystkie usługi chmurowe Oracle, w tym bezpieczną autonomiczną bazę danych. REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 


Wdrażanie chmury publicznej przez przedsiębiorstwa stało się powszechne, ponieważ chcą one korzystać z płatności według faktycznego zużycia oraz ze skali i elastyczności przetwarzania w chmurze. Większość firm w dającej się przewidzieć przyszłości planuje jednak nadal uruchamiać część obciążeń w swoich lokalnych centrach przetwarzania danych. W związku z tym klienci oczekują hybrydowej architektury, w której w ich środowiskach chmury publicznej i środowisku lokalnym będą dostępne te same usługi, funkcje i zabezpieczenia, a aplikacje będzie można łatwo przenosić pomiędzy obydwoma środowiskami.

Nie istniało dotychczas rozwiązanie, które wypełniłoby lukę pomiędzy chmurą a środowiskami lokalnymi. Oferty lokalne innych dostawców chmury obejmują zaledwie niewielką część usług dostępnych w ich regionach chmury publicznej. Wprowadzając dedykowany region chmurowy Cloud@Customer, firma Oracle udostępnia wszystkie swoje usługi chmurowe w infrastrukturze lokalnej przedsiębiorstw. Dzięki temu mogą one korzystać z usług chmurowych Oracle, bazy danych Oracle Autonomous Database i aplikacji SaaS tam, gdzie ich potrzebują — w chmurze, w środowisku lokalnym lub w ramach rozwiązania Cloud@Customer.


Przedsiębiorstwa uzyskują taki sam zestaw nowoczesnych usług chmurowych i interfejsów API, a także najlepsze w branży umowy o poziom usług (SLA), doskonały stosunek jakości do ceny oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa charakterystyczne dla regionów chmury publicznej Oracle w swoich własnych centrach przetwarzania danych. Ceny zaczynają się od 500 tys. USD miesięcznie. Jest to zaledwie niewielki odsetek tego, co klienci musieliby zapłacić za jeden region innego dostawcy chmury. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw podlegających wielu regulacjom lub przykładających dużą wagę do bezpieczeństwa, które muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące niewielkich opóźnień i miejsca przechowywania danych, obniżać koszty operacyjne i modernizować starsze aplikacje.

Klienci korporacyjni wielokrotnie mówili nam o tym, że chcieliby czerpać pełne korzyści z chmury publicznej w swoim środowisku lokalnym, takie jak dostęp do wszystkich usług chmurowych Oracle, w celu uruchamiania swoich najważniejszych obciążeń — powiedział Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, odpowiedzialny z produkty z kategorii Oracle Cloud Infrastructure. Dzięki dedykowanemu regionowi Oracle Cloud@Customer mają oni dostęp do wszystkich naszych usług chmurowych drugiej generacji, w tym do autonomicznej bazy danych, w swoich własnych centrach przetwarzania danych. Nasi główni konkurencji nie są w stanie zaoferować klientom porównywalnego dedykowanego regionu chmurowego działającego w infrastrukturze lokalnej.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top