ORACLEOperator Chmury Krajowej (OChK) zakończył wdrożenie pakietu usług chmurowych Oracle Sales Cloud, który posłuży do obsługi sprzedażowej klientów firmy.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Wdrożenie prowadzili specjaliści partnera Oracle, firmy Optingo posiadającej tytuł Cloud Excellence Implementer w obszarze CX i specjalizującej się w międzynarodowych projektach obejmujących obszary Customer Experience. Oracle Sales Cloud został wybrany po przeprowadzeniu przez klienta szczegółowego badania rynku i porównaniu ofert najważniejszych dostawców oprogramowania tej klasy. Projekt został przeprowadzony w rekordowym czasie, a operacyjne uruchomienie systemu zajęło zaledwie 3 tygodnie.

Przekonaliśmy klienta do naszego rozwiązania organizując dla niego wiele prezentacji, zakończonych wykonaniem rozbudowanego testu Proof of Concept” – komentuje Adam Harackiewicz, Customer eXperience Sales Manager z Oracle. „Testy były wykonane bardzo starannie, przy wykorzystaniu procesów charakterystycznych dla biznesu klienta. Dzięki temu udało się nam zaprezentować całą bogatą funkcjonalność i intuicyjność rozwiązania Oracle oraz jego zdolność do łatwego integrowania się z kolejnymi aplikacjami.


Zakres projektu obejmował przede wszystkim obszary zaliczane do klasy Sales Force Automation: zarządzanie leadami i procesem sprzedażowym, rejestry produktów, zadań i kontaktów, kalendarz, raportowanie, a także integrację z pakietem G Suite.

Chmura Krajowa doceniła zarówno funkcje już zaszyte w systemie, jak też możliwości jego konfigurowania według konkretnych potrzeb; pokazaliśmy także doskonałą integrację modułów i współpracę pomiędzy nimi” – powiedział Wojciech Wojnar, Partner w firmie Optingo. „Należy podkreślić fakt, że zespół Chmury Krajowej bardzo dobrze przygotował się do projektu, wkładając wiele wysiłku w odpowiednie zaplanowanie procesów biznesowych i dbając, aby były one maksymalnie przyjazne i użyteczne dla handlowców. Dla nas, jako głównego wykonawcy projektu, ważne było także podejście klienta, które nazywamy Best Practice, zakładające maksymalne uwzględnienie funkcjonalności już zawartej standardowo w aplikacji. Jest to podejście nie tak często praktykowane przez klientów, którzy zwykle mają tendencję do ścisłego odwzorowania swoich procesów bez uwzględnienia tego co już jest dostępne. Prowadzi to do nadmiernej kastomizacji i w efekcie do zwiększenia zarówno kosztów, jak i czasu trwania projektu.


Chmura Krajowa zaczęła działalność operacyjną w 2019 roku. Wraz z rozwojem biznesu rosły nasze potrzeby w zakresie systemowego wsparcia obszaru sprzedaży profesjonalnymi narzędziami. Skuteczną odpowiedzią okazał się Oracle Sales Cloud, który daje ścisłą kontrolę procesów sprzedaży oraz porządkuje informacje o klientach. Z systemu korzysta dziś aktywnie liczna grupa osób z różnych obszarów funkcjonowania firmy. Planujemy jego dalszy rozwój, m.in. w zakresie prowadzonych kampanii marketingowych oraz integracji z innymi rozwiązaniami wspierającymi obsługę procesów w firmie. System Oracle oraz nasz partner wdrożeniowy - Optingo, wspierają nas w realizacji naszych celów biznesowych adekwatnie do tempa rozwoju naszej firmy i zapotrzebowania na przetwarzane informacje. – podsumowuje Karolina Sikora, odpowiedzialna za wdrożenie systemu po stronie Chmury Krajowej.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top