Cyfrowa wędrówka w chmury
SAPPrognozy dotyczące Polski wskazują, że najbliższe lata mogą przynieść prawdziwą rewolucję w obszarze technologii wykorzystywanych przez biznes. Jak obecnie wygląda poziom implementacji rozwiązań chmurowych w kraju i czy rodzime przedsiębiorstwa weszły już na ścieżkę wiodącą na szczyt? By to sprawdzić SAP, we współpracy z agencją Kantar, przeprowadził międzynarodowe badanie wśród decydentów z zakresu IT i biznesu.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2022 
 
Jak wynika z raportu „Cyfrowa wędrówka w chmury. Menedżerzy o chmurze w Polsce i regionie CEE”, 80 proc. respondentów znad Wisły potwierdza wdrożenie narzędzi cloud przez ich firmę przynajmniej w jednym obszarze działalności.

Wyniki badania w skrócie:
  • Liniami biznesowymi, w których najczęściej stosuje się rozwiązania chmurowe są rozliczenia i płatności oraz marketing.
  • Kluczowym czynnikiem napędzającym inwestycje w chmurę w Polsce jest wzrost biznesu – wskazuje na niego 4 na 10 menedżerów.
  • 70 proc. badanych potwierdza plany wdrożenia nowej usługi chmurowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • Bezpieczeństwo danych jest obszarem, który respondenci określają zarówno jako najpotężniejszą korzyść, jak i największe wyzwanie związane z implementacją środowiska cloud.

Sprzyjające warunki na szlaku Polska jest jednym z liderów cyfrowej transformacji w regionie CEE – wykorzystanie usług chmurowych do celów biznesowych przynajmniej w jednym obszarze deklaruje tu 8 na 10 menedżerów. Ten wynik plasuje nasz kraj powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszącej 76 proc. i na drugiej pozycji wśród analizowanych państw. Lepiej sytuacja wygląda tylko na Węgrzech – tam wdrożenie narzędzi cloud w co najmniej jednej gałęzi działalności potwierdza 86 proc. badanych.

Technologia chmurowa jest obecnie implementowana w różnych obszarach biznesu. Jako najpopularniejsze z nich menedżerzy z Polski wymieniają rozliczenia i płatności oraz marketing – tutaj po rozwiązania cloud sięga po 47 proc. firm. Na drugim miejscu znalazły się wsparcie bezpieczeństwa i zakupy (po 44 proc.). Wyniki te zwracają uwagę na jeszcze duże możliwości w zakresie rozwoju rynku usług chmurowych. Czy polskie firmy wykorzystają tę szansę i dokonają kolejnych zakupów oprogramowania? Zgodnie z badaniem SAP, w ciągu najbliższych dwóch lat aż 68 proc. respondentów przewiduje wzrost inwestycji w chmurę.

Polskie przedsiębiorstwa mają coraz więcej argumentów, popartych mierzalnymi wynikami, przemawiających za cyfrową transformacją. Jak pokazuje nasz raport najważniejszym powodem inwestycji w chmurę jest dążenie do wzrostu biznesu. Cel ten wskazuje 40 proc. menedżerów – zdecydowanie najwięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dowodzi to strategicznego znaczenia chmury w procesie budowy przewagi konkurencyjnej oraz odporności rynkowej w Polsce. Nie mogąc do końca przewidzieć co przyniesie przyszłość, firmy chcą działać możliwie jak najzwinniej i odpowiedzialnie, maksymalizując przy okazji bezpieczeństwo swoich danych. Tę zwinność w dużej mierze zapewnia środowisko cloud IT - Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.


Obiecujące widoki na przyszłość

Na działanie ze strony polskich firm nie trzeba czekać. W ciągu najbliższego roku wdrożenie przynajmniej jednej usługi chmurowej planuje 7 na 10 menedżerów. Stanowi to najwyższy wynik w regionie (na równi z Węgrami) i rezultat zdecydowanie wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (61 proc.). Rosnąca gotowość do inwestycji w chmurę świadczy o pozytywnym postrzeganiu technologii cyfrowych.

Jako największy benefit wdrożenia rozwiązań cloud menedżerzy z Polski, podobnie jak respondenci z pozostałych krajów CEE, postrzegają zwiększenie bezpieczeństwa danych (27 proc.). Paradoksalnie ten sam czynnik stanowi także największe źródło niepokoju. 7 na 10 firm z Polski obawia się przecieków danych wrażliwych oraz narażenia na szpiegostwo przemysłowe.
 
Standaryzacja ekosystemów ERP w Polsce
 
Pojawianie się rozwiązań chmurowych w bardzo różnorodnych obszarach biznesu budzi coraz więk sze potrzeby standaryzacji ekosystemów ERP. W takich sytuacjach bardzo istotną rolę odgrywa dostęp do szerokiego zakresu rozwiązań, które z jednej strony adresują potrzeby konkretnych branż czy linii biznesowych, a z drugiej zapewniają odpowiednią integrację ze sobą. Wdrożenie oprogramowania dla biznesu w wielu obszarach może być bowiem źródłem zarówno ewolucji firmy w kierunku inteligentnego przedsiębiorstwa, jak też źródłem pogłębiającego się chaosu i utraty synergii międzysystemami.

Omawiane powyżej zjawisko nie jest obce menedżerom z Polski. Tylko 19% badanych określiło swój ekosystem ERP jako w pełni wystandaryzowany – to wynik wyraźnie niższy od średniej w Europie Środkowo-Wschodniej (25%) oraz drugi najnajniższy wynik wśród badanych krajów – niżej uplasowała się tylko Austria. Jednocześnie jednak jako bardzo heterogeniczny określiło go tylko 10% - co jest również wynikiem poniżej średniej. Warto zauważyć, że standaryzacja ekosystemu ERP zdecydowanie cezściej w Polsce dotyczy niemal dwukrotnie częściej większych firm (25% w tej grupie) niż mniejszych przedsiębiorstw (13%).

Badani z Polski najczęściej w Europie Środkowo-Wschodniej określali swój ekosystem ERP jako dążący w kierunku standaryzacji (60%). Do tego grona należała szczególnie szeroka reprezentacja firm o niższym zatrudnieniu (66%) niż liczących ponad 500 pracowników (53%). Przytaczane dane mogą wskazywać, że w Polsce przedsiębiorstwa rozpoczęły procesy mające na celu zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań poprzez integrację.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj

Niedawna, inna analiza SAP dowodzi jednak, że pomimo występujących obaw i wyzwań, obecnie zdecydowana większość firm ocenia technologie cyfrowe znacznie lepiej niż przed pandemią. Taką opinię wyraziło aż 63 proc. badanych przedsiębiorstw.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top