Snowflake firma oferująca Chmurę Danych, ogłosiła podczas Snowday 2022, wydarzenia będącego ostatnim przystankiem Data Cloud World Tour, nowości dotyczące jej produktu – wiodącej w branży platformy Snowflake. Dzięki przejrzystym usprawnieniom w ramach pojedynczego silnika Snowflake jest teraz szybszy, co jeszcze bardziej udoskonala sposób, w jaki klienci wykorzystują swoje dane do wykonywania najważniejszych zadań.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Snowflake rozwija również możliwości w zakresie Snowgrid – autorskiej warstwy technologicznej, która łączy chmury i obszary działania, zapewniając doskonałą współpracę. Udoskonalenia Snowgrid umożliwiają klientom dalsze usprawnianie współpracy dzięki bogatszym funkcjom i zabezpieczeniom chroniącym prywatność, automatyzacji ochrony danych oraz rozszerzeniu zakresu replikacji w celu zapewnienia bezproblemowego przełączania awaryjnego.

Technologia, która napędza wydajność przedsiębiorstw

Najnowsze wdrożenia od specjalistów Snowflake wpisują się w trend usprawniania funkcjonowania organizacji, zapewniając nową widoczność w zakresie wpływu optymalizacji na wydajność. Nowości obejmują:
  • Szybsze zapytania: Dzięki usłudze Query Acceleration Service (dostępnej w trybie public preview), Snowflake przyspiesza zapytania o dużym rozmiarze poprzez dostarczenie dodatkowych zasobów. Wszystko to bez konieczności skalowania całej mocy obliczeniowej. Klienci otrzymują również zwiększoną wydajność zapytań dzięki eliminacji złączeń (join elimination), a także wiele ulepszeń w zakresie optymalizacji wyszukiwania.
  • Optymalizację kosztów: Dzięki nowym funkcjom użytkowania konta, klienci mogą łatwiej przeprowadzić analizę kosztów i korzyści usług Automatycznego Grupowania (Auto-Clustering) oraz Optymalizacji Wyszukiwania (Search Optimization) – w szczególności określić wielkość i wpływ obciążeń danych lub modyfikacji na tabele dzięki nowym podglądom historii (funkcja dostępna w trybie private preview), a także obniżyć koszty dzięki Optymalizacji Wyszukiwania, która obsługuje teraz wybór kolumn dla danych zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwania. Co więcej, klienci mogą teraz łatwiej analizować długotrwałe i czasochłonne zapytania oraz identyfikować i rozwiązywać problemy związane z wydajnością, zanim wpłyną one na użytkownika końcowego, a to dzięki programowemu dostępowi do metryk zapytań (tryb private preview).

DoorDash od lat rośnie tak pod względem innowacji produktowych, jak i obszaru, w ramach którego dostępne są nasze usługi. Wraz z tym wzrostem ilość posiadanych przez nas danych wręcz eksplodowała. Codziennie zbieramy nowe punkty danych, eksperymentujemy z pomysłami biznesowymi i dzielimy się nowymi spostrzeżeniami. Szukaliśmy skalowalnego partnera w zakresie, takiego, który mógłby rosnąć i rozwijać się wraz z nami. Takim partnerem okazał się Snowflake. Firma Snowflake jest w stanie współpracować, dostosowując się do naszych potrzeb w zakresie danych i złożonych wymagań biznesowych – mówi Vaibhav Jajoo, Head of Data Engineering & BI, DoorDash.


Snowflake zwiększa możliwości cross-cloud Snowgrid

W miarę jak organizacje zwiększają swoje potrzeby w zakresie danych, konieczna staje się współpraca z różnymi zespołami, regionami i chmurami na całym świecie. Snowgrid umożliwia tym organizacjom korzystanie z jednego, płynnego i połączonego doświadczenia w ramach globalnie rozproszonych zespołów i firm, aby szybciej osiągać oczekiwane rezultaty, ujednolicać zarządzanie w celu zachowania zgodności z przepisami oraz łatwo replikować dane i inne zasoby w celu zapewniania ciągłości biznesowej na najwyższym poziomie.

Współpraca w ramach cross-cloud

Snowflake rozwija działalność cross-cloud, aby zapewnić klientom większą elastyczność przy udostępnianiu listingów danych. Dostawcy mogą udostępniać zestawienia publicznie lub prywatnie globalnym ekosystemom biznesowym. Mogą również decydować o automatycznym udostępnianiu swoich danych i możliwości podejmowania działań przez konsumentów we wszystkich obsługiwanych regionach i chmurach. Nowe ulepszenia w tym obszarze obejmują:
  • Listy do prywatnego udostępniania: Nowe elementy sterowania ujawnianiem wykazów zapewniają dostawcom precyzyjne zarządzanie prywatnymi wykazami danych, ułatwiając udostępnianie i współpracę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Dostawcy mogą dostosowywać listy i oferować ceny zależne od celu wykorzystania, podczas gdy konsumenci mają lepszy wgląd w listy z przykładami użycia i zapytaniami, a także kategoryzacjami. 
  • Usprawniony dostęp do danych współdzielonych w chmurze: Korzystając z trybu automatycznej realizacji (auto-fulfillment) w środowisku cross-cloud, dostawcy mogą natychmiast udostępnić dane i aktualizować je dla konsumentów, bez konieczności ręcznej interwencji.
  • Bogatszą analizę użytkowania: Dostawcy mają teraz dostęp do programowanych i wizualizowanych danych, aby lepiej rozumieć, w jaki sposób zestawienia są zagospodarowywane, co z kolei pomaga w zapewnianiu lepszych ofert i doświadczeń klientów.
Ciągłość biznesowa w cross-cloud

Aby jeszcze bardziej uprościć globalne operacje, Snowflake umożliwia klientom replikację danych i innych zasobów pomiędzy chmurami i regionami, gwarantując bezpieczeństwo na najwyższym poziomie i ograniczając do minimum zakłócenia działalności w przypadku awarii. Nowe udoskonalenia obejmują:
  • Bezproblemową replikację potoków: Oprócz replikacji kont, baz danych, polityk i metadanych, klienci mogą teraz replikować strumienie i zadania, dzięki czemu potoki danych mogą płynnie pracować na drugorzędnych kontach Snowflake.
  • Usprawnione konfiguracje: Klienci mogą także łatwo konfigurować, zarządzać i awaryjnie replikować konta za pomocą intuicyjnego UI (private preview), mając możliwość usprawnienia konfiguracji źródeł, miejsc docelowych, obiektów replikacji i interwałów replikacji.

Sukces naszych klientów to nasz sukces, dlatego w Snowflake nieustannie dążymy do zapewnienia klientom lepszej wydajności i większej wartości dla ich biznesów. Dzięki jednemu produktowi możemy szybciej wprowadzać innowacje i ulepszenia, które dają naszym klientom ujednolicone doświadczenie w różnych chmurach i regionach. Dzięki temu mogą oni chronić swoje dane w skali chmury, działać wydajniej i współpracować globalnie na nowe sposoby, aby jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby – mówi Christian Kleinerman, Senior VP of Product w Snowflake.


Snowflake umożliwia tworzenie aplikacji opartych na języku Python bezpośrednio w Chmurze Danych

Streamlit, przejęty przez Snowflake w marcu 2022 r., daje specjalistom zajmującym się danymi i deweloperom przystępną możliwość tworzenia opartych na danych aplikacji w języku Python przy użyciu frameworku dostępnego w trybie open source. Po przejęciu firmy, Snowflake rozwija integrację Streamlit, dzięki czemu deweloperzy mogą ożywić dane i modele uczenia maszynowego (ML) w formie bezpiecznych, interaktywnych aplikacji, działając w ramach Chmury Danych Snowflake.

Źródło: Snowflake

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top