Innsoft przenosi do Oracle Cloud aplikacje do rozliczania i fakturowania danych pomiarowych energii elektrycznej i gazu
Partner Oracle, firma Innsoft od 35 lat specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania dla przedsiębiorstw sektora energetycznego i gazowego. Autorskie systemy Innsoft obsługują procesy związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem danymi pomiarowymi (AMI/HES), rozliczaniem odbiorców, jak również zarządzaniem ryzykiem oraz prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz przy pomocy zaawansowanych modułów analitycznych.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2022 
 

Głównymi klientami Innsoft są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSDp/OSDn) oraz Sprzedawcy Energii (SE) – komentuje Wojciech Wysocki, Kierownik Działu Wdrożeń w firmie Innsoft. „W przypadku OSD systemy dostawców z reguły instalowane są na własnej infrastrukturze IT, która jest zarządzana przez własne zasoby IT. W przypadku odbiorców SE na przestrzeni lat spotykaliśmy się z różnym podejściem, które nie wykluczało zastosowania chmurowego modelu IaaS. Wykorzystując ten trend postanowiliśmy umieścić naszą flagową aplikację pomiarową oraz billing w chmurze Oracle i w tym modelu zaoferować jednemu z naszych najważniejszych klientów.


Aplikacja pomiarowa Innsoft o nazwie innZDP.EE.SE ma na celu automatyczne pozyskiwanie danych pomiarowych udostępnionych przez OSDp/OSDn, które następnie weryfikuje, substytuuje i przekazuje do aplikacji billingowej (innRUDO.EE); ta z kolei rozlicza, wystawia i przesyła klientom faktury za zużycie energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Aplikacja billingowa automatycznie pozyskuje płatności bankowe na podstawie których weryfikowane jest saldo klienta końcowego, zaś w przypadku ich braku uruchamiana jest ścieżka windykacji.

Najważniejszym dzisiaj użytkownikiem aplikacji firmy Innsoft w chmurze jest jeden z czołowych europejskich koncernów energetycznych, obsługujący klientów biznesowych od mikro, małych i średnich firm, po duże przedsiębiorstwa.

Pierwsze podejście do udostępniania aplikacji w chmurze jako IaaS poczyniliśmy około 5 lat temu. Wtedy też zaprosiliśmy konsultantów Oracle do prezentacji swojego rozwiązania. W 2020 roku przedstawiliśmy ofertę naszemu strategicznemu klientowi i zaprezentowaliśmy PoC tego rozwiązania. W pierwszym kwartale 2021 roku rozpoczęły się prace projektowe z równoległym przygotowaniem architektury środowiska chmurowego Oracle oraz połączeniem z dziedzinowymi aplikacjami klienta”– dodaje Wojciech Wysocki.


Wraz z naszym partnerem Innsoft zaproponowaliśmy klientowi kompleksowy system do prowadzenia codziennej działalności w chmurze wraz z eko-systemem innych niezbędnych usług chmurowych w modelu PaaS” – komentuje Michał Chmela, Cloud Platform Sales Representative z firmy Oracle. „Od lat oferujemy przedsiębiorstwom infrastrukturalne usługi chmurowe na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), które zyskały na całym świecie ogromną renomę – głównie z uwagi na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz skalowalność, która pozwala na łatwe zwiększanie lub zmniejszanie obciążeń obliczeniowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami.


Źródło: Oracle

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top