erp dzisiaj 5

Kontynuując rozwój pakietu usług chmurowych Oracle Identity Security Operation Center (SOC) Oracle wprowadza do niego szereg udoskonaleń w obszarach zaawansowanego automatycznego uczenia, sztucznej inteligencji oraz technologii uwzględniających kontekst. Udoskonalenia te obejmują: rozszerzenie usługi Oracle Identity Cloud Service o nowe możliwości dostępu adaptacyjnego zapewniające dynamiczną kontrolę dostępu do aplikacji, zaawansowane monitorowanie ryzyka w oparciu o mechanizmy automatycznego uczenia oraz rozszerzenie usługi Oracle CASB Cloud Service ułatwiające automatyczne wykrywanie zagrożeń w aplikacjach Oracle SaaS.


REKLAMA:
2018 03 16 Oracle Code Conference POLAND banner 350x350
 
 
Dużo inwestujemy w opracowywanie kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które pomagają przedsiębiorstwom wprowadzać i umacniać zabezpieczenia przed zagrożeniami - zewnętrznymi lub wewnętrznymi” — powiedział Peter Barker, wiceprezes Oracle, szef działu tożsamości i bezpieczeństwa. „Nasza wiedza w zakresie analizy danych oraz automatycznego uczenia umożliwia oferowanie wyjątkowych, skalowalnych i niezawodnych usług zabezpieczeń klientom przenoszącym swoje aplikacje do chmury Oracle Cloud lub chmur innych firm.
Dalsze innowacje w zakresie dynamicznej kontroli dostępu i ciągłego monitorowania ryzyka

W odpowiedzi na coraz częstsze oraz coraz poważniejsze ataki na dane uwierzytelniające użytkowników, Oracle rozszerza swoją renomowaną usługę Oracle Identity Cloud Service o nowe możliwości, które wprowadzają bardziej zaawansowane podejście do kontroli dostępu. Dostęp adaptacyjny polega na uwzględnianiu dynamicznego kontekstu ryzyka, co pozwala na zastosowanie środków kontroli dostępu odpowiednich dla danego poziomu ryzyka. Intuicyjne administrowanie regułami oraz zestandaryzowana integracja z komponentami Oracle Identity SOC sprawiają, że Oracle Identity Cloud Service cechuje się wyjątkową elastycznością w zakresie dynamicznego zarządzania ryzykiem związanym z dostępem.

Ponadto Oracle CASB Cloud Service wykorzystuje obecnie techniki automatycznego uczenia do zaawansowanego wykrywania zagrożeń. Wbudowany mechanizm analizy zachowań użytkowników automatycznie wyznacza dla każdego użytkownika i dla każdej usługi chmurowej (np. Microsoft Office 365, czy Box) specyficzne historyczne poziomy odniesienia, z którymi stale porównywane są bieżące działania, co pozwala na lepsze wykrywanie anomalii i ryzykownych zachowań. W przypadku wykrycia odchyleń Oracle CASB Cloud Service koordynuje reakcję na incydent przy użyciu różnych opcji – np. może wywołać zewnętrzny system zarządzania zgłoszeniami i incydentami bądź zastosować rodzime zautomatyzowane procedury zaradcze.

Oracle CASB Cloud Service jest jak dotąd jedynym rozwiązaniem CASB, które zapewnia monitoring bezpieczeństwa i wykrywanie zagrożeń aplikacji Oracle SaaS, takich jak Oracle HCM Cloud, Oracle ERP Cloud czy Oracle CX Cloud Suite. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą wykorzystać technologię automatycznego uczenia do jeszcze efektywniejszego monitorowania pod kątem ryzykownych zachowań użytkowników i potencjalnych ataków na konto lub dane uwierzytelniające, a także do sprawniejszego udostępniania bezpiecznej konfiguracji dla środowisk SaaS.

Oracle CASB Cloud Service obsługuje nie tylko aplikacje Oracle SaaS, lecz także popularną platformę Slack oraz inne zatwierdzone aplikacje - takie jak Salesforce.com, Microsoft Office 365, Box, Google G-Suite, ServiceNow, AWS, GitHub i Rackspace. Integracja z platformą Slack wykorzystuje nowy model obsługi zdarzeń w trybie push, faworyzowany przez nowoczesne aplikacje chmurowe i dostępny w ramach usługi. Ponadto Oracle CASB Cloud Service współpracuje obecnie z bezpieczną bramą internetową Symantec / Blue Coat, co pozwala na pozyskiwanie informacji o działaniach w chmurze na potrzeby wykrywania tzw. szarej strefy informatycznej. Stale rosnąca lista obiektów docelowych na potrzeby pozyskiwania informacji obejmuje oprócz Symantec / Blue Coat również Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet i Sophos.

Źródło: www.oracle.com

PODOBNE


loading...