Air Liquide Polska rozbudował funkcjonalność systemu do zarządzania dokumentami. Wdrożenie zrealizował Fild.NET, spółka specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów biznesowych średnich i dużych przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie Microsoft.

REKLAMA:
raport erp 2017 kliknij pobierz
 


Air Liquide produkuje i dostarcza gazy dla przemysłu oraz branży medycznej. Specyfika działalności spółki determinuje szczególną dbałość o bezpieczeństwo klientów i pracowników.

Każdy pracownik, na każdym etapie, czy produkcji, czy dystrybucji gazów musi wiedzieć jak powinien się zachowywać. Konieczne zatem było opracowanie jasnych i precyzyjnych procedur, które byłyby jednocześnie w prosty i szybki sposób dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego już dwa lata temu zdecydowaliśmy się zrezygnować z tradycyjnego obiegu dokumentów i wprowadziliśmy system Microsoft Windows SharePoint Services 2.0. Wdrożenie to zdecydowanie poprawiło dostęp do dokumentacji, jednak wciąż mieliśmy problemy z procesem tworzenia dokumentów. Ponieważ wraz z rozwojem firmy powstawało ich coraz więcej, szukaliśmy sposobu aby poprawić ten stan rzeczy - mówi Piotr Łuksza, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Air Liquide Polska.

Fild.NET na tak postawiony problem zaproponował wdrożenie programu Windows SharePoint Services w najnowszej wersji 3.0. Dzięki nowej aplikacji można uzyskać efektywny obszar współpracy dla zespołów roboczych, które opracowują dokumenty. System, wykorzystując zasady przepływów pracy, automatyzuje obieg wersji roboczych dokumentów. Po uruchomieniu procesu, poszczególnym członkom grupy roboczej są przypisywane zadania. System alertów automatycznie informuje ich o konieczności wykonania określonych czynności (recenzowanie, przesłanie uwag, itp.) i o postępach prac. Po zatwierdzeniu dokumentu, automatycznie zmienia się jego status, a wszyscy użytkownicy systemu są o tym powiadomieni.

System umożliwia też zdecydowanie bardziej efektywną pracę nad dokumentami o złożonej strukturze. W ramach jednego obszaru roboczego można zdefiniować dokument główny oraz dokumenty stanowiące załączniki. Ułatwia to kontrolę nad przebiegiem tworzenia takiej dokumentacji, ponieważ wszystkie elementy są zgromadzone w jednym miejscu. Zaakceptowanie dokumentu głównego powoduje, że także załączniki są automatycznie kopiowane do biblioteki dokumentów obowiązujących.

Największą korzyścią wdrożenia nowego Share Pointa jest możliwość zdefiniowania efektywnego i bezpiecznego procesu tworzenia wszelkiej dokumentacji, a zwłaszcza procedur. Kluczową rolę odgrywa tutaj możliwość zarządzania uprawnieniami. Teraz, tylko wybrane osoby mogą akceptować końcową wersję dokumentu i automatycznie udostępniać ją wszystkim użytkownikom systemu. To wymusza dbałość o merytoryczną zawartość nowego dokumentu. Podobną rolę spełnia możliwość precyzyjnego śledzenia zmian jakie zostały wprowadzone do danego dokumentu. Możemy zatem tworzyć dokumenty szybciej, a równocześnie mamy też pewność, że końcowe wersje zostały maksymalnie dopracowane - podkreśla Piotr Łuksza.

Air Liquide Polska jest częścią Grupy Air Liquide, światowego lidera w dziedzinie produkcji i dystrybucji gazów. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja gazów technicznych, spożywczych i medycznych oraz budowa instalacji do ich dystrybucji. W Polsce Grupa Air Liquide rozpoczęła działalność w 1995 roku. Od tego czasu firma osiągnęła kluczową pozycję na rynku. Air Liquide posiada na południu Polski dwa zakłady produkujące gazy, w Dąbrowie Górniczej i Krakowie.

Źródło: www.fild.net

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.