Koreańska sieć sklepów spożywczych i punktów sprzedaży detalicznej przechodzi od samoobsługi do wsparcia zewnętrznego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, długoterminowej redukcji kosztów i zdolności do wykorzystania zasobów informatycznych na modernizację infrastruktury.


 REKLAMA 
 PRZENIEŚ ERP DO CHMURY 
 
Rimini Street, Inc. międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Homeplus Co. Ltd, czołowy koreański operator sklepów spożywczych i punktów sprzedaży detalicznej z siedzibą w Seulu, zdecydował się na korzystanie z pakietu ERP Oracle eBusiness Suite, Oracle Retail Warehouse Management i Oracle Database spółki Rimini Street. Oprócz oszczędności na poziomie 50% rocznych kosztów utrzymania, które wcześniej ponoszono na rzecz dostawcy oprogramowania, firma może teraz utrzymać swój główny system Oracle o strategicznym znaczeniu dla jej działalności przez co najmniej 15 lat od momentu przejścia na wsparcie Rimini Street. Przedsiębiorstwo planuje skierować swoje znaczące oszczędności i uwolnić zasoby informatyczne na rzecz inwestycji w modernizację swojej infrastruktury sprzętowej.

Pomoc w wydłużeniu żywotności i osiągnięciu zwrotu z inwestycji dotychczasowego oprogramowania w celu finansowania inicjatyw biznesowych


Spółka Homeplus Co. Ltd. została założona w 1997 roku i obecnie posiada ponad 140 oddziałów oraz zatrudnia 25 000 pracowników w Korei Południowej. Firma prowadzi sieć supermarketów „Homeplus Express”, niewielkie sklepy z podstawowymi artykułami „365 Plus” oraz sklepy internetowe, w których można kupić wszystko, od artykułów spożywczych po odzież i różnego rodzaju urządzenia. W 2019 roku, po przeanalizowaniu wysokich kosztów utrzymania i wsparcia Oracle w porównaniu z niską jakością otrzymywanego w zamian serwisu, dyrektor ds. IT rozpoczął poszukiwania sposobów na optymalizację kosztów. Co więcej, firma znacznie zmodyfikowała swoje aplikacje Oracle EBS i Retail Warehouse Management i wymagała znacznie wyższego poziomu wsparcia niż ten dostarczany przez dostawcę, w tym obsługi niestandardowego kodu. Firma Homeplus Co. rozpoczęła samodzielną obsługę swojego systemu Oracle, aby zaoszczędzić na kosztach, jednakże zdała sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia technicznego wykraczającego poza zakres umiejętności jej działu IT. Po dokonaniu gruntownego przeglądu swoich możliwości, w tym opcji powrotu do kosztownego wsparcia dostawcy oprogramowania, Homeplus ostatecznie zdecydowała się na skorzystanie z pomocy technicznej Rimini Street po uprzednim potwierdzeniu wysokiej jakości serwisu i wiedzy fachowej, jaką otrzymywałaby od swojego konsultanta technicznego i ekspertów technicznych zespołu Rimini Street.

Przechodzimy na obsługę techniczną Rimini Street, aby zoptymalizować wydatki na IT oraz uzyskać wysoki poziom wsparcia i utrzymania dla naszego pełnego systemu Oracle” – powiedział dyrektor ds. IT Homeplus Co. Ltd. – „Branża detaliczna stoi w obliczu dodatkowych wyzwań związanych z globalną pandemią, a dedykowany poziom wsparcia ze strony Rimini Street pozwala nam na skierowanie zasobów IT na realizację projektu modernizacji infrastruktury sprzętowej w ramach obecnych priorytetów przekształcania działalności.

Eksperci techniczni z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oprogramowania Oracle

Firma Homeplus Co., podobnie jak wszyscy klienci korzystający z rozwiązań Rimini Street, ma do dyspozycji konsultanta technicznego, wspomaganego przez zespół ekspertów funkcjonalnych i technicznych, którzy dysponują średnio ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z systemem oprogramowania klienta. Wszyscy klienci mogą również korzystać z najlepszych w branży umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, przewidujących 10-minutowy czas reakcji dla krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas reakcji w przypadku zdarzeń o Priorytecie 2.

Wyrażamy zadowolenie, że możemy współpracować z firmą Homeplus Co. w celu zwiększenia jej konkurencyjności cyfrowej i umożliwienia jej rezygnacji z aktualizacji narzuconych przez dostawcę oprogramowania oraz przejęcia kontroli nad jej planem działania w zakresie IT” – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, regionalny dyrektor generalny Rimini Street w Korei. „Dzięki wsparciu zewnętrznemu pochodzącemu od Rimini Street prawie 200 czołowych sprzedawców detalicznych na całym świecie znacznie zredukowało swoje koszty pomocy technicznej w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw i związane z tym nakłady na utrzymanie, co pozwoliło im sprostać krótkoterminowym wyzwaniom budżetowym i zainwestować w programy transformacji cyfrowej, które przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej i rozwoju.


Źródło: PAP

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top