ORACLEIsabella PL to polski zakład produkcyjny Grupy Isabella - duńskiego producenta sprzętu kempingowego. W portfolio firmy znajdują się takie produkty, jak przedsionki do przyczep kempingowych, namioty i akcesoria. Od czasu swojego powstania (2014) do 2019 roku firma była częścią Grupy Lubawa, obecnie wyłącznym właścicielem Isabella PL jest duński podmiot Isabella A/S.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Isabella PL używa w swojej codziennej działalności systemu ERP Impuls, stworzonego w technologii Oracle przez firmę BPSC, jednego z najstarszych partnerów Oracle. Dla polepszenia parametrów technologicznych działania systemu oraz uproszczenia polityki licencyjnej, system Impuls został na początku 2021 roku przeniesiony do Chmury Oracle. Migracji dokonała firma Litex Service, Spółka świadcząca wachlarz usług wspólnych dla Grupy Lubawa oraz wybranych podmiotów zewnętrznych - głównie w obszarze informatycznym.

Do platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI) przenieśliśmy bazę danych systemu ERP Impuls, powstałą po rozdzieleniu baz Grupy Lubawa i Isabella PL. W chmurze Oracle korzystamy z jednego systemu bazodanowego uruchomionego na maszynie wirtualnej i połączeń klasy IPSec do biur w Ostrowie Wielkopolskim i w Lubawie” – komentuje Michał Węgrzynek, Prezes Litex Service. „Pierwsze prace testowe rozpoczęliśmy jeszcze na początku 2020, jednak pandemia i konieczność zapewnienia ciągłości działania Grupy w reżimie hybrydowym pokrzyżowała nasze pierwotne plany. Ostatecznie migracja została przeprowadzona w styczniu 2021, zaś samo przeniesienie danych o wolumenie 1TB trwało ok. 2 dni.


Za decyzją o stworzeniu środowiska OCI dla aplikacji Impuls stały głównie przesłanki biznesowe. Infrastruktura chmurowa Oracle zapewnia dużo mniejsze obciążenie kosztami administrowania, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka prowadzonego biznesu i kosztów z nim związanych.

Zależało nam także na zapewnieniu zgodności z modelem licencjonowania Oracle i BPSC – dodaje Michał Węgrzynek. „Rozwiązanie chmurowe okazało się najtańsze w planowanym czasie życia projektu i także najwygodniejsze w administracji – chmura zapewnia automatyczne utrzymywanie bazy, patchowanie, backupy oraz wiele innych korzyści.


Z pomysłem migracji do chmury wyszła firma Litex Service, jako główny dostawca usług IT dla Isabella PL. Model chmurowy okazał się o wiele korzystniejszy niż klasyczne rozwiązanie lokalne (on-premises), zaś zastosowanie chmury Oracle było wyborem naturalnym z uwagi na technologię zastosowaną w systemie Impuls.

Analizowaliśmy uruchomienie systemu w chmurze MS Azure, ale rozwiązanie Oracle Cloud okazało się efektywniejsze kosztowo i prostsze w zarządzaniu – mówi Michał Węgrzynek.


Przeniesienie aplikacji ERP do Chmury Oracle, to doskonała decyzja, zapewniająca wygodę obsługi infrastruktury IT oraz przewidywalne koszty, które łatwo jest ująć w operacyjnych budżetach firmy. Odpada też ogromny koszt inwestycji początkowych, ponieważ cała infrastruktura utrzymywana jest przez Oracle – komentuje Sebastian Jastrzębski z działu Oracle Digital EMEA. W porównaniu do konfiguracji klasycznej kluczową zaletą korzystania z Chmury Oracle dla partnera jest łatwość w skalowaniu rozwiązania, obszerna i wyczerpująca dokumentacja oraz duże odciążenie w codziennej pielęgnacji bazy. Warto zwrócić także uwagę na kwestie bezpieczeństwa, zapewniane przez mechanizmy wbudowane do samej bazy danych, a także usługi dodatkowe – takie, jak narzędzia Data Guard z usługą Disaster Recovery.


Po kilkumiesięcznym okresie używania naszego systemu ERP w Chmurze Oracle możemy powiedzieć, że decyzja o przejściu do modelu cloud computing była ze wszech miar słuszna – komentuje Paweł Wiertel, Dyrektor Isabella PL. Chmura zapewnia nam bardzo wygodne finansowanie - przejrzyste, comiesięczne rozliczenie wyłącznie za wykorzystywane zasoby, korzyścią jest także brak konieczności zatrudniania specjalisty od Oracle na miejscu. Warto tutaj zwrócić uwagę na szybkość uruchomienia rozwiązania, co jest zasługą zarówno samej technologii, jak też doskonałej pracy ekspertów naszego partnera, firmy Litex Service.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top