proalphaW dzisiejszych czasach sukces firmy nie jest mierzony wyłącznie jej osiągnięciami finansowymi. Inwestorzy, pracownicy i klienci oczekują większego zorientowania na zrównoważony rozwój. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest oprogramowanie ERP, które znacznie ewoluowało w ciągu ostatnich lat – od zwykłego narzędzia do zarządzania zapasami, do filaru cyfrowej transformacji. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób rozwój oprogramowania ERP może wspierać działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Oprogramowanie do zarządzania firmą – poznaj jego możliwości

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania firmą ma szerokie spektrum możliwości. W zależności od branży, w której działamy oraz indywidualnych potrzeb, możemy wykorzystywać poszczególne funkcjonalności w celu efektywniejszego zarządzania niemal wszystkimi procesami. Dążąc do zwiększania zrównoważonego rozwoju za pomocą wdrożenia ERP, możemy:
  • oszczędzać papier – przetwarzanie transakcji za pomocą systemu ERP sprawia, że większość, dokumentacji generowana jest w formie cyfrowej. Kwestia ta dotyczy zarówno faktur, jak i zestawień materiałowych czy harmonogramów pracy. Wybierając mobilny system zbierania danych z zakładu (PDC) nie tylko kładziemy kres drukowaniu olbrzymiej ilości dokumentacji, ale również przyspieszamy czas cyklu produkcyjnego.
  • racjonalizować zużycie zasobów – zrównoważone zarządzanie zasobami polega na ekonomicznym wykorzystaniu materiałów. Oprogramowanie ERP wspiera to pod wieloma względami. Po pierwsze, jest ono w stanie inteligentnie planować produkcję. Za jego pomocą można łączyć zlecenia w taki sposób, aby powstawało minimum odpadów. Zapewnienie jakości na podstawie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomaga uniknąć również błędów i braków w produkcji, a tym samym jest kolejnym sposobem na zmniejszenie zużycia materiałów. Automatyczne planowanie produkcji ułatwia też planowanie zasobów i sprawia, że odpowiednie narzędzia i specjaliści są dostępni na czas dla określonej ilości materiału.
  • lepiej zarządzać cyklem życia produktu – wprowadzając zarządzanie cyklem życia produktu firmy robią pierwszy krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej podstawą jest funkcjonalny system zarządzania dostawcami. Nowoczesne systemy do zarządzania firmą i produkcją umożliwiają bowiem bezproblemową identyfikację partii i serii.
  • usprawnić system napraw – konserwacja predykcyjna wydłuża cykl życia produktów i maszyn. Pozwala również uniknąć niepotrzebnej wymiany części, a tym samym nadmiernego zużycia materiałów. Dzięki temu powstają także nowe modele biznesowe – wynajem, płatności za użytkowanie, zwroty i odnawianie.
  • wesprzeć pracę zdalną – osoby, które pracują w domu na oprogramowaniu ERP, oszczędzają dużo czasu, ponieważ nie muszą codziennie dojeżdżać do biura. Ponadto wiele spotkań u klientów i podróży służbowych staje się zbędnych dzięki nowoczesnym narzędziom do zarządzania projektami. Pozwalają one na dostęp do aktualnych informacji, które są niezbędne dla rozproszonych zespołów w dowolnym miejscu i czasie.
  • zmniejszyć zużycie energii – zintegrowane, modułowe oprogramowanie ERP pozwala uniknąć nadmiarowego przechowywania danych w aplikacjach rozproszonych, przyczyniając się w ten sposób do oszczędności energii.
Jak widać na powyższych przykładach, oprogramowanie ERP skutecznie wspiera firmy w zrównoważonym rozwoju. Warto więc już dziś podjąć decyzję o wdrożeniu tego systemu, by móc jak najszybciej czerpać korzyści z automatyzacji produkcji.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top